Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Diāna PELAKA

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Jolanta BALDIŅA 64381321 25665538 @
Direktors Diāna PELAKA 64381321 29205295 @
Direktora vietnieks Elīna BIRZNIECE 64381321 26454374 @
Krājuma glabātāja Ilze MIĶELSONE 64381324 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada 1. aprīlī.

Misija:

Kopt un saglabāt lokālo identitāti, atklājot Alūksnes kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, izglītojot un sadarbojoties ar visu vecumu iedzīvotāju grupām, attīstot kultūras un tūrisma piedāvājumu.

Darbība:

Muzeja darbības virzieni: 1. Alūksnes pilsētas kultūras un dabas pieminekļu, kultūrvides, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; 3. Alūksnes Jaunās pils un muižas parka teritorijas vēsturiskās vides restaurācija un konceptuālās attīstības virzienu izstrāde; 4. Kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām; 5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un īstenojot valsts un starptautiskos projektus un programmas.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa sastāv no trīs pamata sadaļām – pils komplekss, muižas parks un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzeja sadaļa informē mājas lapas apmeklētājus par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā – izstādēm, pasākumiem, izglītojošām nodarbībām, krājuma darbu, kā arī sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Padziļināti tiek raksturotas aktuālās izstādes, pastāvīgās ekspozīcijas un muzeja pedagoģiskās nodarbības. Katra mājaslapas sadaļa ir papildināta ar fotogrāfijām.

Mājaslapas adrese:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2011

Kas aktualizē informāciju:

Alūksnes muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

15634

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Alūksnes TIC Pēc nepieciešamības
Alūksnes muzeja Draugiem.lv lapa Regulāri
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa Pēc nepieciešamības

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

54AA

Akreditācijas datums:

03.10.2014

Muzejs akreditēts līdz:

02.10.2019

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 14:00 Ziemas sezonā, no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, muzejs svētdienās slēgts.
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzeju iespējams apmeklēt ārpus noteiktā darba laika.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums atklāšanas laikā Visiem apmeklētājiem
2 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu- bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim, personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2), personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti, bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2), grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2), politiski represētai personai, Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai, akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam, ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedram
3 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Starptautiskās Muzeju nakts laikā Visiem apmeklētājiem
4 Izglītojoša nodarbība Uzrādot attiecīgo dokumentu- bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim, personai ar 1.grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2), personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti, bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2), grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2), politiski represētai personai, Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai, akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam, ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedram
5 Latvijas valsts svētkiem un Alūksnes pilsētas svētkiem veltītās izglītojošās nodarbības Visiem interesentiem
6 Pētnieciskais darbs muzeja lasītavā - kartotēku izmantošana, izraksti no kartītēm, Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana Visiem pētniekiem
7 Materiālu izmantošana – kopēšana (melnbalts A4, A3 formāts) muzeja popularizēšanai Visiem pētniekiem
8 Materiālu izmantošana – skenēšana (A4, A3 formāts) muzeja popularizēšanai Visiem pētniekiem
9 Krājuma materiālu izmantošana – fotografēšana, filmēšana muzeja popularizēšanai Visiem apmeklētājiem
10 Krājuma materiālu deponēšana Latvijā akreditētiem muzejiem un Alūksnes novada vēstures krātuvēm un centriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs (vienai personai)
1.1 Pastāvīgo ekspozīciju viens apmeklējums Pieaugušajam/Skolēnam, studentam, pensionāram 2.50/1.00 EUR
1.2 Mainīgo izstāžu viens apmeklējums Pieaugušajam/Skolēnam, studentam, pensionāram 1.50/1.50 EUR
1.3 Speciālās/tematiskās izstādes, komercizstādes viens apmeklējums Maksas pakalpojuma aprēķinu veic katrai izstādei atsevišķi, ko apstiprina Alūksnes novada dome
1.3.1 Tematiskās izstādes "No trimdas Latvijā Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras" viens apmeklējums Pieaugušajam/Skolēnam, studentam, pensionāram 2.00/2.00 EUR
1.4 Pastāvīgo ekspozīciju viens apmeklējums ģimenei 1 vai 2 vecāki, līdz 7 bērniem līdz 18 gadu vecumam 1.00 EUR
2 Ekskursiju vadīšana muzeja speciālista pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā
2.1 Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā (līdz 2 stundām) Pieaugušajam/Skolēnam, studentam, pensionāram 25.00/15.00 EUR
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskie pasākumi
3.1 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiska pasākuma viens apmeklējums Pieaugušajam/Skolēnam, studentam, pensionāram 2.50/1.00 EUR
4 Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu
4.2 Pieprasījuma materiālu atlase un atbildes sagatavošana
4.2.1 - materiālu atlase izpētītai tēmai 1 vienība 0.28 EUR
4.2.2 - materiālu atlase maz pētītai vai nepētītai tēmai 1 vienība 0.43 EUR
4.3 Materiālu izmantošana – kopēšana (melnbalts A4, A3 formāts)
4.3.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lappuse 1.42 EUR
4.3.2 - par 19.gs. 1 lappuse 0.71 EUR
4.3.3 - par periodu no 20.gs. 1 lappuse 0.43 EUR
4.4 Materiālu izmantošana – skenēšana (A4, A3 formāts)
4.4.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lappuse 1.42 EUR
4.4.2 - par 19.gs. 1 lappuse 0.43 EUR
4.4.3 - par periodu no 20.gs. 1 lappuse 0.28 EUR
4.5 Skenēta materiāla izdruka (A4, A3 formāts)
4.5.1 - melnbalta 1 lappuse 0.43 EUR
4.5.2 - krāsaina 1 lappuse 1.14 EUR
4.6 Materiālu izmantošana – fotografēšana, filmēšana, norādot mērķi
4.6.1 - par periodu līdz 19.gs 1 vienība 1.42 EUR
4.6.2 - par 19.gs. 1 vienība 0.71 EUR
4.6.3 - par periodu no 20.gs. 1 vienība 0.28 EUR
4.7 Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība 0.28 EUR
4.8 Kopijas apliecināšana 1 kopija 2.85 EUR
4.9 Krājuma materiālu deponēšana
4.9.1 - pamatkrājuma priekšmetiem uz laiku līdz 6 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets 4.27 EUR
4.9.2 - palīgkrājuma priekšmetiem uz laiku līdz 6 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets 2.13 EUR
4.9.3 - pamatkrājuma priekšmetiem uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets 1.42 EUR
4.9.4 - palīgkrājuma priekšmetiem uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets 0.71 EUR
6 Citi pakalpojumi
6.1 Nomas maksa par muzeja konferenču zāles izmantošanu semināriem, konferencēm
6.1.1 - bez papildus aprīkojuma 1 stunda 11.38 EUR
6.1.2 - ar audiovizuālo aprīkojumu 1 stunda 17.07 EUR
6.2 Nomas maksa par muzeja izstāžu zāles izmantošanu semināriem, konferencēm
6.2.1 - bez papildus aprīkojuma 1 stunda 9.96 EUR
6.2.2 - ar audiovizuālo aprīkojumu 1 stunda 14.23 EUR
6.3 Nomas maksa par muzeja izstāžu zāles izmantošanu izstādes organizēšanai, klientu iniciētām izstādēm
6.3.1 - līdz 2 nedēļām 28.46 EUR
6.3.2 - no 2 līdz 6 nedēļām 49.80 EUR
6.4 Nomas maksa par muzeja konferenču vai izstāžu zāles izmantošanu citiem pasākumiem
6.4.1 - līdz 5 stundām 1 pasākums 35.57 EUR
6.4.2 - par katru nākamo stundu 21.34 EUR
6.5 Muzeja rīkotas izstādes eksponēšanas laikā pārdošanai rezervēti mākslas darbi, amatnieku izstrādājumi 1 vienība 7 % no pārdošanas cenas
6.6 Inventāra un aprīkojuma noma
6.6.1 - ekrāns 1 diena 2.85 EUR
6.6.2 - projektors 1 diena 7.11 EUR
6.6.3 - dators 1 diena 7.11 EUR
6.6.4 - fono, foto, audio, video u.c. biroja tehnika (par katru vienību) 1 diena 2.85 EUR
6.6.5 - gaismas iekārtas 1 diena 14.23 EUR
6.6.6 - izstāžu vitrīna vai stends 1 nedēļa 7.11 EUR
6.6.7 - krēsli, galdi 1 gb. 1 diena 0.43 EUR
6.6.8 - manekens 1 nedēļa 2.85 EUR
6.6.9 - tērpa komplekts 1 diena 7.11 EUR
6.6.10 - atsevišķi tērpu rekvizīti 1 gb. 1 diena 2.85 EUR
6.7 Velorikšas pakalpojums 1 stunda 15.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Apzināt un pētīt Alūksnes kultūras un dabas pieminekļus, kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, izmantojot pētnieciskā darba rezultātus, radīt sabiedrībai iespēju iepazīties ar kultūrvēsturisko mantojumu un veidot izpratni par tā nozīmi sabiedrības attīstībā. 2. Nodrošināt mērķtiecīgu muzeja krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un veidot krājuma informatīvo datubāzi Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam. 3. Alūksnes Jaunās pils un muižas parka teritorijas vēsturiskās vides restaurācija un konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai. 4. Popularizēt kultūrvēsturiskās vērtības, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un citus muzeja pasākumus, nodrošināt krājuma materiālu izmantošanu kultūras, izglītības, zinātnes un reprezentācijas mērķiem. 5. Nodrošināt kvalitatīvu muzeja pamatfunkciju īstenošanu sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes muzeja Nolikums 24.07.2014 Nr.2/2014, 24.07.2014.lēmums Nr.261
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Alūksnes muzeja krājumu 07.05.2014 protokols Nr.2
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns Alūksnes muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijās 16.06.2014 protokols Nr.1
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Alūksnes muzeja darbinieku Darba kārtības noteikumi 22.09.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/26
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas u.c. 22.08.2007 Nr.1-6
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes muzeja krājuma komisijas nolikums 07.05.2014 protokols Nr.2
2 Alūksnes muzeja krātuvju telpu un to inventāra tehniskā stāvokļa apsekošanas kārtība 07.05.2014 protokols Nr.2
3 Alūksnes muzeja Maksas pakalpojumi 27.09.2018 lēmums Nr.340
4 Alūksnes muzeja krājuma priekšmetu izmantošanas kārtība 28.06.2017 protokols Nr.1
5 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
6 Arhīva pārvaldības kārtība 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

52264

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

33869

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

4695

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

2024

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 0 0
2. Dāvinājumi 4695 2024
3. Novēlējumi 0 0
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 0 0
5. Muzejam nodotās konfiscētās vērtības 0 0
6. Citi iegūšanas veidi 0 0

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Krājuma papildināšanas ekspedīcija "Kociņi", Annas pagasts, Alūksnes novads 7.maijs 6 212

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1673

Vienību skaits, kas netika atrastas:

13

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

11

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

9501

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1713

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1713

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

540

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

487

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

446

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Leo Kokle. Mākslinieka istaba 68 68
2 Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba 26 21
3 Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki 20 20
4 Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija "Laikmetu mielasts" 361 325
5 “Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē” 12 12

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

174

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

94

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Asaru senkapi 41
2 Bērnības laiks. Toreiz un tagad 40 5
3 „No trimdas Latvijā-Austras Lindes 120 tautumeitas miniatūrā” 6 6
4 „19.gadsimta muižkungu guļamistaba” 7 6
5 100 vēturiski mirkļi Alūksnē 75 72
6 Alūksnes pilsētas tiesību un ģerboņa rašanās 5 5

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

182

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

44

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karavīru ekipējuma un sadzīves priekšmeti Ekspozīcijai NBS Kājnieku skola 16 12 09.01.2018 31.12.2018
2 Naudas lāde Ekspozīcijai Jaunlaicenes muižas muzejs 1 1 05.11.2014 12.12.2019 27.11.2018 Atbilst līguma nosacījumiem
3 Arheoloģijas kolekcijas priekšmeti Ekspozīcijai Jaunlaicene muižas muzejs 38 12 20.04.2017 01.05.2018
4 Skulptūra "Māsas" Piemiņas vieta Biedrība "Latviskais mantojums" 1 1 12.06.2017 12.06.2027
5 Piemiņas priekšmets, fotogrāfija Latvijas muzeju kopizstāde Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 27.11.2017 31.05.2021
6 Dokumenti Ekspozīcijai Dr.A.Misiņa medicīnas vēstures muzejs 8 8 22.01.2018 30.06.2018
7 Fotogrāfija Ekspozīcijai Rīgas Jūgendstila centrs 1 1 17.04.2018 17.06.2018
8 Amatnieku un fotogrāfu darba rīki Ekspozīcijai Viktora Ķirpa Ates muzejs 88 5 19.05.2018 19.08.2018
9 Stacijas sola balsts Kopijas izgatavošanai SIA RERE MEISTARI 1 16.05.2018 26.06.2018
10 Dzelzceļnieku priekšmeti Ekspozīcijai Alūksnes Tūrisma informācijas centrs 8 1 08.08.2018 08.08.2019
11 Arheoloģijas kolekcijas priekšmeti Restaurācija SIA "Antik.lv" 17 28.11.2018 28.11.2019
12 Ērģeles Restaurācija SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 12.12.2018 12.12.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 55 2 57
Digitālo attēlu izgatavošanai 641 20 661

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 5 5
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 4 4
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

15

no tiem realizēti:

15

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

14

no tām uzsāktas īstenot:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Zanda Pavlova Alūksnes vēsturiskā apbūve – Brūža iela 02.10.2017 27.04.2018 2017.g.pētnieciskā tēma Pabeigts
2 Zanda Pavlova 100 vēsturiski mirkļi Alūksnē 02.04.2018 31.08.2018 Raksturot nozīmīgākās politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras norises Alūksnē no 1918.līdz 2018.gadam Pabeigts
3 Zanda Pavlova Alūksnes vēsturiskā apbūve – Brīvības iela 01.08.2018 31.10.2018 Raksturot Brīvības ielas vēsturisko apbūvi Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Pabeigts
4 Zanda Pavlova 7.Siguldas kājnieku pulka ieguldījums Alūksnē 01.10.2018 29.03.2019 2018.g.pētnieciskā tēma Procesā
5 Zanda Pavlova Marutas Sinātes (dzim.Kupčas) dzimtas stāsts 02.01.2018 28.09.2018 Dzimtas vēstures izpēte Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova Ceļš uz brīvību Laikraksts "Alūksnes ziņas" A3 1lpp
2 Zanda Pavlova Unikāla izstāde Alūksnes muzejā (par “100 vēstures mirkļi Alūksnē”) Laikraksts "Alūksnes ziņas" A3 0,5lpp
3 Zanda Pavlova Simts gadi Alūksnes un Apes novados Laikraksts "Alūksnes ziņas" A3 1lpp
4 Zanda Pavlova 7.Siguldas kājnieku pulka ikdiena Alūksnē 20.gadsimta 20.-30.gados LSM Latvijas Radio, Latvijas Pērles A4 3lpp (sižeta ilgums 21:33)
5 Zanda Pavlova Iela ar savu garšu – Brīvības iela Alūksnē LSM Latvijas Radio, Stāsti A4 2lpp (sižeta ilgums 05:53)
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova Piemiņas akmens atklāšana Pededzes pagastā pie Virguļicas upītes A4 2lpp /523 zīmes
2 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova Piemiņas akmens atklāšana Alsviķu pagasta “Čūskubirzī” A4 2lpp/445 zīmes
3 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova Piemiņas akmens atklāšana Ilzenes pagastā pie “Sarvu”-“Meļļu” mājām A4 2lpp/ 203 zīmes
4 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova Nacionālo partizānu piemiņas vietas Alūksnes novadā A4 2lpp/ 561 zīmes
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Dace Plaude Atklās Jāņa Selgas jubilejas izstādi A3 0,5lpp raksts laikrakstā "Malienas ziņas" (MZ)
2 Laura Felša Novadniekam Jānim Selgam 105 A3 1lpp raksts laikrakstā "Alūksnes ziņas" (AZ)
3 Dace Plaude Alūksnes novada muzeji piedalās izstādē “Latvijas gadsimts” A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
4 Dace Plaude Dalīsies iespaidos par ekspedīciju “Sibīrijas bērni” A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
5 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Ošu ielā 5 A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
6 Līga Vīksna Alūksnes novada muzeji piedalīsies simtgades kopizstādē A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
7 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Parka ielā 4 A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
8 Agita Bērziņa Restaurē sienu gleznojumu fragmentus A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
9 Dace Plaude Alūksnes Jaunajā pilī restaurē sienu gleznojumus A3 0,75lpp raksts laikrakstā "MZ"
10 Sandra Apine Stāstu segu atklās Alūksnē A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
11 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Lielā Ezera ielā 1 A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
12 Linda Apšusala Dalās iespaidos par atgriešanos rūgto vērmeļu zemē A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
13 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Vidus ielā 7 A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
14 Aivita Lizdika Stāstu segas ceļojums sākas Alūksnē A3 0,75lpp raksts laikrakstā "MZ"
15 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – pareizticīgo baznīca A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
16 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Pils ielā 29 A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
17 Dace Plaude Antīko spogulīšu kolekcija izstādē “Spogulīt, spogulīt…” A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
18 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – Kanceles kalniņš A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
19 Sandra Apine Gundega Skudriņa mācīs trenēt radošumu A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
20 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – Stacijas ēkas A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
21 Agita Bērziņa Alūksnes muzejā – jaunas izstādes A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
22 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Alūksnes pilsētas sākumskola A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
23 Evita Aploka Atklāj sienas gleznojumu A3 0,3lpp raksts laikrakstā Alūksnes novada vēstis (ANV)
24 Elīna Birzniece Valsts simtgadei Alūksnē top Austras Lindes tautu meitu izstāde A3 0,3lpp raksts laikrakstā ANV
25 Laura Felša Alūksnes muzejā – par Lieldienām A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
26 Dace Plaude Kā Lieldienas svin Latvijā un pasaulē A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
27 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Tirdzniecības nams alūksniešiem – universālveikals “Alūksne” A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
28 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Savulaik modernākā autoosta republikā A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
29 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Alūksnes pilsētas tirgus A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
30 Dace Plaude Īstenos Latvijas simtgadei veltītu projektu A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
31 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Krima kunga māja A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
32 Līga Vīksna Alūksnes Jaunajā pilī turpinās restaurācijas darbi A3, 0,2lpp raksts laikrakstā "AZ"
33 Dace Plaude Sadarbojas ar igauņu vēstures pētniekiem A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
34 Dace Plaude Aicina iesaistīties izstādes tapšanā A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
35 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Tirgotāju ielā 16 A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
36 Dace Plaude Katrai dienai – savs skanējums. A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
37 Linda Apšusala Alūksnes muzejs aicina iesaistīties izstādes tapšanā A3 0,3lpp raksts laikrakstā ANV
38 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Pils ielā 62 A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
39 Dace Plaude Muzeju naktī piedāvā daudzveidīgu programmu A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
40 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – Pilssalas tilts A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
41 Sandra Apine Durvis ver Alūksnes Jaunā pils un Zvārtavas pils A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
42 Agita Bērziņa Šūpos dzimtas šūpuļus A3 0,75lpp raksts laikrakstā "AZ"
43 Dace Plaude Muzeju nakts šūpuļa zīmē A3 0,2lpp raksts laikrakstā "MZ"
44 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – Apes iela A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
45 Agita Bērziņa Muzejā – bērnības lietu izstāde A3 0,75lpp raksts laikrakstā "AZ"
46 Sandra Apine Skola Kanaviņu ielā A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
47 Druvis Mucenieks Alūksnē atjauno un attīsta valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus A3 0,4lpp raksts laikrakstā ANV
48 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Pienenīte zied joprojām A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
49 Aivita Lizdika Vērtē līdzfinansējuma lietderību A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
50 Dace Plaude Izstādēs – Jāņa Bites privātkolekcijas A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
51 Līga Vīksna Aicina uz obeliska atklāšanu A3 0,2lpp raksts laikrakstā "AZ"
52 Žaklīna Stricka Dāvana Latvijai simtgadē A3 0,75lpp raksts laikrakstā "AZ"
53 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Šaursliežu dzelzceļa līnija A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
54 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Šodien – 95 gadi kopš pieminekļa atklāšanas A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
55 Linda Līdaka Kuplā skaitā modina saulīti A3 1lpp raksts laikrakstā "AZ"
56 Līga Vīksna Atklāj restaurēto granīta obelisku. A3 1lpp raksts laikrakstā "AZ"
57 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Ļeņina piemineklis A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
58 Evita Aploka Alūksnes muižas parkā atklāj restaurēto 18.gadsimta Granīta obelisku A3 1lpp raksts laikrakstā ANV
59 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Pils ielā 15 - mācītājmāja A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
60 Laura Felša Alūksnes muzejā – izstāde “Senās mežģīnes” A3 0,25lpp raksts laikrakstā "AZ"
61 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Alūksnes Pilssalas estrāde A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
62 Laura Felša Māksliniece mežģīnēm dod otro dzīvi A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
63 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad – ēka Pils ielā 11 A3 0,25lpp raksts laikrakstā "MZ"
64 Aivita Lizdika Muižas parkā svinīgi atklāj Putnu paviljonu. A3 1lpp raksts laikrakstā "MZ"
65 Linda Apšusala Zigrīdas Ilenānes gleznu izstāde “Vēlreiz” Alūksnes muzejā A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
66 Druvis Mucenieks Alūksnes muižas parkā svinīgi atklāj Putnu paviljonu A3 0,5lpp raksts laikrakstā ANV
67 Linda Apšusala Izstāde “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē” A3 0,4lpp raksts laikrakstā ANV
68 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - ēka Dārza ielā 11 A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
69 Līga Vīksna Alūksnes muižas parkā atjaunots Putnu paviljons A3 1lpp raksts laikrakstā "AZ"
70 Dace Plaude “Ir laime un prieks, ja vari gleznot tad, kad gribi.” A3 1lpp raksts laikrakstā "MZ"
71 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Miera iela A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
72 Laura Felša Aicina uz Pomonas tempļa un strūklaku atklāšanu A3 0,3lpp raksts laikrakstā "AZ"
73 Dace Plaude Tiekas Muižnieku turnīrā A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
74 Dace Plaude Parkā par trim atjaunotiem objektiem vairāk A3 0,7lpp raksts laikrakstā "MZ"
75 Žaklīna Stricka Parkā atklāj vēl 3 atjaunotus objektus. A3 1lpp raksts laikrakstā "AZ"
76 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Dārza ielā 8a A3 0,25 raksts laikrakstā "MZ"
77 Dace Plaude Izstrādāts Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas būvprojekts A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
78 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Pilsmuižas staļļi A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
79 Līga Vīksna Tapusi Alūksnes Jaunās pils nākotnes vīzija A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
80 Evita Aploka Muižas parkā atklāti atjaunotie objekti A3 0,3lpp raksts laikrakstā ANV
81 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Katoļu baznīca – jaunākais dievnams pilsētā A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
82 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Muižas kalte – Lielā Ezera ielā 5b A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
83 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad - Olderu dzīvojamā māja Tirgotāju ielā 9 A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
84 Dace Plaude Izstādē – Alūksnes mākslinieku un radošo personību darbi A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
85 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad – ēka Lielā Ezera ielā 5 A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
86 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad – ēka Helēnas ielā 30 A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
87 Līga Vīksna Alūksnes muzejs palielinās maksu par izstāžu apmeklējumu A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
88 Dace Plaude Izstādē – Alūksnes mākslinieku darbi. A3 1lpp raksts laikrakstā "MZ"
89 Laura Felša Modernisma un Klasikas satikšanās A3 1lpp raksts laikrakstā "AZ"
90 Dace Plaude Atklās restaurēto Fītinghofu dzimtas mauzoleju A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
91 Jolanta Baldiņa Aicina uz restaurētā mauzoleja atklāšanu A3 0,4lpp raksts laikrakstā ANV
92 Diāna Pelaka Izstrādāts Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas projekts A3 0,3lpp raksts laikrakstā ANV
93 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – ēka Pils ielā 44 A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
94 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Augstākā tautskola Helēnas ielā 27 A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
95 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Seno laiku liecinieki – afišu stabi A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
96 Dace Plaude Austras Lindes tautu meitas atgriežas muzejā A3 1lpp raksts laikrakstā "MZ"
97 Linda Līdaka Novadnieces daiļrade A3 1lpp raksts laikrakstā "AZ"
98 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Padomju skulptūra Lielā Ezera ielā A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
99 Dace Plaude Jau septīto reizi aicina Leģendu nakts A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
100 Dace Plaude Izstāde – bagātīgs rokdarbu pūrs A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
101 Elīna Birzniece Alūksnes muzejam atbalstīti divi projekti A3 0,4lpp raksts laikrakstā ANV
102 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Padomju laika paviljoni A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
103 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad – Kazarmas A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
104 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Latviešu lauksaimnieku sabiedrības noliktava A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
105 Sandra Apine Svētkos iepriecina pansionāta ļaudis A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
106 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Helēnas iela A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
107 Dace Plaude Izstāde “Ziemassvētku brīnums” Alūksnes muzejā. A3 0,4lpp raksts laikrakstā "MZ"
108 Linda Apšusala Izstāde “Ziemassvētku brīnums” Alūksnes muzejā. A3 0,2lpp raksts laikrakstā ANV
109 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Alūksniešu lepnums – strūklakas A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
110 Līga Vīksna Trauslā un gleznainā noskaņa A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
111 Laura Felša Digitalizē folkloras pierakstus A3 0,5lpp raksts laikrakstā "AZ"
112 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad - Glika ozoli A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
113 Dace Plaude Kopā rada Ziemassvētku prieku A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
114 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad – ēka Dārza ielā 5 A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
115 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad – ēka Lielā Ezera ielā 15 A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
116 Dace Plaude Eglīšu rotājumi ar pievienoto vērtību A3 0,5lpp raksts laikrakstā "MZ"
117 Zanda Pavlova, Dace Plaude Agrāk un tagad – Kolonāde A3 0,3lpp raksts laikrakstā "MZ"
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Solveiga Selga Gleznotāja Jāņa Selgas jubilejas izstāde “Teiksmu kalnā” A4 18lpp
2 LaPa muzejs “Stāstu sega” A4 17lpp
3 Ilona Jahimoviča “Spogulīt, spogulīt…” A4 23lpp
4 Latvijas Dabas muzejs “Brīnumi ziedos” A4 6lpp
5 Jānis Bite “Rotaļlietu stāsts jeb rotaļlietas ar laika zobu” A4 18lpp
6 Alūksnes muzejs “Bērnības laiks. Toreiz un tagad” A4 20lpp
7 Jānis Bite Medību trofeju izstāde A4 14lpp
8 Edīte Pauls Vīgnere “Senās mežģīnes” A4 26lpp
9 Astra Pavlovska “No trimdas Latvijā – 120 tautu meitas miniatūrā” A4 102lpp
10 Zigrīda Ilenāne “Vēlreiz” A4 30lpp
11 Alūksnes muzejs “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē” A4 130lpp
12 Alūksnes muzejs “Radošā malēnieša šūpulis” A4 27lpp
13 TLMS “Kalme” “Rokdarbu pūrs. 1918.-2018.” A4 8lpp
14 Aleksandra Čudnovska “Ziemassvētku brīnums” A4 11lpp
15 Alūksnes muzejs “Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē” A4 60lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Apšusala “Zieda stāsts” Iepazīstināt bērnus ar zieda uzbūvi, smaržu utt. Veicināt ārstniecības un indīgo ziedu atpazīšanu. A4 6lpp
2 Linda Apšusala „Lieldienas” Veicināt bērnus krāsot olas ar dabīgiem materiāliem, izzināt Lieldienu tradīcijas. A4 5 lpp
3 Jolanta Baldiņa „Mērijas ceļojums” Veicināt sabiedrības informētību par muzeju darbinieku lomu valsts Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanā. A4 9 lpp
4 Jolanta Baldiņa „Pa Fītinghofu pēdām” Rosināt iepazīties ar baronu fon Fītinghofu dzimtas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē. A4 5 lpp
5 Jolanta Baldiņa „Alūksnes Muižas parka koku stāsti” Veicināt interesi par Alūksnes Muižas parka kultūrvēsturiskajiem kokiem un izzināt tajā augošo koku sugu daudzveidību. A4 8 lpp
6 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova „Alūksnes ebreju kopiena” Iepazīstināt skolēnus ar holokausta vēsturi un Alūksnes ebreju kopienu, veicinot kritisko domāšanu vēstures avotu izpētē un empātiju caur līdzpārdzīvojumu. A4 10 lpp
7 Jolanta Baldiņa „Tautu meitas pucējas” Veicināt interesi par latviešu tautas tērpu, tā sastāvdaļām, nēsāšanas tradīcijām un iepazīties ar novadnieces Austras Lindes leļļu Latvijas novadu tautas tērpos kolekciju ekspozīcijā „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras” A4 18 lpp
8 Jolanta Baldiņa „Uzbur Ziemassvētku gaismu” Iepazīstināt bērnus ar gaismas nozīmi saulgriežos, Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām un svētku rotājumiem. Veicināt svētku noskaņu, kopīgi cepot piparkūkas un veidojot vaska sveces. A4 10 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

10

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Izrakstu 25
Objektu 2 8
Uzskaites 2844 378
Personu 9

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 53595
Individuālie 39731
Apmeklētāji grupās 13864
Skolēni grupās 2060
Ārzemnieki grupās 3646
Pārējie grupās 8158
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

23161

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

277

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1899

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

34

Papildu informācija:

Apmeklējumu skaita pieaugumu (individuālie apmeklējumi: +13364; apmeklējumi grupās: +3980) salīdzinot ar 2017. gadu, veido: Alūksnes muzejs pirmo reizi piedalījās Leģendu nakts pasākumā (bezmaksas apmeklējums uz visām ekspozīcijām un izstādēm); notika Alūksnes muižas parka atjaunoto un restaurēto objektu atklāšanas pasākumi, ekskursijas un muzejpedagoģiskās programmas, kā arī muzeja ekspozīciju apmeklējums, kas iekļauts cenrādī. Pārskata periodā notika mērķtiecīga Alūksnes muzeja un muižas parka reklāmas kampaņa; muzejs aktīvi iesaistījās programmā "Latvijas skolas soma".

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

97

Lekciju skaits muzejā:

21

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

75

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1522

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

10

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

342

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

44

tai skaitā muzejā:

30

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Linda Apšusala 1991.gada barikādes 2 100 Skolēni
2 Jānis Tomaševskis Kurelieši – trešā ceļa gājēji 2 68 Interesenti, skolēni, represētie
3 Gundega Skudriņa Kā trenēt radošumu? 1 88 Interesenti
4 Dr.philol.Rita Treija Lieldienu tradīcijas pasaulē un Latvijā 1 8 Interesenti
5 Ilona Jahimoviča Antīko spogulīšu kolekcijas stāsts 1 45 Interesenti
6 Ināra Caunīte Alūksnes Jaunās pils arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un pirmā stāva restaurācija 2 52 Skolēni, interesenti
7 Lolita Hermsa Alūksnes Jaunās pils Fortepiāno istabas restaurācija 2 52 Skolēni, interesenti
8 Astrīda Ievedniece Nacionālo partizānu kustības izpēte Alūksnes novadā 2 83 Interesenti
9 Jolanta Baldiņa Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba „Sarma” un Alūksnes muzeja sadarbība 1 15 Represētie
10 Uldis Kalējs Jaunākie arheoloģiskie atklājumi Alūksnes Pilssalā 1 80 Skolēni, interesenti
11 Uģis Urtāns Dzīvā vēsture – viduslaiku bruņinieku tērpi, to darināšana mūsdienās 1 80 Skolēni, interesenti
12 Zigmārs Turčinskis Latvijas nacionālo partizānu darbība bujušā Alūksnes apriņķa teritorijā 1944.-1953. gads 1 64 Skolēni, interesenti
13 Ainārs Bambals Latvijas PSR VDK (Valsts drošības komitejas) dokumenti kā nacionālo partizānu vēstures izpētes avoti 1 64 Skolēni, interesenti
14 Dzidra Mazika Alūksnes un Apes novada politiski represēto kluba „Sarma” darbība nacionālo partizānu piemiņas saglabāšanā 1 64 Skolēni, interesenti
15 Elvīra Žvarte Alūksnes puses folkloras materiāli un Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva lietošanas iespējas 1 40 Bibliotekāri, interesenti
16 Pēteris Simsons „Valsts un pilsonis” 1 53 Skolēni, interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Maija Semjonova “Iepazīsti Alūksni” 2011 1 32 Skolēni
2 Marita Oldere, Ilze Miķelsone „Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” 2013 1 37 Skolēni
3 Linda Apšusala „Apbalvojumi” 2014 1 25 Skolēni
4 Zanda Pavlova „Arheoloģija” 2016 4 83 Skolēni
5 Zanda Pavlova „Livonijas ordeņa pils” 2016 1 15 Skolēni
6 Linda Apšusala “Zieda stāsts” 2018 12 209 Skolēni, PII audzēkņi
7 Linda Apšusala „Lieldienas” 2018 2 35 PII audzēkņi
8 Jolanta Baldiņa „Pa Fītinghofu pēdām” 2018 7 135 Skolēni, seniori
9 Jolanta Baldiņa „Alūksnes muižas parka koku stāsti” 2018 1 12 Skolēni
10 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova „Alūksnes ebreju kopiena” 2018 1 26 Skolēni
11 Jolanta Baldiņa „Tautumeitas pucējas” 2018 19 357 Skolēni, PII audzēkņi
12 Jolanta Baldiņa „Uzbur Ziemassvētku gaismu” 2018 25 556 Skolēni, PII audzēkņi, interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Marita Oldere, Inese Janēviča Kāzu programma 2013 9 299 Kāzu viesi
2 Jolanta Baldiņa “Mērijas ceļojums” 2018 1 43 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Jāņa Selgas gleznu izstādes atklāšana 13.01.2018 Alūksnes muzejs 1 44 Interesenti
2 Tikšanās ar ekspedīcijas „Sibīrijas bērni” dalībnieci Intu Vilku 18.01.2018 Alūksnes muzejs 1 62 Skolēni, represētie
3 Barikāžu dienu piemiņas pasākums 20.01.2018 Alūksnes muzejs 1 47 Barikāžu dalībnieki, interesenti
4 Izstādes „Stāstu sega” atklāšanas pasākums 08.02.2018 Alūksnes muzejs 1 47 Projekta dalībnieki, interesenti
5 Jāņa Selgas konkursa noslēguma pasākums 17.02.2018 Alūksnes muzejs 1 9 Dalībnieki
6 Leģionāru piemiņas pasākums, filmu demonstrēšana 16.03.2018 Alūksnes muzejs 1 16 Represētie
7 Tikšanās ar Gundegu Skudriņu 20.03.2018 Alūksnes muzejs 1 88 Interesenti
8 Tikšanās ar Krievijas muzeju direktoriem 21.03.2018 Alūksnes muzejs 1 27 Pašvaldības pārstāvji, muzeju vadītāji
9 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 22.03.2018 Alūksnes muzejs 1 15 Skolēni, interesenti
10 Diriģenta J.Kravaļa jubilejas pasākums 24.04.2018 Alūksnes muzejs 1 50 Lūgtie viesi
11 Muzeju nakts „Bērnības šūpulis” 19.05.2018 Alūksnes muzejs 1 1370 Interesenti
12 Atvērto durvju dienas „Alūksnes Jaunā pils” 24.05.2018 Alūksnes muzejs 1 126 Skolēni, seniori, interesenti
13 Tikšanās ar 1991.gada barikāžu muzeja speciālistiem, barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana 25.05.2018 Alūksnes muzejs 1 100 Barikāžu dalībnieki
14 Tikšanās par Latvijas – Krievijas pārrobežu projektu īstenošanu 29.05.2018 Alūksnes muzejs 1 15 Latvijas Piļu un muižu asociācijas pārstāvji, pašvaldības pārstāvji
15 Vēsmas Kokles – Līviņas un Viestura Reķa foto albuma „Alūksne mana, Latvija mana” prezentācijas pasākums 08.06.2018 Alūksnes muzejs 1 35 Interesenti
16 Diskusija par nacionālo partizānu kustības izpēti 09.06.2018 Alūksnes muzejs 1 19 Represētie, interesenti
17 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums „Sibīrijā pazudusī bērnība” 14.06.2018 Alūksnes muzejs 1 29 Represētie, seniori
18 Vasaras saulgriežu pasākums „Sauksim sauli” 21.06.2018 Alūksnes Muižas parks 1 63 Interesenti
19 Restaurētā Granīta obeliska atklāšanas pasākums 22.06.2018 Alūksnes Muižas parks 1 60 Interesenti, žurnālisti, projektu vadītāji, darbu veicēji
20 Tekstīlmākslinieces Edītes Pauls – Vīgneres izstādes „Senās mežģīnes” atklāšanas pasākums 12.07.2018 Alūksnes muzejs 1 29 Interesenti
21 Atjaunotā Putnu paviljona atklāšanas pasākums 27.07.2018 Alūksnes Muižas parks 1 64 Interesenti, projektu vadītāji, darbu veicēji
22 Mākslinieces Zigrīdas Ilenānes jubilejas gleznu izstādes „Vēlreiz”atklāšanas pasākums 04.08.2018 Alūksnes muzejs 1 63 Interesenti, māksliniece
23 Grāmatas „Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola 1868 – 2018” atvēršanas svētki 04.08.2018 Alūksnes muzejs 1 68 Interesenti
24 Radošais dārzs 04.08.2018 Alūksnes pils parks 1 590 Pilsētas svētku apmeklētāji
25 Rekonstruētā Pomonas tempļa un restaurēto strūklaku atklāšanas pasākums 10.08.2018 Alūksnes Muižas parks 1 126 Interesenti, projektu vadītāji, darbu veicēji
26 Tūrisma un aktīvās atpūtas pasākums „Pa Fītinghofu pēdām” 18.08.2018 Muižas parks 1 17 Interesenti
27 Piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem atklāšana „Čūskubirzī” 21.08.2018 Alsviķu pagasta "Čūskubirzs" 1 45 Zemessargi, represētie, skolēni, interesenti
28 Tikšanās ar Alūksnes un Apes politiski represēto kluba „Sarma” dalībniekiem un Igaunijas politiski represēto biedrības „Lauztā rudzupuķe” biedriem 23.08.2018 Alūksnes muzejs 1 15 dalībnieki, pašvaldības pārstāvji
29 Eiropas kultūras mantojuma dienām veltīts Alūksnes muzeja pasākums „Marienburgas pils noslēpumi – jaunākie arheoloģiskie atklājumi Alūksnes Pilssalā” 13.09.2018 Alūksnes Pilssala 1 80 Skolēni, interesenti
30 Izstādes „Radošais malēnieša šūpulis” atklāšanas pasākums 21.09.2018 Alūksnes muzejs 1 49 Mākslinieki, interesenti
31 Piemiņas akmens atklāšana nacionālajiem partizāniem Ilzenē 28.09.2018 Ilzenes pagasts 1 53 Zemessargi, represētie, skolēni, interesenti
32 Restaurētā Mauzoleja atklāšanas pasākums 05.10.2018 Alūksnes Muižas parks 1 52 Interesenti, projektu vadītāji, darbu veicēji
33 Piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem atklāšana Virguļicas mežos 12.10.2018 Pededzes pagasta Virguļicas dabas liegums 1 64 Zemessargi, represētie, skolēni, interesenti
34 Izstādes „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras” atklāšanas pasākums 21.10.2018 Alūksnes muzejs 1 43 Žurnālisti, pašvadlības pārstāvji, lūgtie viesi
35 Leģendu nakts 2018 Alūksnes Jaunajā pilī 27.10.2018 Alūksnes muzejs, Muižas parks 1 46 Interesenti
36 Vēsturnieku diskusija par nacionālo partizānu kustības izpēti 08.11.2018 Bejas novadpētniecības centrs 1 64 Skolēni, represētie, pētnieki, interesenti
37 Radošā nodarbība „Valsts svētku piespraužu veidošana" un kontrolpunkts „Lāčplēša stafetē 2018” 09.11.2018 Alūksnes muzejs 1 180 Skolēni
38 Radošās nodarbības ar iespēju apmeklēt ekspozīciju un izstāžu zāles 18.11.2018 Alūksnes muzejs 1 135 Interesenti
39 Radošās nodarbības – aušana, amuleta veidošana 18.11.2018 Alūksnes Kultūras centrs 1 70 Interesenti
40 Pasākums „Garamantas.lv Alūksnē” 29.11.2018 Alūksnes muzejs 1 40 Interesenti
41 Aleksandras Čudnovskas privātkolekcijas izstādes „Ziemassvētku brīnums” atklāšanas pasākums 29.11.2018 Alūksnes muzejs 1 16 Interesenti, mākslinieces
42 Adventes vainagu darināšana kopā ar floristi Dinu Semjonovu 01.12.2018 Alūksnes muzejs 1 66 Interesenti
43 Eglīšu rotājumu darbnīca 15.12.2018 Alūksnes muzejs 1 27 Interesenti
44 Izbraucieni (ekskursijas) ar velorikšu 01.05.2018-30.09.2018 Alūksnes Muižas parks 63 126 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Realizēts ES ELFLA projekts "Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana", iegādāts kāpurķēžu pacēlājs "Jolly Standart". Nav bijuši pieteikumi.
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, piedāvājam sagatavot stāstījumus par dažādām vēsturiskām tēmām. Gida pavadībā ir iespēja apskatīt muzeju, klausoties viņa stāstījumā. Nav bijuši pieteikumi.
3. Dzirdes invalīdiem Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiktu meklēta iespēja nodrošināt tulkojumu zīmju valodā. Nav bijuši pieteikumi.
4. Citām invalīdu grupām Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiek meklētas iespējas nodrošināt muzeja pieejamību dažādām invalīdu grupām. Novadītas 3 ekskursijas Alsviķu profesionālas skolas audzēkņiem, invalīdu biedrībai, internātpamatskolas audzēkņiem ar veselības traucējumiem.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2018.gadā veikta Alūksnes muzeja apmeklētāju viedokļu izpēte, izmantojot anketēšanas metodi un komunikāciju ar apmeklētājiem. Anketas ir pieejamas arī Alūksnes muzeja mājas lapā www.aluksnespils.lv. Anketas mērķis - noskaidrot kāds muzeja piedāvājums ir saistošs, kuri informācijas reklamēšanas veidi ir visefektīvākie un kas jāņem vērā veidojot izstādes un organizējot pasākumus, lai cilvēki būtu ieinteresēti apmeklēt muzeju. Rezultātu analīzē izmantotas 218 aizpildītas anketas. Sadarbībā ar vēstures skolotājiem tika veikta anketēšana (24 anketas) par muzejpedagoģisko programmu piedāvājuma paplašināšanu un tēmu aktualitāti. Par 2018.gadu veikta anketu un atsauksmju grāmatu analīze, izvērtējot muzeja darbības uzlabošanas iespējas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

19

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

14

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē Alūksnes novada pašvaldība
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija "Laikmetu mielasts" Alūksnes novada pašvaldība Papildināta ar vēstures periodu laika līniju un jauniegūtiem eksponātiem

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Radīt jaunu tūrisma galamērķi starp Sanktpēterburgu un Latviju, akcentējot sajūtas un izjūtas. Radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz tūristam dažādu sajūtu gammu- iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts, sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, parādot iespēju, kā var sekmīgāk radīt un papildināt piedāvājumu. Projektā tiks veidoti atsevišķi esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumi un mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojums gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos. 2018-2020 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Somu karavīru piedalīšanās brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Piemiņas vietas Somijas karavīriem izveide Alūksnē, izglītojoši vēsturiskās izstādes “No miesta līdz pilsētai” realizācija 02.01.2019-30.12.2019 Tuomo Juntunen Tampere Somija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Somu karavīru piedalīšanās Latvijas brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Somijas karavīru piemiņas vietas izveide Alūksnē 02.01.2017-31.12.2018 Tuomo Juntunen Tampere Somija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Somu karavīru piedalīšanās Latvijas brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Izpētīt Somu karavīru piedalīšanos Babeckas (Bejas) kaujās, kā arī pētīt Alūksnes pilsētas vēsturi brīvības cīņu laikā 01.02.2016-31.12.2017 Tuomo Juntunen Tampere Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Jaunā pils Pašvaldības īpašums 1863 2676
Apaļais tornis Pašvaldības īpašums 1864 2675
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs) Pašvaldības īpašums 1864 2677
Teritorijas kopējā platība (m2):

31434

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alūksnes Jaunā pils
Apaļais tornis
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs)

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1473

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 598
Krājuma telpas 325
Pārējās telpas 550
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Ar Alūksnes muzeja direktores 14.05.2018.rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/18/8 par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar Jolantu Baldiņu. Ar Alūksnes muzeja direktores 28.06.2018.rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/18/15 par darba attiecību izbeigšanu ar Ievu Bogdanovu. Ar Alūksnes muzeja direktores p.i. 03.07.2018.rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/18/16 par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Ilzi Miķelsoni.