Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Baiba Šulce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Baiba Šulce 63960506 29437141 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināts 1947. gada 1. janvārī. 2014. gada 27. novembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par muzeja nosaukuma maiņu. No 2015.gada 1. janvāra Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja nosaukums ir Bauskas muzejs.

Misija:

Bauskas muzeja misija ir, izmantojot muzejiskās darbības specifiskos līdzekļus (ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, ekskursijas, tematiskos pasākumus, publikācijas), veidot vēsturisko apziņu un izpratni par kultūras un vēstures liecībām kā aizsargājamiem kultūras un vēstures pieminekļiem, iemācot cienīt savu tuvāko apkārtni, tās iedzīvotājus, vietējās paražas un tradīcijas, sekmējot lokālpatriotismu un lepnumu par savu novadu.

Darbība:

Kultūra, tūrisms, izglītība, pētniecība

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par izstādēm, ekspozīcijām un citām muzeja dzīves aktualitātēm

Mājaslapas adrese:

Bauskas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2006

Kas aktualizē informāciju:

L. Grosbarde

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

10662

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

17A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2020

Muzeja šifrs:

BNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Bauskas novada dome

Struktūrvienības:

V. Plūdoņa muzejs

Dalība organizācijās:

Zemgales Tūrisma asociācija, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No maija līdz oktobrim otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās muzejs atvērts no 10:00 līdz 18:00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Konsultācijas novada vēsturē
2 Muzeja zinātniskā arhīva izmantošana Nekomerciāliem mērķiem
3 Muzeja krājuma un bibliotēkas materiālu izmantošana Latvijas muzejiem
4 Muzeja krājuma materiālu deponēšana Latvijas muzejiem
5 Muzeja apskate pirmskolas vecuma bērniem
6 Muzeja apskate muzeju darbiniekiem un ICOM kartes īpašniekiem Uzrādot apliecības
7 Pensionāriem, invalīdiem, bērnu nama un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem Trešdienās, uzrādot apliecību
8 Bauskas novada skolu grupas Iepriekš piesakot
9 Muzeja bibliotēkas literatūras izmantošana ( lasīšana) lasītavā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Visa muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate euro 0.70 skolēniem, studentiem euro 1.40 pieaugušajiem euro 2.80 ģimenes biļete (vismaz 3 cilvēki)
2 Izglītojošā programma "Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā" euro 30.00 grupai līdz 10 cilvēkiem euro 45.00 grupai līdz 20 cilvēkiem (euro 2.00 par katru nākamo cilvēku, ja grupa lielāka par 20 cilvēkiem)
3 Izglītojošā programma bērnu grupām - "Laiks spēlēties", "No dzīpara līdz tērpam" euro 1.50 (no cilvēka)
4 Gida pakalpojums Bauskā un ārpus Bauskas grupai līdz 10 cilvēkiem - euro 2.00 (no cilvēka), grupai no 11 līdz 20 cilvēkiem - euro 1.50 (no cilvēka), grupai no 21 un vairāk cilvēkiem - euro 1.00 (no cilvēka)
5 Muzeja apskate gida pavadībā Latviešu valodā - euro 7.00
6 Muzeja organizēto pasākumu apmeklēšana (izņemot izstāžu atklāšanas pasākumus) euro 1.40 pieaugušajiem, euro 0.70 skolēniem vai studentiem
7 Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." euro 0.70
8 Profesionālā fotografēšana un filmēšana muzejā komerciāliem mērķiem euro 7.00
9 Izglītojošā programma " Piedzīvojums Bauskā 20.gs." un gida pakalpojums pa Bausku euro 52.00
10 Izbraukuma lekcijas Skolēnu grupai (līdz 30 skolēniem) - euro 14.00 + ceļa izdevumi, Pieaugušo grupai (līdz 30 cilvēkiem) - euro 21.00 + ceļa izdevumi
11 Muzeja krājuma materiālu izmantošana euro 1.00 - 10.00 atkarībā no priekšmeta saglabātības pakāpes
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Bauskas muzeja nolikums 26.11.2015
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Bauskas muzeja krājumu 01.10.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Bauskas muzeja krājuma evakuācijas plāns 01.10.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Bauskas muzeja darba kārtības un ētikas noteikumi 05.01.2015
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikums 03.01.2007
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 12.03.2012
2 Ievadinstruktāža darba aizsardzībā 06.01.2014 1
3 DA intrukcija ugunsdrošībā 17.08.2018 2
4 DA Pirmās palīdzības sniegšanā 05.01.2015 3
5 DA instrukcija speciālistiem 05.01.2015 4
6 DA instrukcija apkopējam 22.01.2018 7
7 DA instrukcija restaurācijas darbnīcas speciālistam 05.01.2016 8
8 DA instrukcija darbam ar datoru 05.01.2015 5
9 DA instrukcija strādājot ar kopēšanas iekārtām 05.01.2015 6
10 DA instrukcija darbam ar rokas un elektroinstrumentiem 05.01.2015 9
11 DA instrukcija lietojot motorzāģi 05.01.2015 14
12 DA instrukcija lietojot trimmeri 05.01.2015 16
13 DA instrukcija galdniekam 05.01.2015 17
14 DA instrukcija audējiem 15.01.2012 18
15 DA instrukcija darbam ar putekļsūcēju 05.01.2015 21
16 Bauskas muzeja Maksas pakalpojumu saraksts 24.04.2014 3
17 Bauskas muzeja drošības noteikumi skolēniem un bērnu dārza audzēkņiem apmeklējot muzeju 10.09.2018 22

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

60657

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

45147

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

146

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

128

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 98 80

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

435

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Koka un metāla priekšmeti konservācija ( pretinsektu un pretrūsas apstrāde) 69
2 Tekstilijas konservācija 362
3 Zemgales sakta konservācija 1
4 Gleznas restaurācija 2
5 Spēļu galds restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

13788

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2360

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

2300

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1349

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1023

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1010

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20. gs." 890 878
2 "Zemnieku istaba" 34 34
3 "Zudušie baušķenieki" 65 64
4 "Laiks spēlēties" 17 17
5 "V. Plūdoņa dzīve un daiļrade" 17 17

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

391

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

339

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "M. S. Kuzņecova un I. J. Kuzņecova fabriku trauku kolekcija no Bauskas muzeja krājuma" 36 34
2 "Bauska bildēs" 66 50
3 Ekspresizstāde Muzeju nakts pasākumā 27 27
4 Ekspresizstāde pasākumā "Vasaras saulgrieži Latvijā 20.-30. gados" 26 26
5 Ekspresizstāde pasākumā "IX Pagalmu svētki un putras godēšana Bauskas vecpilsētā" 21 21
6 Ekspresizstāde patriotiskā mēneša ietvaros "Amats visa pamats" 120 116
7 "Ak, eglīte" 95 65

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

252

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

232

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Arheoloģija pastāvīgā ekspozīcija Bauskas pils muzejs 75 66 01.01.2020 31.12.2020 24.01.2020
2 Krēsls, bīdermeijera stila ekspozīcijas papildināšana Pārvaldnieka mājā Turaidas muzejrezervāts 1 1 27.01.2016 31.12.2020 06.01.2020
3 Trauki, saimniecības priekšmeti pilskunga virtuves un klēts ekspozīcijas iekārtošanai Bauskas pils 93 90 04.04.2016 31.12.2020 10.01.2020
4 Numismātika, tara ekspozīcijas papildināšana RTU SESMI muitas muzejs 6 6 19.09.2019 30.09.2020
5 Mēbeles Zaļās muižas vēstures ekspozīcijas papildināšana Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 3 3 01.10.2019 30.09.2020
6 Spoguļa ietvars ekspozīcijas papildināšana Cēsu vēstures un mākslas muzejs 1 1 02.01.2017 31.12.2021 16.12.2019
7 Arheoloģija, numismātika, svari un atsvari izstādes "Sver un mēri Bauskā" Bauskas TIC 64 56 03.04.2017 31.01.2022 24.01.2020
8 Trauki izstāde Tukuma muzeja Džūkstes Pasaku muzejs 8 8 01.01.2020 31.12.2020 28.12.2018
9 Upuru maks Muzeju nakts pasākums Bauskas pils muzejs 1 1 16.05.2019 21.05.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 67 89 156
Digitālo attēlu izgatavošanai 2045 2045

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Urtāns Bauskas vecpilsētas vēsturiskās ēkas 01.02.2019 02.12.2019 Trīs Bauskas vecpilsētas esošo ēku - Plūdoņa ielā 16, Plūdoņa ielā 37, Kalējā 28/1 vēsturiskā izpēte pabeigta
2 A.Urtāns Bauskas vecpilsētas vēsturiskās ēkas 03.12.2019 24.04.2018 Divu Bauskas vecpilsētas esošo ēku - Rīgas ielā 18/1, Plūdoņa ielā 17a vēsturiskā izpēte iesākta
3 A.Urtāns Apbedījumi Bauskas Vecajos kapos 10.09.2019 01.06.2020 Situācijas apzināšana (nozīmīgu personu apbedījumi, pieminekļi ) Bauskas vecajos kapos sākuma
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 A.Lesničenoka "Draudzīgā aicinājuma" kustības sākums laikraksts Bauskas Dzīve
2 A.Lesničenoka "Viņu šūpulis kārts Bauskas pusē" laikraksts Bauskas Dzīve
3 R.Ābelnieks "Kā lielinieki Bauskā pie varas tika" laikraksts Bauskas Dzīve
4 R.Ābelnieks "Divarpus mēneši Bauskā lielinieku varā" laikraksts Bauskas Dzīve
5 R.Ābelnieks "Kaujas par Bausku 1919. gada pavasarī" laikraksts Bauskas Dzīve
6 R.Ābelnieks "Bauskas vēstures līkloči cauri gadsimtiem" laikraksts Bauskas Dzīve
7 R.Ābelnieks "Pārvarot karu, badu un noziedzību" laikraksts Bauskas Dzīve
8 R.Ābelnieks "Gan politiskas, gan finansiālas barjeras" laikraksts Bauskas Dzīve
9 R.Ābelnieks "Pārvarot grūtības, top jauna skola" laikraksts Bauskas Dzīve
10 R.Ābelnieks "Pieminot dažas skumjas jubilejas" laikraksts Bauskas Dzīve
11 A.Urtāns "Ielūkojoties pilsētas mācību iestāžu vēstures līkločos" laikraksts Bauskas Dzīve
12 R.Ābelnieks "Par kādu leģendāru dēkaini" laikraksts Bauskas Dzīve
13 R.Ābelnieks "Atsevišķais Bauskas bataljons" laikraksts Bauskas Dzīve
14 R.Ābelnieks "Latvijas likteni izšķirošas cīņas" laikraksts Bauskas Dzīve
15 R.Ābelnieks "Gadumijas tradīcijas ar laiku mainās" laikraksts Bauskas Dzīve
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Bronko-Pastore "Amats visa pamats" Audzēkņiem tiek veidota izpratne par patriotismu, kas balstīts labā amata prasmē, katra indivīda pilsoniskā atbildībā un pilsoniski atbildīgas sabiedrības pastāvēšanā. Iepazīšanās ar amata raksturojumu un vēsturi, izmantojot muzeja krājumā esošos aroda veikšanai nepieciešamos darba rīkus. Praktiskā nodarbībā ikviens pašrocīgi izgatavo ar amata specifiku saistītu priekšmetu. 2 lpp., 4 pielikumi

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 26662
Individuālie 4071
Pārējie 18526
Apmeklētāji grupās 4065
Skolēni grupās 1272
Ārzemnieki grupās 971
Pārējie grupās 1822
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

5588

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

305

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2144

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

625

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

63

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

17

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

319

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

57

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

960

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns "Holokausts Latvijā: kopīgais un atšķirīgais" 1 30 dažāds
2 A.Urtāns "Latvijas Brīvības cīņām-100" 1 80 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns "Laiks spēlēties" 2010 11 203 bērni
2 S.Behmane-Baibakova; I.Bronko-Pastore "Dzīpars" 2018 2 46 skolēni
3 I.Bronko-Pastore "Amats visa pamats" 2019 4 70 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns; R.Ābelnieks; I.Strautzele "Piedzīvojums Bauskā 20. gs." 2009 55 930 dažāds
2 A.Urtāns "Piedzīvojums Bauskā 20. gs. - jaunlaulātajiem" 2018 2 30 dažāds
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Koka dzija 22.02.2019-23.02.2019 Bauskas muzejs 2 36 dažāds
2 Diskusija studiju, kopu, pulciņu vadītājiem sadarbībā ar LNKC 14.03.2019 Bauskas Rātsnams 1 41 pieaugušie
3 Pirkstaino cimdu adīšanas darbnīca 30.03.2019 Bauskas muzejs 1 13 dažāds
4 "Kultūras kanons" nodarbība skolu projekta ietvaros 23.04.2019 Bauskas muzejs 1 40 skolēni
5 "Satiec savu meistaru" 05.04.2019 - 06.04.2019 Bauskas muzejs 2 25 dažāds
6 "Paķilu auklas pīšana" nodarbība 17.05.2019 Bauskas pilsētas pamatskola 1 18 skolēni
7 "Muzeju nakts" 18.05.2019 Bauskas muzejs 1 846 dažāds
8 "Vasaras saulgrieži Latvijā 20.-30. gados" 22.06.2019 Bauskas muzeja pagalms 1 1452 dažāds
9 "IX. Pagalmu svētki un putras godēšana Bauskas vecpilsētā" 07.09.2019 Bauskas muzeja pagalms 1 3650 dažāds
10 Polimērmāla ziedu veidošanas meistarklase "Rozes zieds" 13.11.2019 un 11.12.2019 Bauskas muzejs 2 8 dažāds
11 "Ak, eglīte!" - radošā darbnīca 14.12.2019 Bauskas muzejs 1 55 dažāds
12 Muzeju nakts viktorīna "Latviešu karavīru piemiņas vietas Bauskā" 18.05.2019 Bauskas muzeja pagalms 1 20 dažāds

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

19

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

16

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Paņevežas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde - Bauskas muzejā Izstāde 26.02.-29.03.2020 Mākslas skola Paņeveži Lietuva
"Cilvēks un daba" - Bauskas muzejs foto izstāde 11.09.-13.10.2020 Dānijas vēstniecība Dānija
"Sinagogas un ebreju dzīve Lietuvā starp diviem pasaules kariem" - Bauskas muzejs G.Bogdanavičiusa zīmējumi 26.11.-20.01.2020. Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Pagātne nākotnē; Bauskas muzejs Tērpu performance un alternatīvā fotogrāfija 18.01.2019 - 24.02.2019 I.Žagrakaliene un V.Žagrakaļis Šauļi Lietuva
"Atlikušais sarkanais" Glezniecības plenēra dalībnieku gleznu izstāde 31.10.2019 - 31.12.2019 I.Žagrakaliene Šauļi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
"Kopīgais un atšķirīgais Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tradicionālajā tekstila simbolikā: saglabāšana, popularizēšana, izplatīšana izmantojot mūsdienu tehnoloģijas" Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva) Valstu kultūrvēsturiskā materiālu apzināšana, salīdzināšana un saglabāšana 2019 -2020 Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Grodņas universitāte, Lietuvas brīvdabas muzejs, Rēzeknes pilsētas pašvaldība un Bauskas muzejs Kauņa Lietuva
Amatniecības un mākslas izstāde Biržos TLMS "Bauska" un Bauskas amatnieku un mākslinieku darbu izstāde 17.03.2018 - 17.04.2018. Biržu pils muzejs Birži Lietuva
Invāzija; Bauskas muzejs Paņevežas mākslinieku grupas izstāde 22.03.2018 - 25.04.2018 Paņeveža Paņeveža Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bauskas muzejs Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov. Pašvaldības īpašums 1898
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kalna iela 6a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1470

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 485
Krājuma telpas 219
Pārējās telpas 766
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: