Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Baiba Šulce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Baiba Šulce 63960506 29437141 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināts 1947.gada 1.janvārī. 2014.gada 27.novembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par muzeja nosaukuma maiņu. No 2015.gada 1.janvāra Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja nosaukums ir Bauskas muzejs.

Misija:

Bauskas muzeja misija ir, izmantojot muzejiskās darbības specifiskos līdzekļus (ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, ekskursijas, tematiskos pasākumus, publikācijas), veidot vēsturisko apziņu un izpratni par kultūras un vēstures liecībām kā aizsargājamiem kultūras un vēstures pieminekļiem, iemācot cienīt savu tuvāko apkārtni, tās iedzīvotājus, vietējās paražas un tradīcijas, sekmējot lokālpatriotismu un lepnumu par savu novadu.

Darbība:

Kultūra, tūrisms, izglītība, pētniecība

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par izstādēm, ekspozīcijām un citām muzeja dzīves aktualitātēm

Mājaslapas adrese:

Bauskas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2006

Kas aktualizē informāciju:

L. Grosbarde

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

29346

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada tūrisma portāls atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa atbilstoši aktualitātēm
Bauskas muzeja lapa portālā Draugiem.lv atbilstoši aktualitātēm
Bauskas muzeja lapa Facebook atbilstoši aktualitātēm
Bauskas muzeja konts Twitter atbilstoši aktualitātēm
hallo.lv atbilstoši aktualitātēm
travelzemgale.lv atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

17A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2020

Muzeja šifrs:

BNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Bauskas novada dome

Struktūrvienības:

V. Plūdoņa muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No maija līdz oktobrim otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās muzejs atvērts no 10:00 līdz 18:00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Konsultācijas novada vēsturē
2 Muzeja zinātniskā arhīva izmantošana Nekomerciāliem mērķiem
3 Muzeja krājuma un bibliotēkas materiālu izmantošana Latvijas muzejiem
4 Muzeja krājuma materiālu deponēšana Latvijas muzejiem
5 Muzeja apskate pirmskolas vecuma bērniem
6 Muzeja apskate muzeju darbiniekiem un ICOM kartes īpašniekiem uzrādot apliecības
7 Pensionāriem, invalīdiem, bērnu nama un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem trešdienās, uzrādot apliecību
Bauskas novada skolu grupas iepriekš piesakot
8 Muzeja bibliotēkas literatūras izmantošana ( lasīšana) lasītavā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Visa muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate euro 0.70 skolēniem, studentiem euro 1.40 pieaugušajiem euro 2.80 ģimenes biļete (vismaz 3 cilvēki)
2 Izglītojošā programma "Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā" euro 30.00 grupai līdz 10 cilvēkiem euro 45.00 grupai līdz 20 cilvēkiem (euro 2.00 par katru nākamo cilvēku, ja grupa lielāka par 20 cilvēkiem)
3 Izglītojošā programma bērnu grupām "Laiks spēlēties" "No dzīpara līdz tērpam" euro 1.50 (no cilvēka) euro 1.50 (no cilvēka)
4 Gida pakalpojums Bauskā un ārpus Bauskas grupai līdz 10 cilvēkiem grupai no 11 līdz 20 cilvēkiem grupai no 21 un vairāk cilvēkiem euro 2.00 (no cilvēka) euro 1.50 (no cilvēka) euro 1.00 (no cilvēka)
5 Muzeja apskate gida pavadībā latviešu valodā euro 7.00
6 Muzeja organizēto pasākumu apmeklēšana (izņemot izstāžu atklāšanas pasākumus) euro 1.40 pieaugušajiem euro 0.70 skolēniem vai studentiem
7 Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." euro 0.70
8 Profesionālā fotografēšana un filmēšana muzejā komerciāliem mērķiem euro 7.00
9 Izglītojošā programma " Piedzīvojums Bauskā 20.gs." un gida pakalpojums pa Bausku euro 52.00
10 Izbraukuma lekcijas skolēnu grupai (līdz 30 skolēniem) pieaugušo grupai (līdz 30 cilvēkiem) euro 14.00 + ceļa izdevumi euro 21.00 + ceļa izdevumi
11 Muzeja krājuma materiālu izmantošana euro 1.00 - 10.00 atkarībā no priekšmeta saglabātības pakāpes
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Bauskas muzeja nolikums 26.11.2015
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Bauskas muzeja krājumu 01.10.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Bauskas muzeja krājuma evakuācijas plāns 01.10.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Bauskas muzeja darba kārtības un ētikas noteikumi 05.01.2015
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikums 03.01.2007
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 12.03.2012
2 Ievadinstruktāža darba aizsardzībā 09.01.2012 1
3 DA intrukcija ugunsdrošībā 17.08.2018 Nr.2
4 DA Pirmās palīdzības sniegšanā 01.04.2011 3
5 DA instrukcija speciālistiem 09.01.2012 4
6 DA instrukcija apkopējam 05.03.2012 7
7 DA instrukcija restaurācijas darbnīcas speciālistam 09.01.2012 8
8 DA instrukcija darbam ar datoru 03.01.2012 5
9 DA instrukcija strādājot ar kopēšanas iekārtām 01.04.2011 6
10 DA instrukcija darbam ar rokas un elektroinstrumentiem 16.01.2012 9
11 DA instrukcija lietojot motorzāģi 01.04.2011 14
12 DA instrukcija lietojot trimmeri 01.04.2011 16
13 DA instrukcija galdniekam 09.01.2012 17
14 DA instrukcija audējiem 15.01.2012 18
15 DA instrukcija darbam ar putekļsūcēju 05.01.2013 21
16 Bauskas muzeja Maksas pakalpojumu saraksts 24.04.2014 3 pielikums

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

60511

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

45019

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

260

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

236

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 153 134
6. Citi iegūšanas veidi 18 13

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

5

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Galdiņš restaurācija 1
2 Gleznas restaurācija 4

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3768

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

11428

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

268

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

276

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1420

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1025

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1009

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs. 890 878
2 Zemnieku istaba 34 34
3 Zudušie baušķenieki 65 64
4 Laiks spēlēties 17 17
5 V.Plūdoņa muzeja ekspozīcija 19 16

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

455

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

411

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Atkal Bauskā pēc 90 gadiem 15 15
2 Katram pašam savu tērpu 3
3 Cimdotā Latvija 34 29
4 M.S.Kuzņecova un I.J.Kuzņecova fabriku trauku kolekcija no Bauskas muzeja krājuma 36 34
5 Ziemassvētku noformējums 2.stāva vestibilā 10 10
6 No Bauskas muzeja krājuma: Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu kartiņas 39 5
7 Virtuve - atklātais krājums 318 318

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

264

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

244

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Arheoloģija pastāvīgā ekspozīcija Bauskas pils muzejs 75 66 01.01.2019 31.01.2019 28.12.2018
2 Krēsls, bīdermeijera stila ekspozīcijas papildināšana Pārvaldnieka mājā Turaidas muzejrezervāts 1 1 27.01.2016 31.12.2020 05.03.2018
3 Trauki, saimniecības priekšmeti pilskunga virtuves un klēts ekspozīcijas iekārtošanai Bauskas pils 93 90 04.04.2016 31.12.2020 10.01.2019
4 Numismātika, tara ekspozīcijas papildināšana RTU SESMI muitas muzejs 6 6 19.06.2018 30.06.2019
5 Mēbeles Zaļās muižas vēstures ekspozīcijas papildināšana Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 3 3 25.09.2018 30.09.2019
6 Spoguļa ietvars ekspozīcijas papildināšana Cēsu vēstures un mākslas muzejs 1 1 02.01.2017 31.12.2021 18.12.2018
7 Arheoloģija, numismātika, svari un atsvari izstādes Sver un mēri Bauskā Bauskas TIC 64 56 03.04.2017 31.01.2022 09.01.2019
8 Trauki izstāde Tukuma muzeja Džūkstes Pasaku muzejs 8 8 02.01.2017 31.12.2017 28.12.2018
9 Svečturi festivāla VIVAT CURLANDIA telpu noformēšanai Bauskas pils muzejs 8 8 19.07.2018 25.07.2018
10 Gleznas restaurācija Līga Jansone stājgleznu restauratore 4 4 26.03.2018 15.11.2018
11 Galdiņš (eklektikas stila) restaurācija SIA Intarsija 1 1 16.09.2018 01.10.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 236 164 400
Digitālo attēlu izgatavošanai 295 295

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
2. Monogrāfijas 1 1
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Lesničenoka LPSR VDK Bauskas rajona nodaļas darbības atspoguļojums informāciju sistēmā "Delta Latvija" 09.01.2018 22.04.2018 Izpētīt Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā pieejamo LPSR VDK pretizlūkošanas nodrošinājuma automatizētās informācijas sistēmu "Delta Latvija"un veikt statistisku analīzi par LPSR VDK Bauskas rajona nodaļu pabeigts
2 A.Lesničenoka Provinces māksla Bauskas apriņķi 20.gs.20.-30.gados 01.03.2018 24.04.2018 Sagatavot pētījumu par provinces mākslas attīstību un māksliniekiem Bauskas apriņķī 20.gs. 20.-30.gados priekš Latvijas Mākslas akadēmijas zinātniskās konferences 2018.gada 22.martā, un stāstījuma sagatavošanas A.Nullīša, V.Lingas un P.Zuša gleznu izstādei pabeigts
3 A.Lesničenoka Bauskas apriņķa/rajona kolhozi un sovhozi 10.09.2018 Iesākta pētniecība par Bauskas apriņķa/rajona kolhozu/sovhozu dibināšanu, attīstību, darbību, apzināti materiāli Bauskas muzeja krājumā. sākuma
4 A.Lesničenoka Ieskats Bauskas vēsturē - tematiskās vietas pilsētā. Mācību materiāls 07.05.2018 31.07.2018 Bauskas novada mācības satura un metodiskā materiāla izstrāde Bauskas novada skolu 4.-8.klašu skolēniem (Bauskas novada domes Izglītības pārvaldes projekta ietvaros) pabeigts
5 A.Urtāns Bauskas vecpilsētas ēku vēsturiskā izpēte Sadarbībā ar Bauskas novada Būvvaldi un ēku īpašniekiem uzsākta atsevišķu Bauskas vecpilsētas ēku vēsturiskā izpēte Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai ēku vēsturiskai atjaunošanai un restaurācijai un restaurācijai
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Urtāns Ebreju kopienas traģēdija Kārsavā holokausta laikā Kārsavas stāsti (302.-317. lpp) 15 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Urtāns; R.Ābelnieks Bauska - pilsēta, kurā satiekas ... 247 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 A.Lesničenoka Iedzīvotāji stratēģisko objektu sardzē: 20.janvāris-1991.gada barikāžu atceres diena 1 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
2 A.Lesničenoka Pašvaldību vēlēšanu karstumā 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
3 A.Lesničenoka Pat par ārzemju radiopārraižu klausīšanos saņēmuši sodu-VDK Bauskas rajona nodaļas ziņojumi un to raksturs automatizētas informācijas sistēmā "Delta Latvija" 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
4 A.Lesničenoka Sadzīves ainas laiku griežos 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
5 A.Lesničenoka Centieni apstādināt lauku tukšošanos. 1938.gada aprīlis-ideoloģiskās vēsmas, apkārtnes kopšana un elektrifikācijas plāni. 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
6 A.Lesničenoka Maijs Bauskā pirms 100, 90 un 80 gadiem- pagājušā gadsimta 30.gadu Latvijas politiķu uzstādījums: "Pašvaldības iestāžu priekšā nav priviliģēto" 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
7 A.Lesničenoka Katastrofāli plūdi un Valsts prezidenta vizīte - jūnijs Bauskā pirms 90 un 80 gadiem palicis pilsētnieku atmiņā. 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
8 A.Lesničenoka Rīko svētku atskaņas koncertu 1938.gada 31.jūlijā. Bauskā notiek Dziesmu diena 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
9 A.Lesničenoka Zemgaļu cīņu, sadzīves un kultūras gadsimtu liecības Mežotnes pilskalna dzīlēs. Arheoloģisko izrakumu karstumā-jūlijs un augusts pirms 80 gadiem. 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
10 A.Urtāns Kas īsti notika Saulainē 1941.gada vasarā? 1 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
11 A.Lesničenoka Ieskats pagātnē pirms 90 gadiem - 1928.gada 6. un 8.oktobrī Latvijā notika 3.Saeimas vēlēšanas 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
12 A.Lesničenoka Patriotiski, ar sveču liesmiņām un prožektoru gaismu- valsts svētku svinēšana pagājušā gadsimta 20.-30. gados 2 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
13 A.Lesničenoka Pirms 100 gadiem Bauskā- Jēkaba Vīndedža darbība valsts tapšanas procesos 1 lpp. laikraksts Bauskas Dzīve
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 S.Behmane-Baibakova No dzīpara līdz audumam Sniegt zināšanas par tekstilšķiedru izcelsmi un izmantošanu dažādu mērķu sasniegšanai. 3 lp

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 23213
Individuālie 944
Pārējie 18506
Apmeklētāji grupās 3763
Skolēni grupās 1636
Ārzemnieki grupās 366
Pārējie grupās 1761
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

18506

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1826

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

412

Papildu informācija:

Apmeklējumu skaitu segmentā "Pārējie" veido Bauskas mākslas skolas audzēkņu apmeklējumi (zīmēšanas stundas muzejā un pagalmā), muzejā notiekošo pasākumu, konsultāciju, konferenču, grāmatu atvēršanu apmeklējumi, TLMS "Bauska" dalībnieku tikšanos un nodarbību, kā arī dažādu muzeja pagalmā rīkoto pasākumu apmeklējumi.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

54

Lekciju skaits muzejā:

11

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

48

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

621

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

62

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

953

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

10

tai skaitā muzejā:

7

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns Holokausts Latvijā-kopīgais un atšķirīgais 1 50 gidi
2 A.Lesničenoka Mazpilsētas diskurss LPSR VDK pretizlūkošanas nodrošinājuma automatizētās informācijas sistēma "Delta Latvija" Bauskas piemērs 1 60 dažāds
3 A.Lesničenoka Provinces māksla Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma kontekstā: Bauskas apriņķa piemērs 1 35 studenti
4 A.Lesničenoka Provinces māksla: Arnolds Nullītis, Vilis Linga, Pēteris Zutis 1 50 dažāds
5 A.Urtāns Bauskas skolotāji Fricis Adamovičs-izcila personība 1 43 dažāds
6 A.Urtāns Čigāni Latvijā: ieskats vēsturē un kopienas traģiskās lappuses Otrā pasaules kara laikā ("Romu genocīds Latvijā vācu okupācijas laikā 1941-1942") 1 dažāds
7 A.Urtāns Krieviņi Bauskas apkārtnē-vēsturisks ieskats 1 35 dažāds
8 A.Lesničenoka Aizsardžu organizācijas darbība 20.gs. 20.-30.gados: Bauskas piemērs 1 50 dažāds
9 A.Lesničenoka Bauskas muzeja krājuma nozīme Bauskas reģiona pētniecībā 1 50 dažāds
10 A.Urtāns Nozīmīgākās un spilgtākās latviešu kultūras izpausmes Bauskā padomju laikā (ar akcentu uz bibliotēku darbu apskatāmajā laikā) 1 25 dažāds
11 A.Urtāns Nozīmīgākās un spilgtākās latviešu kultūras izpausmes Bauskā padomju laikā 1 50 dažāds
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns Laiks spēlēties 2010 47 531 bērni
2 S.Behmane-Baibakova; I.Bronko-Pastore No dzīpara līdz audumam 2018 1 90 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns; R.Ābelnieks; I.Strautzele Piedzīvojums Bauskā 20.gs. 2009 62 953 dažāds
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Satiec savu meistaru 2018 06.04.2018. Bauskas muzejs 1 3 pieaugušie
2 Aušanas paraugdemonstrējumi ar publikas iesaistīšanu Dziesmusvētku izstādē Rīgā 01.07.2018. Mākslas telpa 1 dažāds
3 Muzeju nakts- "Šūpoles" 19.05.2018. Bauskas muzejs 1 1158 dažāds
4 Konference "Vēstures peripetijas Bauskas reģionā: ceļš uz Latvijas simtgadi" 08.11.2018. Bauskas rātsnams 1 50 dažāds
5 Grāmatas "Bauska-pilsēta, kurā satiekas ..." atvēršana 08.11.2018. Bauskas muzejs 1 55 dažāds
6 11.novembris - Lāčplēša diena; 18.novembris - Latvijas dzimšanas diena 09.11.2018. Mežgaļu pamatskola 1 103 skolēni
7 Radošā darbnīca patriotisma nedēļas ietvaros 14.11.2018. Bauskas muzejs 1 95 skolēni un pieaugušie
8 Ak,eglīte 14.12.2018. Bauskas muzeja pagalms 1 160 bērni
9 Ak, eglīte radošās darbnīcas 15.12.2018. Bauskas muzejs 1 20 ģimenes
10 Cimdu adīšanas darbnīca "Cimdotā Latvija" ietvaros 16.10.2018. Bauskas muzejs 1 18 dažāds

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Sagatavotas 100 anketas papīra formā apmeklētāju viedokļa uzzināšanai par muzeja ekspozīcijām un izstādēm.Saņemtas 40 aizpildītas anketas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

18

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

15

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pagātne nākotnē; Bauskas muzejs Tērpu performance un alternatīvā fotogrāfija 18.01.-24.02.2019 I.Žagrakaliene un V.Žagrakaļis Šauļi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
"Kopīgais un atšķirīgais Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas tradicionālajā tekstila simbolikā: saglabāšana, popularizēšana, izplatīšana izmantojot mūsdienu tehnoloģijas" Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva) Valstu kultūrvēsturiskā materiālu apzināšana, salīdzināšana un saglabāšana 2019 -2020 Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, Grodņas universitāte, Lietuvas brīvdabas muzejs, Rēzeknes pilsētas pašvaldība un Bauskas muzejs Kauņa Lietuva
Amatniecības un mākslas izstāde Biržos TLMS "Bauska" un Bauskas amatnieku un mākslinieku darbu izstāde 17.03.-17.04.2018. Biržu pils muzejs Birži Lietuva
Invāzija; Bauskas muzejs Paņevežas mākslinieku grupas izstāde 22.03.-25.04.2018. Paņeveža Paņeveža Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bauskas muzejs Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov. Pašvaldības īpašums 1898
Teritorijas kopējā platība (m2):

1440

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kalna iela 6a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1470

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 485
Krājuma telpas 219
Pārējās telpas 766
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: