Džūkstes Pasaku muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lanciņu skola, Lancenieki, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Dita Silava 63154691 26513314 @
Krājuma glabātāja Dace Valdmane 63154691 26513314 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Dibināts 2001.gada 19.decembrī

Misija:

Muzejs veic materiālās un nemateriālās kultūras liecību komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. Muzejs veic kolekcijas zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus. Muzejs komunicē ar sabiedrību un nodrošina izglītojošā darba veikšanu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Darbība:

Pētīts un apzināts A.Lerha-Puškaiša vākums Džūkstes pasaku apzināšanā un pētniecībā, kā arī pagasta materiālās un nemateriālās

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Tukuma muzeja mājaslapā iekļauta īpaša sadaļa, kur ziņots par aktuālajiem notikumiem, izstādēm, pasākumiem Džūkstes Pasaku muzejā, kā arī par šīs Tukuma muzeja struktūrvienības vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Džūkstes Pasaku muzeja lapa Facebook
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

DžPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Stāstnieku kustība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11.00 - 16.00
Svētdiena 11:00 16:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11.00 - 16.00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem.
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Gida pakalpojumi Muzejā (līdz 10 personām/stundā) Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Muzejā (grupā līdz 30 personām/stundā) Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā: EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi Ārpus muzeja (grupā līdz 30 personām/stundā) Latviešu valodā:EUR 18.00 Svešvalodā:EUR 30.00
4 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Skolēniem, studentiem EUR 1.00
5 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Pensionāriem, invalīdiem EUR 1.00 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
6 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Pieaugušajiem EUR 1.50
7 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās, pasākumos Ģimenes biļete EUR 3.00 (1 - 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs veic materiālās un nemateriālās kultūras liecību komplektēšanu, saglabāšanu un pieejamību atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. Muzejs veic kolekcijas zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus. Muzejs komunicē ar sabiedrību un nodrošina izglītojošā darba veikšanu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Džūkstes Pasaku muzeja reglaments 02.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja darbības attīstības stratēģija 2019-2023. gadam 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

357

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

80

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

70

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Anss Lerhis-Puškaitis un pasakas 80 70

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

344

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

287

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ciemos pie Puškaiša 99 94
2 No Lūkošanās līdz Mārtošanai 138 110
3 Ķemeru Nacionālā parka dabas bagātības 30 23
4 Brīnumlādītes 4 3
5 Lancenieku skola un skolēni fotoattēlos 73 57

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 14 77 91
Digitālo attēlu izgatavošanai 218 7 225

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Dita Silava Lancenieku skola 23.03.2018 21.07.2018 Lancenieku skolas salidojuma scenārijs, pasākums pabeigts
2 Dita Silava Džūkstes pagasta personības, novadnieki 03.01.2017 30.12.2018 Izstādes izveide, ekspozīcijas papildināšana turpinās
3 Dace Valdmane Roberts Bērziņš 03.01.2016 30.12.2018 Izveidota publikācija, izstādes, ekspozīcijas papildināšana pabeigts
4 Dita Silava Ekspozīciju un izstāžu politika Latvijas pašvaldības muzejos 05.02.2017 25.05.2018 bakalaura darbs pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Dace Valdmane „Mums viss kas no saknēm cēlies, uz paaudžu paaudzēm nesams”, K. Ieviņam 130 un Rob. Bērziņam 150 atceres pasākums 08.03.2018. 5 lpp. prezentācija
1 Dita Silava „Mums viss kas no saknēm cēlies, uz paaudžu paaudzēm nesams”, K. Ieviņam 130 un Rob. Bērziņam 150 atceres pasākums 8 lpp. prezentācija
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dita Silava Izstāde “Ķemeru Nacionālā parka bagātības” 8 lpp.
2 Dita Silava Izstāde “Brīnumlādītes” 36 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskās 106
Sistemātiskā 53

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3396
Individuālie 389
Pārējie 1209
Apmeklētāji grupās 1798
Skolēni grupās 1577
Ārzemnieki grupās 68
Pārējie grupās 153
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1255

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

312

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2496

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

80

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

26

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

58

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1240

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

11

tai skaitā muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Dita Silava Pasakas ceļa somā 2002 11 274 skolēni
2 Dita Silava Dārguma meklētāji 2017 2 13 skolēni
3 Dita Silava Luīzes ūdens kliņģeri 2017 43 904 skolēni
4 Dita Silava Pa Pasaku tēva pēdām 2017 2 49 skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 K. Ieviņam 130 un Rob. Bērziņam 150 atceres pasākums „Mums viss kas no saknēm cēlies, uz paaudžu paaudzēm nesams” 08.03.2018. Džūkstes kultūras nams 1 92 pieaugušie
2 Festivāls "Lieldieniņa" 1.04.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 40 pieaugušie, bērni
3 Ceļotāju diena 05.05.2018. Ķemeru Nacionālais parks, Džūkstes Pasaku muzejs 1 102 pieaugušie, bērni
4 Muzeju nakts "Šūpulis" Džūkstes Pasaku muzejs 616 pieaugušie, bērni 19.05.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 616 pieaugušie, bērni
5 Kolhoznieku stāsti Līgo noskaņās 16.06.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 13 pieaugušie, bērni
6 Lancenieku skolas salidojums 21.07.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 19 pieaugušie, bērni
7 Pasaku svētki + izstāde “Brīnumlādītes” atklāšana 02.09.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 109 pieaugušie, bērni
8 Tēva padoms 09.09.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 74 pieaugušie, bērni
9 Spoku stāstu vakars 04.11.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 119 pieaugušie, bērni
10 Ziemassvētki 22.12.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 13 pieaugušie, bērni
11 Valodas diena 11.05.2018. Džūkstes Pasaku muzejs 1 12 skolēni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Džūkstes – Lancenieku skola - A. Lerha – Puškaiša dzīves vieta" Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1882 9123
Klēts pašvaldības Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1883
Malkas šķūnis Džūkstes pagasts, Lancenieki, Lancenieku skola, Tukuma novads Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

15000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Džūkstes pagasts, Lancenieku skola Tukuma novads, LV-3147

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

442

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 135
Krājuma telpas 36
Pārējās telpas 271
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: