Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Dace Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dace Blūma 63721309 29436379 @
Krājuma glabātāja Iveta Gudiņa 63700181
Projektu vadītāja Baiba Golubeva 63700173 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs dibināts 1985. gadā.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Dobeles Livonijas ordeņa pils un Dobeles novada vēsturi un kultūras vērtībām laikā no teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām, pētot, saglabājot un popularizējot Dobeles Novadpētniecības muzeja krājumu.

Darbība:

Materiālo un nemateriālo kultūras vērtību vākšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus; muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Aktuālākā informācija par muzeju un muzeja piedāvājumu.

Mājaslapas adrese:

Dobeles muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2012
2018

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

38A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

DNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Dobeles novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Speciālistu konsultācijas, grāmatu krātuve un krājums pieejams darbadienās no 9.00 līdz 17.00. Ekskursiju, grupu apmeklējumam muzejs pieejams arī citā laikā, iepriekš piesakoties pa telefonu: 63721309

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu un ekspozīcijas apmeklējums noteiktām apmeklētāju grupām • Pirmsskolas vecuma bērniem • Skolēniem un skolēnu grupu vadītājiem • Invalīdiem • Cilvēkiem ar muzeja Goda karti • Izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem • Personām ar ielūgumiem • Tūrisma grupu vadītājiem • Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem • Ieeja izstāžu atklāšanas vai noslēguma pasākumos
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu un citu materiālu pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā var izmantot muzejā esošo uzziņu literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Izstāžu un ekspozīcijas apmeklējums 0,50 Eur
2 Gida pakalpojums pa muzeju latviešu valodā 3,00 Eur (grupai)
3 Gida pakalpojums pa muzeju angļu, krievu valodā 4,00 Eur (grupai)
4 Ekskursija pa Dobeli vai pilsdrupām latviešu valodā, 1.st. 15,00 EUR/ stundā (grupai līdz 35 personām)
5 Ekskursija pa Dobeli vai pilsdrupām, angļu, krievu valodā, 1.st. 20,00 EUR/ stundā (grupai līdz 35 personām)
6 Muzejpedagoģiskā programma "No hercogienes dārza līdz tējas tasei". Katrā muižā bija dārzs, it sevišķi liels Dobeles muižā, kur hercogiene Elizabete Magdalēna iekārtoja ārstniecības augu audzētavu. Viņas mājas aptieka bija slavena visā zemē, un bieži viņa izlīdzēja hercoga ārstam ar zālēm. Ciemiņi viesojas pie hercogienes ārstniecības augu dārza pārzines Dārtas, kura stāsta par ārstniecības augu audzēšanu, ievākšanu, sagatavošanu un lietošanu senos laikos un mūsdienās. Notiek dažādu mazāk pazīstamu, retāk lietotu tēju, augu ievārījumu, uzlējumu, ekstraktu un pulveru degustācija. Programma paredzēta pieaugušajiem. 6,00 EUR dalībniekam
7 Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, skenēšana, filmēšana, izmantošana publicēšanai u.c. vajadzībām Atbilstoši cenrādim no 0,10 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Dobeles Novadpētniecības muzeja darbības virzieni: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana. 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība. 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeju darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus. 4. Muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Dobeles Novadpētniecības muzeja reglaments 16.08.2018 Nr.56
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 16.08.2018 nr.57
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeju rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā (dokumentos "Ugunsdrošības intrukcija'' un "Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumos") 01.03.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darba kārtības noteikumi 09.01.2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības ievadinstrukcija. Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos. Darba aizsardzības instrukcija darbam ar biroja tehniku un datortehniku. Ugunsdrošības instrukcija 01.03.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes Nolikums 24.11.2011 Dobeles novada domes lēmums Nr. 271/16
2 Noteikumi par Dobeles Novadpētniecības muzeja darbību valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā 13.05.2020
3 Noteikumi par sociālās distancēšanās nodrošināšanu Dobeles Novadpētniecības muzejā 13.05.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

24727

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

14206

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

445

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

187

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 442 184

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1287

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

8564

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

604

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

604

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

538

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

348

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

285

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Reiz Dobelē... 348 285

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

413

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

90

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ieskats muzeja krājuma gleznu kolekcijā 39 27
2 Pastkaršu kolekcija muzeja krājumā 20.gs. sāk.-20.gs.30. gadiem 285 1
3 Dobeles Saviesīgajai biedrībai 110 47 44
4 Meraldas Kodoliņas gleznas 2 2
5 Dobeles Atbrīvošanas piemineklim 80 40 16

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

278

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

163

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dobeles novads 85 63
2 Laikmeta zīmes Dobelē 193 100

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

20

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

20

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Tēlojošie avoti. Pieminekļa fragments Izstāde Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 1 1 06.12.2017 31.05.2021
2 Tēlojošie avoti. gleznas Darbu rāmēšana Sia "Dobeles foto" 19 19 03.03.2020 23.03.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 115 328 443

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

15

no tiem realizēti:

15

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 B.Orlova, G.Skagale Dobeles pilskalna un pils vēsture 01.04.2016 20.08.2021 Zinātniski pētnieciskais darbs,pils ekspozīcija Darbs turpinās
2 D.Blūma Hercogienes Elizabetes Magdalēnas personība un saistība ar Dobeli 20.08.2021 Zinātniski pētnieciskais darbs, pils ekspozīcija Darbs turpinās
3 D.Blūma Ārstniecisko augu pielietošanas vēsture no 17. gs. līdz mūsdienām 01.10.2022 Zinātniski pētnieciskais darbs, muz.ped.programma Darbs turpinās
4 I.Gudiņa Muzeja krājuma gleznu kolekcija 01.11.2018 10.01.2020 Izstāde Darbs pabeigts
5 B.Orlova Dobeles pils krāsns keramikas kolekcija 30.12.2021 Arheoloģisko priekšmetu uzņemšana krājumā, kolekcijas katalogs Darbs turpinās
6 G.Skagale Dobeles pilī iegūto arheoloģisko priekšmetu kolekcija 30.12.2021 Arheoloģisko priekšmetu uzņemšana krājumā, monogrāfija par Dobeles pils vēsturi Darbs turpinās
7 B.Orlova Dobeles kultūras biedrības 20.gs. I puse 01.04.2020 Izstāde muzejā "Dobeles Saviesīgajai biedrībai 110" Darbs pabeigts
8 G.Skagale Svaru un mēru kolekcija muzeja krājumā 07.02.2021 Izstāde muzejā Darbs turpinās
9 I.Gudiņa Apsveikumu kartīšu kolekcija muzeja krājumā (līdz 20.gs. 30.gadiem) 01.08.2019 30.01.2020 Izstāde muzejā Darbs pabeigts
10 I.Gudiņa, B.Golubeva Piemiņas zīmes un pieminekļi Dobelē 01.08.2019 23.12.2020 Ceļojošā izstāde Darbs pabeigts
11 G.Skagale Dzemdētāju akmeņi. Vai tikai 20.gs. fenomens?” 01.02.2021 Referāts, publikācija Darbs turpinās
12 G.Skagale Meteoroloģiskie apstākļi Dobelē 1949.-2019. Publikācija “Cik bieži Dobelē ir balti Ziemassvētki?” 20.12.2020 Publikācija sociālos tīklos Darbs pabeigts
13 G.Skagale Dobeles viduslaiku pils arheoloģiskās uzraudzības laikā iegūtā numismātikas materiāla apzināšana un izpēte. 07.02.2021 Muzejpedagoģiskā programma Darbs turpinās
14 G.Skagale Kultakmeņu apsekošana Dobeles novadā un arheoloģiskā izpēte 10.08.2021 Publikācija Darbs turpinās
15 G.Skagale Rūpniecība Dobelē 20.gs. 01.08.2021 Izstāde Darbs turpinās
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 B.Orlova Dobeles muzeja raksti. I Dobele: Dobeles Novadpētniecības muzejs 2019. Makets un druka: Izdevniecība "Sava grāmata" 182 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 B.Golubeva, I.Gudiņa Pastkaršu komplekts: "Dobeles novadpētniecības muzeja krājuma gleznas pastkartēs" Katrā komplektā 20 pastkartes. 20 Pastkartes
2 B.Golubeva, I.Gudiņa Pastkarte "Ceriņš Hilda Vīka"" 1 pastkarte 1 Pastkarte
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 B.Golubeva Ieskats muzeju krājuma gleznu kolekcijā 13 lpp
2 B.Golubeva Lindas Virbales stikla mākslas izstāde "Vīzija" 10 lpp.
3 B.Golubeva Ikonu, gleznu un grafikas izstāde. "Zelts. Gaisma. Krāsa. Līnija". Ineta Freidenfelde, Marts Jurjāne, Lauma Palmbaha, elīna Alka, Evija Rudzīte 9 lpp.
4 B.Orlova Dobeles Saviesīgajai biedrībai 110. kultūras dzīves organizāciju aizsākumi Dobelē, 16 lpp.
5 B.Golubeva Hildas Vīkas akvareļu izstāde 13 lpp.
6 B.Golubeva Evija Andersone, Kambars Varkalis "Pirmavots" 11 lpp.
7 B.Golubeva Dobeles Atbrīvošanas piemineklim 80 11 lpp.
8 B.Golubeva Meraldas Kodoliņas gleznas 8 lpp.
9 B.Golubeva Dobeles Mākslas skolas 2019./2020.m.g. absolventu diplomdarbi 7 lpp.
10 B.Golubeva Ulda Zutera gleznu un Asnates Zuteres stikla darbu izstāde "AU" 13 lpp.
11 B.Golubeva Aivas Bulmeres botāniskie zīmējumi 7 lpp.
12 B.Golubeva Dobeles un Jelgavas mākslinieku darbu izstāde "Mežs" 13 lpp.
13 B.Golubeva Luka Berti fotogrāfiju izstāde "Daba un cilvēks Latvijā" 7 lpp.
14 B.Golubeva Dobeles muzeja apsveikumu kartīšu kolekcijas izstāde 2020.g. janvāris- 2021. g. janvāris 17 lpp.
15 B.Golubeva, I.Gudiņa Laikmeta zīmes Dobelē 22 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1643
Individuālie 754
Pārējie 140
Apmeklētāji grupās 749
Skolēni grupās 449
Ārzemnieki grupās 14
Pārējie grupās 286
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

377

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

179

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1177

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

331

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

16

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

99

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

24

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Kārkla Latvija nav radusies tukšā vietā 2 45 Skolēni
2 I.Jansone Livonijas ordeņa pils noslēpumi 1 27 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Kārkla Smilšu varavīksne 2010 1 22 Skolēni, pirmsskola
2 A.Kārkla, B.Ļipņicka Pastaiga ar pilsdāmu (ekskursija pa pilsētu un pilsdrupām) 2010 Skolēni, pieaugušie,pirmsskola
3 A.Kārkla, B.Ļipņicka Pilsdāmu rotaļas 2010 Skolēni, pirmsskola
4 A.Kārkla Galma manieres 2013 1 5 Pieaugušie
5 A.Kārkla Senie mēri un mērtrauki 2011 Skolēni, pirmsskola
6 A.Kārkla, A.Strazdiņš Ziemassvētki latviešu sētā 2012 Skolēni, pieaugušie, pirmsskola
7 A.Kārkla Pa sniegavīra pēdām 2013 2 48 Pieaugušie, pirmsskola
8 A.Kārkla Spēlēsim Dobeli 2010 Skolēni
9 A.Kārkla Skola laika griežos 2015 1 24 Skolēni,pieaugušie
10 A.Kārkla Krustu šķērsu pilsētā 2015 Skolēni, pirmsskola
11 A.Kārkla Grāmatu tārps 2016 Skolēni, pirmsskola
12 A.Kārkla Sniegavīri ceriņos 2019 Skolēni, pirmsskola
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 D.Blūma No hercogienes dārza līdz tējas tasei 2010 1 24 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzejam 35 un ceriņa "Hilda Vīka" atklāšana 10.07.2020. Dārzkopības institūts 1 42 Dažādi
2 Pirmklasnieki "Pikšās" 02.09.2020. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" 1 200 Skolēni
3 Saruna ar arheologu Andri Tomašūnu 25.09. Dobeles pilsdrupas 1 80 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pie ēkas ir uzbrauktuve, ēkas un muzeja durvis ir piemērotas apmeklētājiem ratiņkrēslos. Invalīdiem ratiņkrēslā pieejama WC telpa ēkas pirmajā stāvā, blakus muzejam. Izstāžu zāle ir plaša, izstādes tiek iekārtotas tā, lai var ērti piekļūt un apskatīt.
2. Redzes invalīdiem Var izmantot bezmaksas ekskursiju gida stāstījumu.
3. Dzirdes invalīdiem Pieejami izstāžu un ekspozīcijas apraksti, bukleti.
4. Citām invalīdu grupām Pieejami izstāžu un ekspozīcijas apraksti, bukleti. Var izmantot bezmaksas ekskursiju gida stāstījumu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

14

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

14

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde Dobeles Novadpētniecības muzejā "Radīts pārrobežā" 27.02.-23.03. Izstādē piedalījās 30 amatnieki, trīs sadarbības partneru - Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra, Anīkšču mākslas inkubatora - mākslas studijas un Paņevežu Biznesa centra - starptautiska apmācību projekta dalībnieki, kas demonstrēja savus dizaina darbus no māla, koka, stikla, papīra un tekstila. Anīkšči, Paņeveža Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde Dobeles Novadpētniecības muzejā "Lietuvai 100" Tautas daiļamatu meistaru un amatnieku darbi 09.02.2018.-10.03.2018. Akmenes novadpētniecības muzejs, Jonišķu vēstures un kultūras muzejs Akmene, Jonišķi Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Brīvības iela 7 Pašvaldības īpašums 1975
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 7

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

647

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 272
Krājuma telpas 232
Pārējās telpas 143
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas