Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kalāči, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128

Vadītājs/ direktors:

Andra Ķīse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja p.i. Andra Ķīse 25601677 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1958

Misija:

Popularizēt dzejnieka Eduarda Veidenbauma garīgo mantojumu, bagātinot atpūtas, izglītības un tūrisma iespējas Priekuļu novadā. Muzejs ar savu darbību izglīto, rosina un veido izpratni par Eduarda Veidenbauma vietu un nozīmi latviešu literatūrā.

Darbība:

Muzejs ar savu darbību izglīto, rosina un veido izpratni Latvijas jaunatnē par Eduarda Veidenbauma vietu un nozīmi latviešu literatūrā, kā arī rada interesi par novada kultūrvēsturi Latvijas iedzīvotājos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par muzeju un tā piedāvājumu atrodama Priekuļu novada mājaslapas muzeja sadaļā

Mājaslapas adrese:

Priekuļu novada mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Priekuļu novada sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

85AA

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2020

Muzeja šifrs:

CMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Priekuļu novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. oktobrim. Pirmdienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, Latvijas muzeju darbiniekiem un Priekuļu novada oficiālo delegāciju dalībniekiem ir bez maksas
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pieaugušajiem - 0,70 EUR
2 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot atbilstošo apliecību) - 0,25 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1) Iekļaujoties latviešu nacionālās pašapziņas stiprināšanas procesā, vākt, glabāt, pētīt un publiskot materiālus par E. Veidenbauma dzīvi un radošo darbību; materiālus par Kārli Veidenbaumu, E. Treimani – Zvārguli, Pāvilu Rozīti u.c. Liepas novada literātiem un kultūras darbiniekiem; materiālus par novada teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendencēm 19.-21. gs. 2) Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči”, kultūrvēsturiskā objekta, uzturēšana un saglabāšana. 3) Muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veidojot muzeja ekspozīcijas, izstādes un izglītojošās programmas muzeja telpās un ārpus tām, īpašu uzmanību pievēršot skolēniem. 4) Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. 5) Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Priekuļu novada pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments E. Veidenbauma memoriālā muzeja nolikums 29.10.2015 Prot. Nr. 13, p.6
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par E. Veidenbauma memoriālā muzeja krājumu 29.10.2015 Prot. Nr. 13, p.7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā E. Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči 24.07.2012 Rīkojums Nr. 10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Priekuļu novada pašvaldības nolikums 01.07.2009 Domes sēdes protokols Nr. 2 p. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Priekuļu novada domes Darba Aizsardzības instrukcijas 30.07.2009 1-40.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

7914

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5993

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4594

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

201

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

201

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

106

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

91

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

79

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Eduards Veidenbaums - dzejnieks 19.gs 91 79

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

102

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

27

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vidzemes lielākā lāžu kolekcija 28 10
2 Etnogrāfiskie priekšmeti 71 14
3 Eduards Veidenbaums - neiespējamais dzejnieks 3 3

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 14 14
Digitālo attēlu izgatavošanai 360 10 370

Muzeja pētnieciskais darbs

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Andra Ķīse Kārlim Veidenbaumam - 155 11.11.2019 04.03.2020 Neliela izstāde un prezentācija par Kārli Veidenbaumu Liepas bibliotēkā martā , kas veltīta viņa 155. dzimšanas dienai Atlasīti krājuma materiāli un iesākta prezentācijas veidošana
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Dace Everse, Andra Ķīse (konsultants) Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči" 2 lpp. Žurnāls "Mezgls", 13. - 26. 02.2019. Nr.4
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Andra Ķīse Orientēšanās "Meklējot Veidenbaumu" Apmeklētājiem pašiem darbojoties, veicot uzdevumus, orientējoties muzeja teritorijā, patstāvīgi iepazīt, atklāt dzejnieku E. Veidenbaumu, viņa personību un muzeju. Scenārijs - 2 lpp. Izmantojamās darba lapas un uzdevumi - 8 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2429
Individuālie 278
Pārējie 1092
Apmeklētāji grupās 1059
Skolēni grupās 501
Ārzemnieki grupās 26
Pārējie grupās 532
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1217

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

148

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1036

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

336

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

158

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

17

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

516

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

10

tai skaitā muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Andra Ķīse "Eduarda un Kārļa piedzīvojumi Kalāčos" 2018 1 15 5 -6 g. v. bērnudārza grupas bērni
2 Andra Ķīse Orientēšanās "Meklējot Veidenbaumu" 2019 2 25 7. un 9. kl. skolēni
3 Andra Ķīse Dzejnieks E. Veidenbaums, viņa dzejas motīvi un īpatnības 2018 14 476 9. klašu un vidusskolas audzēkņi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Talka 24.04.2019. "Kalāči" 1 20 Priekuļu vidusskolas skolēni un skolotāji
2 Izstādes "Eduards Veidenbaums - neiespējamais dzejnieks" atklāšanas pasākums 15.05.2019. "Kalāči" 1 36 RMM un "Kalāču" muzeja darbinieki, Priekuļu novada pašvaldības pārstāvji, interesenti no dažādām Latvijas vietām
3 Muzeju nakts 18.05.2019. "Kalāči", Liepas kultūras nams, Liepas teritorija 1 624 Aktieri Vilis Daudziņš un Mārtiņš Meiers, mūziķis Jēkabs Nīmanis, Interesenti no dažādām Latvijas vietām
4 Eduarda diena 26.05.2019. "Kalāči" 1 23 Dzejniece Daina Sirmā, mūziķis Juris Krūze un interesenti no dažādām Latvijas vietām
5 Jāņu ielīgošana "Kalāčos" 20.06.2019. "Kalāči" 1 86 Folkloras kopa "Liepa" un viesi no dažādām Latvijas vietām
6 GNP Ceļotāju dienas 14.09. - 15.09.2019. "Kalāči" 1 34 Latvijas iedzīvotāji
7 Līdzdalība "Vērtību rallijā" 22.09.2019. "Kalāči" 1 64 Latvijas iedzīvotāji
8 Liepas skolas dzejas diena 25.09.2019. "Kalāči" 1 34 Liepas pamatskolas skolēni un skolotāji, Cēsu kultūras biedrības "Harmonija" biedri
9 Eduardam Veidenbaumam 152 - G. Rača autorvakars "Mīlestība ir" 06.10.2019. "Kalāči" 1 128 Mūziķis Guntars Račs, Andris Alviķis, Uģis Tirzītis, Kristena Cīrule, apmeklētāji no dažādām Latvijas vietām.
10 Ziemassvētki "Kalāčos" 22.12.2019. "Kalāči" 1 85 Folkloras kopa "Liepa", folkloristi no Rīgas, Valmieras, Mūrmuižas, interesenti no dažādām Latvijas vietām

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pie ekspozīcijas telpu ieejas ir uzbrauktuve, citās ēkās pēc pieprasījuma var šādu uzbrauktuvi pielikt pie ieejas. Bojātā uzbrauktuve nomainīta ar jaunu.
2. Redzes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.
3. Dzirdes invalīdiem Daļai priekšmetu pievienoti apraksti, izvietota rakstiska informācija par dzejnieku Ekspozīcijas priekšmetiem pievienot aprakstus
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem, pansionātiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata, kurā pēc apmeklējuma viesi var ierakstīt savas atsauksmes. Aptaujas anketa.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Tartu Izstāde 5. marts - 15.maijs RMM, Estonian Literary Museum Tartu Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Eduarda Veidenbauma muzejs "Kalāči" Pašvaldības īpašums 1880 14
Teritorijas kopējā platība (m2):

40000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

517

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 260
Krājuma telpas 99
Pārējās telpas 158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Kino seansi
Mākslas izstādes
Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: