Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Kalāči, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128

Vadītājs/ direktors:

Andra Ķīse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Andra Ķīse 25601677 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1958

Sākums:

1955./56. gadā Kultūras ministrija nodod "Kalāčus" Cēsu novadpētniecības muzejam kā filiāli. Muzeja atklāšana notiek 1958. gada 5. novembrī. Pirmā muzeja vadītāja ir Mirdza Rantiņa, no 1960. gada - Biruta Leite, E. Veidenbauma māsas meita. Viņa devusi lielu ieguldījumu muzeja krājuma izveidē, materiālu par E. Veidenbaumu saglabāšanā un vākšanā, piemiņas popularizēšanā. Sākumā "Kalāčos" iekārtotas 2 ekspozīcijas telpas, Eduarda istaba un mātes istaba. 1961. gada 28. maijā tiek atklāts L. Blumberga E. Veidenbaumam veltītais piemineklis "Kalāču" dārzā.

Misija:

Balstoties Eduarda Veidenbauma mantojuma un Liepas kultūrvēstures izpētē, sniegt zināšanas un prieku visplašākajai auditorijai un piedalīties izglītotas, labklājīgas, iekļaujošas un radošas sabiedrības veidošanā.

Darbība:

Muzejs ar savu darbību izglīto, rosina un veido izpratni Latvijas jaunatnē par Eduarda Veidenbauma vietu un nozīmi latviešu literatūrā, kā arī rada interesi par novada kultūrvēsturi Latvijas iedzīvotājos.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par muzeju un tā piedāvājumu atrodama Priekuļu novada mājaslapas muzeja sadaļā

Mājaslapas adrese:

Priekuļu novada mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Priekuļu novada sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

85A4

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

CMK

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Priekuļu novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzejs atvērts apmeklētājiem vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. oktobrim. Pirmdienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, Latvijas muzeju darbiniekiem un Priekuļu novada pašvaldības oficiālo delegāciju dalībniekiem un viesiem ir bez maksas.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, datu bāzēm un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētājiem un pētniekiem ir iespēja iepazīties ar kartotēkām, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate pieaugušajiem - 2,00 EUR
2 E. Veidenbauma memoriālā muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums, Vidzemes lāžu kolekcijas apskate skolēniem, studentiem, pensionāriem (uzrādot atbilstošo apliecību) -1,00 EUR Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 skolēni) - 5,00 EUR Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+Ģimenes karte" - 50% atlaide
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1 1. Eduarda Veidenbauma personības un literārā mantojuma unikalitātes popularizēšana. 2. Krājuma materiālu par E. Veidenbaumu, novada literātiem un kultūras darbiniekiem, un novada teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendencēm 19. – 20. gadsimtā vākšana, glabāšana un pētīšana. 3. Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” kultūrvēsturiskā objekta uzturēšana un saglabāšana. 4. Muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veidojot muzeja ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas un pasākumus, muzeja telpās un ārpus tām, īpašu uzmanību pievēršot skolēniem. 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar novada pašvaldību, veidojot kvalitatīvu kultūrvides vietu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments E. Veidenbauma memoriālā muzeja nolikums 24.09.2020 Prot. Nr. 15, p.8
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par E. Veidenbauma memoriālā muzeja krājumu 29.10.2015 Prot. Nr. 13, p.7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā E. Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči 24.07.2012 Rīkojums Nr. 10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Priekuļu novada pašvaldības nolikums 01.07.2009 Domes sēdes protokols Nr. 2 p. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Priekuļu novada domes Darba Aizsardzības instrukcijas 30.07.2009 1-40.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

7917

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

5993

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

227

Vienību skaits, kas netika atrastas:

2

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4650

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

55

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

55

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

112

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

90

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

74

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Eduards Veidenbaums - dzejnieks 19.gs 90 74

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

102

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

38

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vidzemes lielākā lāžu kolekcija 28 10
2 Etnogrāfiskie priekšmeti 71 25
3 Eduards Veidenbaums - neiespējamais dzejnieks 3 3

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 95 95
Digitālo attēlu izgatavošanai 62 62

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Andra Ķīse Kārlim Veidenbaumam - 155 11.11.2019 15.03.2021 Neliela izstāde un prezentācija par Kārli Veidenbaumu Liepas bibliotēkā martā , kas veltīta viņa 155. dzimšanas dienai, virtuālā izstāde par Kārli Veidenbaumu Izveidota prezentācija, scenārijs pasākumam, referāts par Kārli Veidenbaumu, bet ierobežojumu dēļ atcelts
2 Andra Ķīse "Kalāču" muzeja un māju vēsture 23.03.2020 05.11.2023 Izstāde un fotogrāfiju izdevums par "Kalāčiem" Daļēji apzināti muzeja krājuma materiāli par muzeja vēsturi, apkopoti nelielā referātā. Sākts darbs pie fotogrāfiju atlases.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Roze Ed. Veidenbauma iedvesmota dzejas stunda Iepazīties ar E. Veidenbauma dzejā paustajām idejām, vērtībām, tēmām ar asociāciju spēles palīdzību. Pēc dotā parauga, veidot savu dzejas paraugu. 2 lpp. + asociāciju kārtis un izdales materiāli, dzejas paraugi
2 Baiba Roze Ed. Veidenbauma personības un vērtību iepazīšana Veicināt skolēnos vērtību izpratni, spēju analizēt, strādāt ar tekstu, informāciju, salīdzināt savas un citu vērtības. 2 lpp. scenārijs, 7 lpp. materiāli nodarbībai

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1086
Individuālie 300
Pārējie 361
Apmeklētāji grupās 425
Skolēni grupās 244
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 181
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

409

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

140

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

980

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

329

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

131

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

15

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

253

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

7

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Andra Ķīse Eduarda un Kārļa piedzīvojumi Kalāčos 2018 3 40 5 - 7 g.v. bērni no pirmsskolas iestādes "Saulīte" un Rīgas
2 Andra Ķīse, Baiba Roze Orientēšanās "Meklējot Veidenbaumu", Ed. Veidenbauma iedvesmota dzejas stunda 2020 8 151 9.-12.kl. skolēni
3 Andra Ķīse, Baiba Roze Orientēšanās "Meklējot Veidenbaumu", Ed. Veidenbauma personības un vērtību iepazīšana 2020 4 62 9. klašu skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ideju Talka 07.08.2020. "Kalāči" 1 18 Vecpiebalgas, Priekuļu, novada, Liepas pagasta, Valmieras jaunieši
2 Deju vakars "Zaļumu prieki" 08.08.2020. "Kalāči" 1 56 Liepas, Raunas, Drabešu, Valmieras un citu novadu iedzīvotāji
3 Liepas Ceļotāju diena 22.08.2020. "Kalāči" 1 12 Rīgas, Priekuļu novada, Valmieras, Liepas iedzīvotāji
4 Pirts un veļas diena "Kalāčos" 19.09.2020. "Kalāči" 1 14 Priekuļu novada, Liepas, Rīgas, Ogres iedzīvotāji
5 Skolēnu dzejas diena "Domāju es domas dziļas" 25.09.2020 "Kalāči", Liepa 1 43 Jaunie dzejnieki no Rīgas, Liepas, Dzērbenes, Priekuļu skolu skolēni, skolotāji
6 Eduarda dzimšanas diena - dzejas diena 4.10.2020. "Kalāči" 1 120 Dzejnieki, RMM darbinieki, Ogres vidusskolas skolēni, Latvijas iedzīvotāji
7 Podkāstu filmēšana projektam "Influenceris, jaunietis Eduards Veidenbaums" 22.,23.11.2020. Liepas kultūras nams 1 15 Dažādu profesiju pārstāvji no dažādām Latvijas vietām - Rīga, Ogre, Salaspils, Liepa, Cēsis, Priekuļi
8 Recepšu gatavošanas meistarklase ar Renāru Purmali - video filmēšana. 08.11.2020. "Kalāči" 1 7 Pavārs, filmētāji, tūrisma darba organizators no Priekuļiem

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pie ieejas ekspozīcijas telpā ir uzbrauktuve, pēc pieprasījuma šādu uzbrauktuvi var pielikt pie visu ēku ieejām.
2. Redzes invalīdiem Vienmēr pieejams gida stāstījums un audio ieraksti.
3. Dzirdes invalīdiem Izvietota rakstiska informācija par dzejnieku un priekšmetu apraksti. Ārpus muzeja telpām izvietota informācija par ēkām, dzejnieku un muzeju.
4. Citām invalīdu grupām Gida vadītas ekskursijas un stāstījums par muzeja priekšmetiem un E. Veidebaumu, pielāgojoties apmeklētāju vajadzībām.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata, kurā ieraksta atsauksmes pēc ekskursijas. Izveidota jauna anketa apmeklētāju aptaujāšanai. Pasākums jauniešiem "Ideju talka", kura laikā saņemtas jauniešu atsauksmes par muzeju un atsevišķām programmām. Pēc muzejpedagoģiskajām programmām skolēni sniedz atgrizenisko saiti, atsauksmes par nodarbību. Plānota tikšanās ar vietējās kopienas dalībniekiem ('2020. gadā nenotika ierobežojumu dēļ).

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Eduards Veidenbaums - dzejnieks 19. gadsimtā Muzeja budžets

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Eduarda Veidenbauma muzejs "Kalāči" Pašvaldības īpašums 1880 14
Teritorijas kopējā platība (m2):

40000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

517

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 260
Krājuma telpas 99
Pārējās telpas 158
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: