Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Dace Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dace Blūma 63721309 29436379 @
Krājuma glabātāja Iveta Gudiņa 63700181
Projektu vadītāja Baiba Golubeva 63700181 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs dibināts 1985. gadā.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Dobeles Livonijas ordeņa pils un Dobeles novada vēsturi un kultūras vērtībām laikā no teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām, pētot, saglabājot un popularizējot Dobeles Novadpētniecības muzeja krājumu.

Darbība:

Materiālo un nemateriālo kultūras vērtību vākšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus; muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Aktuālākā informācija par muzeju un muzeja piedāvājumu.

Mājaslapas adrese:

Dobeles muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2012
2018

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

2300

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

38A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

DNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Dobeles novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Speciālistu konsultācijas, grāmatu krātuve un krājums pieejams darbadienās no 9.00 līdz 17.00. Ekskursiju, grupu apmeklējumam muzejs pieejams arī citā laikā, iepriekš piesakoties pa telefonu: 63721309

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu un ekspozīcijas apmeklējums noteiktām apmeklētāju grupām • Pirmsskolas vecuma bērniem • Skolēniem un skolēnu grupu vadītājiem • Invalīdiem • Cilvēkiem ar muzeja Goda karti • Izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem • Personām ar ielūgumiem • Tūrisma grupu vadītājiem • Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem • Ieeja izstāžu atklāšanas vai noslēguma pasākumos
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu un citu materiālu pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā var izmantot muzejā esošo uzziņu literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Izstāžu un ekspozīcijas apmeklējums 0,50 Eur
2 Gida pakalpojums pa muzeju latviešu valodā 3,00 Eur (grupai)
3 Gida pakalpojums pa muzeju angļu, krievu valodā 4,00 Eur (grupai)
4 Ekskursija pa Dobeli vai pilsdrupām latviešu valodā, 1.st. 15,00 EUR/ stundā (grupai līdz 35 personām)
5 Ekskursija pa Dobeli vai pilsdrupām, angļu, krievu valodā, 1.st. 20,00 EUR/ stundā (grupai līdz 35 personām)
6 Muzejpedagoģiskā programma "No hercogienes dārza līdz tējas tasei". Katrā muižā bija dārzs, it sevišķi liels Dobeles muižā, kur hercogiene Elizabete Magdalēna iekārtoja ārstniecības augu audzētavu. Viņas mājas aptieka bija slavena visā zemē, un bieži viņa izlīdzēja hercoga ārstam ar zālēm. Ciemiņi viesojas pie hercogienes ārstniecības augu dārza pārzines Dārtas, kura stāsta par ārstniecības augu audzēšanu, ievākšanu, sagatavošanu un lietošanu senos laikos un mūsdienās. Notiek dažādu mazāk pazīstamu, retāk lietotu tēju, augu ievārījumu, uzlējumu, ekstraktu un pulveru degustācija. Programma paredzēta pieaugušajiem. 6,00 EUR dalībniekam
7 Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, skenēšana, filmēšana, izmantošana publicēšanai u.c. vajadzībām Atbilstoši cenrādim no 0,10 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Dobeles Novadpētniecības muzeja darbības virzieni: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana. 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība. 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeju darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus. 4. Muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Dobeles Novadpētniecības muzeja reglaments 16.08.2018 Nr.56
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 16.08.2018 nr.57
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeju rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā (dokumentos "Ugunsdrošības intrukcija'' un "Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumos") 01.03.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes darba kārtības noteikumi 09.01.2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības ievadinstrukcija. Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos. Darba aizsardzības instrukcija darbam ar biroja tehniku un datortehniku. Ugunsdrošības instrukcija 01.03.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes Nolikums 24.11.2011 Dobeles novada domes lēmums Nr. 271/16

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

24282

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

14019

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

535

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

234

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 522 221

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

12

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Kumode Restaurācija 1
2 Zāļu skapītis Restaurācija 1
3 Gleznas Restaurācija 9
4 Pulkstenis Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

7961

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1054

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1054

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1243

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

343

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

280

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Reiz Dobelē... 343 280

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

714

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

521

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dobeles gadsimts 714 521

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

656

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

442

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Barikāžu laiks 12 6
2 Digitālā izstāde "Dobeles slimnīcai 100" 39 38
3 Ceļojošā izstāde "Dobeles ielas" 221 164
4 Ceļojošā izstāde "Dobele: pils un pilsēta" 32 24
5 Ceļojošā izstāde "Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca" 99 70
6 Ceļojošā izstāde "Dobeles Atbrīvošanas piemineklis" 168 77
7 Ceļojošā izstāde "Dobeles novads" 85 63

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

19

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

16

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Lietiskie avoti Restaurācija SIA "Intarsija" 1 02.11.2018 21.03.2019
2 Lietiskie avoti Restaurācija SIA "Intarsija" 1 10.10.2019 10.12.2019
3 Lietiskie avoti Restaurācija Saiva Kuple 1 1 25.04.2019 22.11.2019
4 Tēlojošie avoti Restaurācija Saiva Kuple 9 9 25.04.2019 22.11.2019
5 Tēlojošie avoti Izstāde Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs 6 5 28.05.2019 30.08.2019
7 Pieminekļa fragments Izstāde Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 1 1 06.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 89 91 180

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

17

no tiem realizēti:

17

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 B.Orlova, B.Ļipņicka Dobeles ielas 12.03.2019 Ceļojošā izstāde Darbs pabeigts
2 B.Orlova Dobeles pilskalna un pils vēsture 01.04.2016 31.12.2019 Zinātniski pētnieciskais darbs,pils ekspozīcija Darbs turpinās
3 D.Blūma Hercogienes Elizabetes Magdalēnas personība un saistība ar Dobeli 01.10.2020 Zinātniski pētnieciskais darbs, pils ekspozīcija Darbs turpinās
4 D.Blūma Ārstniecisko augu pielietošanas vēsture no 17. gs. līdz mūsdienām 01.10.2022 Zinātniski pētnieciskais darbs, muz.ped.programma Darbs turpinās
5 I.Gudiņa, B.Ļipņicka Kalendārs 2020. gadam 10.10.2019 11.10.2019 Kalendārs Pabeigts
6 I.Gudiņa Muzeja krājuma gleznu kolekcija 01.11.2018 10.01.2020 Izstāde Darbs turpinās
7 B.Orlova Dobeles slimnīcas vēsture 01.11.2018 27.06.2019 Digitālā izstāde Darbs pabeigts
8 B.Orlova Dobeles pils krāsns keramikas kolekcija 01.09.2020 Arheoloģisko priekšmetu uzņemšana krājumā, kolekcijas katalogs Darbs turpinās
9 B.Orlova Dobeles pilī iegūto arheoloģisko priekšmetu kolekcija 01.09.2020 Arheoloģisko priekšmetu uzņemšana krājumā, monogrāfija par Dobeles pils vēsturi Darbs turpinās
10 B.Orlova Dobeles kultūras biedrības 20.gs. I puse 01.04.2020 Izstāde muzejā, digitālā izstāde "Dobeles Saviesīgajai biedrībai 110" Darbs turpinās
11 I.Gudiņa Svaru un mēru kolekcija muzeja krājumā 12.12.2020 Izstāde muzejā Darbs turpinās
12 I.Gudiņa Apsveikumu kartīšu kolekcija muzeja krājumā (līdz 20.gs. 30.gadiem) 01.08.2019 30.01.2020 Izstāde muzejā Darbs turpinās
13 I.Gudiņa, B.Ļipņicka Piemiņas zīmes un pieminekļi Dobelē 01.08.2019 16.05.2020 Ceļojošā izstāde Darbs turpinās
14 B.Orlova Priekšlasījums “Novadpētniecības materiāli digitālajā kolekcijās” Dobeles novada Centrālās bibliotēkas seminārā “Novadpētniecības krājuma veidošana, organizēšana un saglabāšana” 24.04.2019 Priekšlasījums Pabeigts
15 B.Orlova Referāts “Rotājumi Dobeles pils krāsns keramikas kolekcijā” – Dobeles Novadpētniecības muzeja zinātniskie lasījumi 05.11.2019 Referāts, raksts rakstu krājumam Darbs pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 B.Orlova Dobeles pils 18.-20. gadsimta attēlos un fotogrāfijās Dobeles muzeja raksti I, 2019 Pieejams digitāli: http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas/ 17 lpp.
2 B.Orlova Rotājumi Dobeles pils krāsns keramikas kolekcijā Dobeles muzeja raksti I, 2019 Pieejams digitāli: http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas/ 29 lpp.
3 B.Orlova Augusta Bīlenšteina autobiogrāfija "Kāda laimīga dzīve" Dobeles muzeja raksti I, 2019 Pieejams digitāli: http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas/ 14 lpp.
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 B.Orlova Dobeles muzeja raksti. I Dobele: Dobeles Novadpētniecības muzejs 2019. Pieejams digitāli: http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas/ 232 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 B.Ļipņicka, I.Gudiņa Dobeles Novadpētniecības muzeja kalendārs 2020.gadam 13 lpp. Kalendārs
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 B. Ļipņicka Miniatūru izstāde "Mazs un vēl mazāks" 9 lpp.
2 B. Ļipņicka Izstāde "Radīts pārrobežā" 8 lpp.
3 B. Ļipņicka Kristīnes un Mārtiņa Cukuru keramika un karikatūru izstāde "Sagāztie podi" 8 lpp.
4 B. Ļipņicka Ceļojošā izstāde "Dobeles ielas' 17 lpp.
5 B. Ļipņicka Madaras Neikenas gleznu izstāde "Iluminācijas" 8 lpp.
6 B. Ļipņicka Dobeles un Jelgavas mākslinieku darbu kopizstāde "Pie niedrītes laivu sēju" 9 lpp.
7 B. Ļipņicka Laumas Liepas gleznu izstāde "Ainavas un noskaņa" 5 lpp.
8 B. Ļipņicka Irinas Vorkales gleznu izstāde 11 lpp.
9 B. Ļipņicka Mārča Stumbra gleznu izstāde 10 lpp.
10 B. Ļipņicka Mārītes un Aleksandra Djačenko keramikas darbu izstāde "Forma un saturs" 12 lpp.
11 B. Ļipņicka Dobeles Mākslas skolas 2019.gada absolventu diplomdarbu izstāde 6 lpp.
12 B. Ļipņicka Mārītes Leimanes tekstilijas, Edvīna Kalnenieka gleznas, Jāņa Leimaņa keramika 11 lpp.
13 B. Ļipņicka Zitas Vēveres gleznu izstāde "Es gaismā skatos" 9 lpp.
14 B. Ļipņicka Līgas Baltrušunas pērļu rotu izstāde "Četri gadalaiki" 5 lpp.
15 B. Ļipņicka Aijas Princes gleznu izstāde "Mazliet vasaras, mazliet dzejas..." 8 lpp.
16 B. Orlova Digitālā izstāde "Dobeles slimnīcai 100" 18 lpp.
17 B. Ļipņicka Māra Kreicberga fotogrāfiju izstāde "Mirklis dabā... Dzīvnieki" 6 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A. Kārkla Sniegavīri ceriņos Ar radošu darbošanos un iztēles rosināšanu, popularizēt Dobeli kā sniegavīru pilsētu. 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6376
Individuālie 1787
Pārējie 1831
Apmeklētāji grupās 2758
Skolēni grupās 1562
Ārzemnieki grupās 438
Pārējie grupās 758
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2713

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

305

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2472

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

485

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

12

Lekciju skaits muzejā:

15

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

83

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

2152

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

49

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Kārkla Arheoloģija un senie zemgaļi 2 56 Skolēni, 6.klase
2 A. Kārkla Latvija nav radusies tukšā vietā 10 257 Pamatskolēni
3 A. Kārkla Saktas rotās un rotājumos 1 18 Skolēni, 2.-4.klase
4 A. Kārkla Kas ir muzejs 2 46 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Kārkla Smilšu varavīksne 2010 2 25 Skolēni, pirmsskola
2 A.Kārkla, B.Ļipņicka Pastaiga ar pilsdāmu (ekskursija pa pilsētu un pilsdrupām) 2010 32 1039 Skolēni, pieaugušie,pirmsskola
3 A.Kārkla, B.Ļipņicka Pilsdāmu rotaļas 2010 7 174 Skolēni, pirmsskola
4 A.Kārkla Galma manieres 2013 6 124 Skolēni, pieaugušie
5 A.Kārkla Senie mēri un mērtrauki 2011 3 72 Skolēni, pirmsskola
6 A.Kārkla, A.Strazdiņš Ziemassvētki latviešu sētā 2012 11 184 Skolēni, pieaugušie, pirmsskola
7 A.Kārkla Pa sniegavīra pēdām 2013 8 210 Skolēni, pieaugušie, pirmsskola
8 A.Kārkla Spēlēsim Dobeli 2010 0 0 Skolēni
9 A.Kārkla Skola laika griežos 2015 9 207 Skolēni, pirmsskola
10 A.Kārkla Krustu šķērsu pilsētā 2015 2 49 Skolēni, pirmsskola
11 A.Kārkla Grāmatu tārps 2016 1 18 Skolēni, pirmsskola
12 A.Kārkla Sniegavīri ceriņos 2019 2 50 Skolēni, pirmsskola
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 D.Blūma No hercogienes dārza līdz tējas tasei 2010 3 49 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 18.05.2019 Muzejs 1 650 Dažādi
2 Pirmklasnieki "Pikšās" 04.09.2019 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" 1 190 Skolēni
3 Novada svētki 25.05.2019 Pilsētas centrs 1 550 Dažādi
4 Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde- radošā darbnīca "Spirogrāfija" 17.04.2019 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" 1 54 Dažādi
5 Vakara pastaigas 2019 Pilsēta 6 198 Pieaugušie
6 Dobeles Novadpētniecības muzeja zinātniskie lasījumi 5.11.2019 Muzejs 1 39 Pieaugušie
7 Princešu balle 6.03.2019 Pirmsskola 1 40 Pirmsskola

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pie ēkas ir uzbrauktuve, ēkas un muzeja durvis ir piemērotas apmeklētājiem ratiņkrēslos. Invalīdiem ratiņkrēslā pieejama WC telpa ēkas pirmajā stāvā, blakus muzejam. Izstāžu zāle ir plaša, izstādes tiek iekārtotas tā, lai var ērti piekļūt un apskatīt.
2. Redzes invalīdiem Var izmantot bezmaksas ekskursiju gida stāstījumu.
3. Dzirdes invalīdiem Pieejami izstāžu un ekspozīcijas apraksti, bukleti.
4. Citām invalīdu grupām Pieejami izstāžu un ekspozīcijas apraksti, bukleti. Var izmantot bezmaksas ekskursiju gida stāstījumu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

19

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

16

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

7

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

14

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Reiz Dobelē...

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde Dobeles Novadpētniecības muzejā "Radīts pārrobežā" 27.02.-23.03. Izstādē piedalījās 30 amatnieki, trīs sadarbības partneru - Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra, Anīkšču mākslas inkubatora - mākslas studijas un Paņevežu Biznesa centra - starptautiska apmācību projekta dalībnieki, kas demonstrēja savus dizaina darbus no māla, koka, stikla, papīra un tekstila. Anīkšči, Paņeveža Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde Dobeles Novadpētniecības muzejā "Lietuvai 100" Tautas daiļamatu meistaru un amatnieku darbi 09.02.2018.-10.03.2018. Akmenes novadpētniecības muzejs, Jonišķu vēstures un kultūras muzejs Akmene, Jonišķi Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Brīvības iela 7 Pašvaldības īpašums 1975
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 7

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

647

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 272
Krājuma telpas 232
Pārējās telpas 143
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas