Kontaktinformācija

Adrese:

"Kalāči", Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128

Vadītājs/ direktors:

Andra Ķīse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Andra Ķīse 25601677 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

1955./56. gadā Kultūras ministrija nodod "Kalāčus" Cēsu novadpētniecības muzejam kā filiāli. Muzeja atklāšana notiek 1958. gada 5. novembrī. Pirmā muzeja vadītāja ir Mirdza Rantiņa, no 1960. gada - Biruta Leite, E. Veidenbauma māsas meita. Viņa devusi lielu ieguldījumu muzeja krājuma izveidē, materiālu par E. Veidenbaumu saglabāšanā un vākšanā, piemiņas popularizēšanā. Sākumā "Kalāčos" iekārtotas 2 ekspozīcijas telpas, Eduarda istaba un mātes istaba. 1961. gada 28. maijā tiek atklāts L. Blumberga E. Veidenbaumam veltītais piemineklis "Kalāču" dārzā.

Misija:

Balstoties Eduarda Veidenbauma mantojuma un Liepas kultūrvēstures izpētē, sniegt zināšanas un prieku visplašākajai auditorijai un piedalīties izglītotas, labklājīgas, iekļaujošas un radošas sabiedrības veidošanā.

Darbība:

Muzejs ar savu darbību izglīto, rosina un veido izpratni Latvijas jaunatnē par Eduarda Veidenbauma vietu un nozīmi latviešu literatūrā, kā arī rada interesi par novada kultūrvēsturi Latvijas iedzīvotājos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par muzeju un tā piedāvājumu atrodama Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes mājas lapas muzeja sadaļā

Mājaslapas adrese:

Priekuļu novada mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

85A4

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

CMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. oktobrim. Pirmdienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, Latvijas muzeju darbiniekiem un Priekuļu novada pašvaldības oficiālo delegāciju dalībniekiem un viesiem ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pieaugušajiem - 2,00 EUR
2 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot atbilstošo apliecību) -1,00 EUR Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 skolēni) - 5,00 EUR Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+Ģimenes karte" - 50% atlaide
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības skolēnu, jauniešu un pieaugušo grupām Vienas nodarbības cena grupai - 10Euro + 1euro ieejas biļete katram grupas dalībniekam
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1 1. Eduarda Veidenbauma personības un literārā mantojuma unikalitātes popularizēšana. 2. Krājuma materiālu par E. Veidenbaumu, novada literātiem un kultūras darbiniekiem, un novada teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendencēm 19. – 20. gadsimtā vākšana, glabāšana un pētīšana. 3. Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” kultūrvēsturiskā objekta uzturēšana un saglabāšana. 4. Muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veidojot muzeja ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas un pasākumus, muzeja telpās un ārpus tām, īpašu uzmanību pievēršot skolēniem. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar novada pašvaldību, veidojot kvalitatīvu kultūrvides vietu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments E. Veidenbauma memoriālā muzeja nolikums 24.09.2020 Prot. Nr. 15, p.8
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par E. Veidenbauma memoriālā muzeja krājumu 29.10.2015 Prot. Nr. 13, p.7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā E. Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči 24.07.2012 Rīkojums Nr. 10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Priekuļu novada pašvaldības nolikums 01.07.2009 Domes sēdes protokols Nr. 2 p. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Priekuļu novada domes Darba Aizsardzības instrukcijas 30.07.2009 1-40.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Starptautiskie eksperimenti kopienas iesaistē (International Experiments in Community Engagemant ) Apzināties dažādus kopienu veidus, izanalizēt pašreizējo muzeja darbību kopienās un ieteikt dažādas sadarbības iespējas un plānus, kuri visefektīvāk atbilstu muzeja specifikai un iespējām un būtu īstenojami nākotnē. 01.2021.-05.2021. Džona Hopkinsa universitātes studenti Baltimora ASV

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Eduarda Veidenbauma muzejs "Kalāči" Pašvaldības īpašums 1880 14
Teritorijas kopējā platība (m2):

40000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

517

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 260
Krājuma telpas 99
Pārējās telpas 158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes