Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Inta Dišlere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Durbes pils vadītāja Inta Dišlere 63122633 26305946 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1.augusts

Misija:

Durbes pils kompleksa darbība ir vērsta uz vācbaltu kultūras mantojuma identifikāciju un dokumentēšanu, vācbaltu un latviešu kultūras mijiedarbību, tradīciju un savstarpējo ietekmju izvērtēšanu, 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma materiālās un nemateriālās kultūras liecību, īpaši izcilu mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu, saglabāšanu, interpretāciju un eksponēšana izstādēs un ekspozīcijās, kā arī izmantošanai sabiedrības atpūtai un izglītošanai atraktīvā veidā, tai skaitā kultūrvēsturiskās vides izglītībā.

Darbība:

Galvenie stratēģiskie mērķi: pabeigt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa nr. 6845 - Durbes pils kompleksa - restaurāciju; veidot un saglabāt sabiedrībai pieejamu un izmantojamu krājumu; pētīt muižu vēsturi Latvijā un darīt pētniecības rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai; nodrošināt Durbes pils kompleksa atpazīstamību reģiona, valsts un Baltijas mērogā; palielināt Durbes pils kompleksa apmeklējumu skaitu, realizējot aktīvu mārketinga stratēģiju.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju nodaļas vadītājs

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Durbes pils lapa Facebook Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs Atbilstoši izmaiņām
Latvijas Piļu un muižu asociācija Atbilstoši izmaiņām

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas jūras piļu un muzeju asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 Ziemas sezonā, no 21. oktobra līdz 19. aprīlim: 11:00-16:00
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Gida pakalpojumi Muzejā (līdz 10 personām/stundā): Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Muzejā (grupā līdz 30 personām/stundā): Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā:EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi Ārpus muzeja (grupā līdz 30 personām/stundā): Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Gida pakalpojumi Pēc pl. 17.00: dubultā samaksa
5 Ieejas maksa Skolēniem, studentiem EUR 1.50
6 Ieejas maksa Pensionāriem, invalīdiem EUR 1.50 (Tukuma novada invalīdiem - bezmaksas)
7 Ieejas maksa Pieaugušajiem EUR 2.50
8 Ieejas maksa Ģimenes biļete EUR 5.00 (1 - 2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Durbes pils kompleksā tiek realizētas visas muzeja funkcijas: kultūras mantojuma saglabāšana, ieskaitot konservāciju un restaurāciju, izpēte un komunikācija, pilnā apjomā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Durbes pils reglaments 02.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par drošības pasākumiem Tukuma muzejā 02.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 DURBES PILS MUZEJA DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2023.GADAM 06.07.2016 prot. Nr. 11, 28. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 10 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inta Dišlere Tukuma novada muižu vēsture. Butlari, reformācija un Šlokenbeka. Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājmuiža (vidme) un tai piederošās zemes 16.–21. gadsimtā. 05.01.1997 30.12.2018 publikācijas izstādes, ekspozīcijas turpinās
2 Inta Dišlere Tukuma novada vēsture. Baltijas landesvērs Latvijas atbrīvošanas karā. 03.02.2014 30.12.2018 izstāde, katalogs, monogrāfija Izveidota izstāde, darbs turpinās
3 Inta Dišlere Tukuma vēsture.Ekmaņu dzimta. 18.06.2018 11.07.2018 informācija pie krājuma priekšmetiem, publikācija pabeigts
4 Inta Dišlere Novadnieki. Z. A. Meierovics. 06.02.2014 30.12.2019 publikācijas, izstāde turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Dišlere Reformācijas atbalstītājs tukumnieks Dītrihs Butlars (?–1537) un Cēsis Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 2018. gada 3. numurs, 72. sējums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija 10.–25. lpp
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inta Dišlere „Dāvinājumi” 10 lpp.
2 Inta Dišlere „Par Dzimteni un Latviju. 1918–1920” 53 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 S. Silava "Orientējies Durbes pilī un tās apkārtnē" Attīstīt skolēnu kultūras kompetences. • Veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā, izstādē. • Veidot izpratni par dabas vērtībām un to saglabāšanu. • Rosināt veikt matemātiskus aprēķinus no dotajiem variantiem. •Vingrināt orientēšanās prasmes telpā un apkārtnē. • Veicināt radošo izpausmi uzdevumu veikšanā. • Veicināt sadarbības prasmes darbojoties grupās. 6 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 9445
Individuālie 2776
Pārējie 4158
Apmeklētāji grupās 2511
Skolēni grupās 1623
Ārzemnieki grupās 301
Pārējie grupās 587
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4673

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

306

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2006

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

559

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

57

Lekciju skaits muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

30

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

890

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

11

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

437

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

25

tai skaitā muzejā:

25

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inta Dišlere Durbes pirmsākumi – Durbes pils Kalpu māja 2 191 pieaugušie, skolēni
2 Inta Dišlere „Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem” – Tukuma ev. lut. baznīcas un draudzes vēsture 1 24 pieaugušie
3 Inta Dišlere Kaive un Vilksala – 100-gades projekts „Apceļo un iepazīsti savu pagastu” 4. ekspedīcija 1 30 pieaugušie
4 Inta Dišlere Ar ticību, cerību, mīlestību cauri gadu simtiem” 1 36 pieaugušie
5 Inta Dišlere Sēme – 100-gades projekts „Apceļo un iepazīsti savu pagastu” 7. ekspedīcija 1 16 pieaugušie
6 Inta Dišlere Rindzele – 100-gades projekts „Apceļo un iepazīsti savu pagastu” 8. ekspedīcija 1 22 pieaugušie
7 Inta Dišlere Plieņi – 100-gades projekts „Apceļo un iepazīsti savu pagastu” 9. ekspedīcija 1 17 pieaugušie
8 Inta Dišlere Kā tapa neatkarīga Latvija 1 28 skolēni, skolotāji
9 Inta Dišlere Zentene laiku lokos – 100-gades projekts „Apceļo un iepazīsti savu pagastu” 2. ekspedīcija 1 18 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Neilande-Sieradzka, A.Krūmiņa Dārgumu meklētāji 2000 2 13 skolēni
2 Santa Silava Orientējies Durbes pilī un tās apkārtnē 2018 2 66 skolēni
3 Daiga Šmitenberga, Ineta Jansone Ziemassvētku laiks Durbes pilī 2015 17 603 skolēni
4 Agrita Ozola, Santa Silava Mīts vai patiesība 2017 9 208 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 D.Šmitenberga, M. Krūtaine Kāzu programma 2000 11 437 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Foto sesija Durbes pilī 06.01.2018 Durbes pils 1 31 pieaugušie
2 M. Zālītes romāna “Paradīzes putni” autores lasījumi 16.02.2018 Durbes pils 1 68 pieaugušie, skolēni
3 Koncerts “4 pasaules” 10.03.2018 Durbes pils 1 25 pieaugušie, skolēni
4 Filmas “Nameja gredzens” tērpu izstādes atklāšana un tikšanās ar radošo grupu 24.03.2018 Durbes pils 1 51 pieaugušie, skolēni
5 Foto sesija Durbes pilī 17.04.2018 Durbes pils 1 32 pieaugušie
6 Lielās talkas noslēgums 27.04.2018 Durbes pils 1 37 pieaugušie, skolēni
7 Foto sesija Durbes pilī 28.04.2018 Durbes pils 1 27 pieaugušie
8 Baltā galdauta svētki. Konference „Labā vēsts - Latvija. Sētais un pasētais. Brīdi pirms simtgades”. Latvijas valsts un Imanta Ziedoņa attiecības, paralēles, pretrunas. 04.05.2018 Durbes pils 1 88 pieaugušie skolēni
9 Zviedru grupas uzņemšana Durbes pilī 15.05.2018 Durbes pils 1 25 pieaugušie
10 Muzeju nakts “Šūpulis” 19.05.2018 Durbes pils 1 2929 pieaugušie, skolēni
11 Kataloga “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss” atvēršana 21.06.2018 Durbes pils 1 61 pieaugušie
12 LMA studentu projekta “Brīvdabas ekspozīcija” prezentācija un diskusijas 21.06.2018 Durbes pils 1 21 pieaugušie, studenti
13 Baltijas valstu muzejpedagogu konference “Ceļojums laikā – muzeju komunikācijas instruments” 29.06.2018 Durbes pils 1 43 pieaugušie
14 Kamermūzikas koncerts „Baltijas vokālās poēmas’’. 29.06.2018 Durbes pils 1 57 pieaugušie, skolēni
15 Adventistu draudzes koncerts 29.07.2018 Durbes pils 1 105 pieaugušie, skolēni
16 Konference “Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei” 16.08.2018 Durbes pils 1 50 pieaugušie
17 “Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici jeb kā tapa latviešu lielā dzejnieku pāra muzejs Kastaņolā” 11.09.2018 Durbes pils 1 59 ieaugušie, skolēni
18 „Leģendu nakts” 27.10.2018 Durbes pils 1 83 pieaugušie, skolēni
19 Kāpostu svētki Durbes pilī 24.11.2018 Durbes pils 1 28 pieaugušie, skolēni
20 Grupas “Duets Mediante” koncerts “Ar Tevi” 24.11.2018 Durbes pils 1 27 pieaugušie, skolēni
21 Dzimšanas diena Durbes pilī 08.12.2018 Durbes pils 1 63 pieaugušie, bērni
22 Koncerts „Sudrabota gaisma” 09.12.2018 Durbes pils 1 69 pieaugušie
23 „Zelta svētdiena” 16.12.2018 Durbes pils 1 106 pieaugušie, skolēni
24 Kārļa Ķezbera pārizdotās pasaku grāmatas „Brencītis” atvēršana 19.12.2018 Durbes pils 1 47 pieaugušie, skolēni
25 Gada noslēgums Durbes pilī 28.12.2018 Durbes pils 1 26 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir lifts. Starp telpām izvietoti pandusi.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Durbes pils vēsturiskais interjers Tukuma muzejs papildināta ekspozīcija ar priekšmetiem
1 Rainis un Durbes pils Tukuma muzejs papildināta ekspozīcija ar priekšmetiem

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji ASV
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Vācija
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Kanāda
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Šveice
Sadarbība ar vācbaltu, kādreizējo tukumnieku un novada pēcnācēju ģimenēm Veikt pētniecisko darbu, papildināt muzeja krājumu un Zinātniskās izpētes dokumetācijas krājumu 2019 Ģimeņu pārstāvji Austrālija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Lambsdorfu ģimenes pārstāvju uzņemšana Tukumā, Brizulē Iepazīstināt ar Tukuma muzeja darbu, Durbes pili 06.2018. Lambsdorfu ģimenes piederīgie Berlīne Vācija
Sadarbība ar vācbaltu ģimenēm, kādreizējo tukumnieku pēcnācējiem (f. Kleists, f. Menzenkamps u. c.) Veikt izpētes darbu, papildināt muzeja krājumu 06.2018 Ģimeņu pārstāvji Vācija
Sadarbība pētnieciskajā darbā Iegūt Tukuma muzeja krājumā Osterlades ģimenes dokumentus 07.2018 Valtrauta Osterlade Klein Wanzleben Vācija
Sadarbība pētnieciskajā darbā Iegūt materiālus izstādei „Par dzimteni un Latviju” 06.-07.2018 Kords fon Renne Vācija
Sadarbība tulkošanas nolūkos Tukuma muzeja priekšmeta – jostas – deponēšanas dokumentu sakārtošana 25.05.2018 -10.07.2018 Austrumprūsijas muzejs Lineburga Vācija
Sarakste ar vācbaltiešu, ebreju ģimenēm, kontaktu uzturēšana Papildināt krājumu un zinātniskās izpētes dokumentācijas krājumu 2018 latviešu, vācbaltiešu, ebreju ģimeņu pēcnācēji - Vācija, Kanāda, Šveice, ASV, Austrālija Vācija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Bavārijas zemes Vācbaltu apvienības nodaļas gada konference Pastāstīt par muzeja darbu referātā ar prezentāciju „Muižas laikmetu griežos. 1900–1939” – ekspozīcija latviešu mūsdienu vēstures pētniecības kontekstā 9.–13.02.2017 Bavārijas zemes Vācbaltu apvienības nodaļa Minhene Vācija
Pētnieciskais darbs pie Brizules muižas kādreizējo īpašnieku pēcnācēja grāfa Ralfa Lambsdorfa Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 10.02.2017 grāfs Ralfs Lambsdorfs Minhene Vācija
Pētnieciskais darbs pie bijušās tukumnieces Helenes Kigleres Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 12.02.2017 Helene Kiglere Minhene Vācija
Sadarbība ar tukumnieku pēcnācēju Volfu Bideru, Tukums Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 7.–12.06.2017 Wolfs Biders Vācija
Pētnieciskais darbs „Pa Ģertrūdes fon den Brinkenas pēdām” Iegūt informāciju un priekšmetus ZA un krājumam 13.–29.06.2017 Ģ. fon den Brinkenas piederīgie Vīne, Mēdlinga, Forsdorfa, Vācija
Sadarbība ar vācbaltu ģimenēm (f. Kleisti u. c.) Veikt izpētes darbu, papildināt muzeja krājumu 2017 Ģimeņu pārstāvji Vācija
Sadarbība ar Līzeli Krūzi Veikt izpētes darbu, papildināt muzeja krājumu 2017 Līzele un Frīdriha Krūzes Wilhelmshāfena Vācija
Kurzemes bruņniecības un fon der Reku dzimtas ekskursija pa muižu vietām Iepazīstināt ar Tukuma muzeja darbu Durbes pilī 8.07.2017 Kurzemes bruņniecība, fon der Rekes Vācija
Lambsdorfu ģimenes pārstāvju uzņemšana Tukumā, Brizulē Iepazīstināt ar Tukuma muzeja darbu, Durbes pili 2017 Lambsdorfu ģimenes piederīgie Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Durbes pils M. Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 1821 6846
Kalpu māja (dzīvojamā māja) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse 6847
Durbes muižas apbūve M.Parka 7, Tukuma Pašvaldības īpašums 17.gs. b. 6845
Klēts (noliktavas ēka ar garāžu) M.Parka 7, Tukums Pašvaldības īpašums 19.gs.1.puse
Teritorijas kopējā platība (m2):

2088

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Durbes pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2118

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 821
Krājuma telpas 409
Pārējās telpas 888
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: