Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Diāna PELAKA

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta BALDIŅA 64381321 25665538 @
Direktors Diāna PELAKA 64381321 29205295 @
Direktora vietnieks Elīna BIRZNIECE 64381321 26454374 @
Krājuma glabātāja Ilze MIĶELSONE 64381324 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada 1. aprīlī.

Misija:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, veicinot pils un parka autentiskās kultūrvides attīstību un iekļaušanos aktīvā kultūras tūrismā.

Darbība:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa sastāv no trīs pamata sadaļām – pils komplekss, muižas parks un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzeja sadaļa informē mājas lapas apmeklētājus par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā – izstādēm, pasākumiem, izglītojošām nodarbībām, krājuma darbu, kā arī sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Padziļināti tiek raksturotas aktuālās izstādes, pastāvīgās ekspozīcijas un muzeja pedagoģiskās nodarbības. Katra mājaslapas sadaļa ir papildināta ar fotogrāfijām.

Mājaslapas adrese:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2011
2018

Kas aktualizē informāciju:

Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

6140

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

54A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 16:00 Ziemas sezonā, no 1.septembra līdz 31.maijam, muzejs svētdienās slēgts.
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzeju iespējams apmeklēt ārpus noteiktā darba laika.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums atklāšanas laikā Visiem apmeklētājiem
2 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
3 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Starptautiskās Muzeju nakts laikā Visiem apmeklētājiem
4 Izglītojoša nodarbība Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
5 Latvijas valsts svētkiem un Alūksnes pilsētas svētkiem veltītās izglītojošās nodarbības Visiem interesentiem
6 Pētnieciskais darbs muzeja lasītavā - kartotēku izmantošana, izraksti no kartītēm, Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana Visiem pētniekiem
7 Materiālu izmantošana – kopēšana (melnbalts A4, A3 formāts) muzeja popularizēšanai Visiem pētniekiem
8 Materiālu izmantošana – skenēšana (A4, A3 formāts) muzeja popularizēšanai Visiem pētniekiem
9 Krājuma materiālu izmantošana – fotografēšana, filmēšana muzeja popularizēšanai Visiem apmeklētājiem
10 Krājuma materiālu deponēšana Latvijā akreditētiem muzejiem un Alūksnes novada vēstures krātuvēm un centriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs (1 personai)
1.1 Pastāvīgo ekspozīciju 1 apmeklējums Pieaugušajam - 2.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.00 EUR
1.2 Mainīgo izstāžu 1 apmeklējums Pieaugušajam - 1.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.50 EUR
1.3 Speciālās/ tematiskās izstādes, komercizstādes 1 apmeklējums Maksas pakalpojuma aprēķinu veic katrai izstādei atsevišķi, ko apstiprina Alūksnes novada dome
1.3.1 Tematiskās izstādes "No trimdas Latvijā Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras" 1 apmeklējums Pieaugušajam - 2.00 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 2.00 EUR
1.4 Pastāvīgo ekspozīciju 1 apmeklējums ģimenei 1 vai 2 vecāki, līdz 7 bērniem līdz 18 gadu vecumam - 1.00 EUR
2 Ekskursiju vadīšana muzeja speciālista pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā
2.1 Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā (līdz 2 stundām) Pieaugušajam - 25.00 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 15.00 EUR
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskie pasākumi
3.1 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiska pasākuma 1 apmeklējums Pieaugušajam - 2.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.00 EUR
4 Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu
4.2 Pieprasījuma materiālu atlase un atbildes sagatavošana
4.2.1 - materiālu atlase izpētītai tēmai 1 vienība - 0.28 EUR
4.2.2 - materiālu atlase maz pētītai vai nepētītai tēmai 1 vienība - 0.43 EUR
4.3 Materiālu izmantošana – kopēšana (melnbalts A4, A3 formāts)
4.3.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lappuse - 1.42 EUR
4.3.2 - par 19.gs. 1 lappuse - 0.71 EUR
4.3.3 - par periodu no 20.gs. 1 lappuse - 0.43 EUR
4.4 Materiālu izmantošana – skenēšana (A4, A3 formāts)
4.4.1 - par periodu līdz 19.gs. 1 lappuse - 1.42 EUR
4.4.2 - par 19.gs. 1 lappuse - 0.43 EUR
4.4.3 - par periodu no 20.gs. 1 lappuse - 0.28 EUR
4.5 Skenēta materiāla izdruka (A4, A3 formāts)
4.5.1 - melnbalta 1 lappuse - 0.43 EUR
4.5.2 - krāsaina 1 lappuse - 1.14 EUR
4.6 Materiālu izmantošana – fotografēšana, filmēšana, norādot mērķi
4.6.1 - par periodu līdz 19.gs 1 vienība - 1.42 EUR
4.6.2 - par 19.gs. 1 vienība - 0.71 EUR
4.6.3 - par periodu no 20.gs. 1 vienība - 0.28 EUR
4.7 Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0.28 EUR
4.8 Kopijas apliecināšana 1 kopija - 2.85 EUR
4.9 Krājuma materiālu deponēšana
4.9.1 - pamatkrājuma priekšmetiem uz laiku līdz 6 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets - 4.27 EUR
4.9.2 - palīgkrājuma priekšmetiem uz laiku līdz 6 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets - 2.13 EUR
4.9.3 - pamatkrājuma priekšmetiem uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets - 1.42 EUR
4.9.4 - palīgkrājuma priekšmetiem uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem par katru mēnesi 1 priekšmets - 0.71 EUR
6 Citi pakalpojumi
6.1 Nomas maksa par muzeja konferenču zāles izmantošanu semināriem, konferencēm
6.1.1 - bez papildus aprīkojuma 1 stunda - 11.38 EUR
6.1.2 - ar audiovizuālo aprīkojumu 1 stunda - 17.07 EUR
6.2 Nomas maksa par muzeja izstāžu zāles izmantošanu semināriem, konferencēm
6.2.1 - bez papildus aprīkojuma 1 stunda - 9.96 EUR
6.2.2 - ar audiovizuālo aprīkojumu 1 stunda - 14.23 EUR
6.3 Nomas maksa par muzeja izstāžu zāles izmantošanu izstādes organizēšanai, klientu iniciētām izstādēm
6.3.1 - līdz 2 nedēļām 28.46 EUR
6.3.2 - no 2 līdz 6 nedēļām 49.80 EUR
6.4 Nomas maksa par muzeja konferenču vai izstāžu zāles izmantošanu citiem pasākumiem
6.4.1 - līdz 5 stundām 1 pasākums - 35.57 EUR
6.4.2 - par katru nākamo stundu 21.34 EUR
6.5 Muzeja rīkotas izstādes eksponēšanas laikā pārdošanai rezervēti mākslas darbi, amatnieku izstrādājumi 1 vienība - 7 % no pārdošanas cenas
6.6 Inventāra un aprīkojuma noma
6.6.1 - ekrāns 1 diena - 2.85 EUR
6.6.2 - projektors 1 diena - 7.11 EUR
6.6.3 - dators 1 diena - 7.11 EUR
6.6.4 - fono, foto, audio, video u.c. biroja tehnika (par katru vienību) 1 diena - 2.85 EUR
6.6.5 - gaismas iekārtas 1 diena - 14.23 EUR
6.6.6 - izstāžu vitrīna vai stends 1 nedēļa - 7.11 EUR
6.6.7 - krēsli, galdi 1 gb. 1 diena - 0.43 EUR
6.6.8 - manekens 1 nedēļa - 2.85 EUR
6.6.9 - tērpa komplekts 1 diena - 7.11 EUR
6.6.10 - atsevišķi tērpu rekvizīti 1 gb. 1 diena - 2.85 EUR
6.7 Velorikšas pakalpojums 1 stunda - 15.00 EUR
7 Muzeja reprezentācijas priekšmetu un suvenīru realizācija 1 vienība- 30% no iegādes cenas
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši, sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes muzeja Nolikums 24.07.2014 Nr.2/2014, 24.07.2014 lēmums Nr.261
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Alūksnes muzeja krājumu 02.05.2019 02.05.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/20
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās 06.06.2014 Protokols Nr.1
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Alūksnes muzeja Darba kārtības noteikumi 22.09.2017 Rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/26
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas u.c. 22.08.2007 Nr.1-6
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes muzeja krājuma komisijas nolikums 07.05.2014 protokols Nr.2
2 Alūksnes muzeja krātuvju telpu un to inventāra tehniskā stāvokļa apsekošanas kārtība 07.05.2014 protokols Nr.2
3 Alūksnes muzeja Maksas pakalpojumi 24.09.2013 lēmums Nr.424
4 Grozījumi Alūksnes muzeja nolikumā 30.07.2015 30.07.2015 lēmums Nr.244
5 Alūksnes muzeja krājuma priekšmetu izmantošanas kārtība 28.06.2017 19.07.2017 protokols Nr.1
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
7 Arhīva pārvaldības kārtība 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
8 Grozījumi “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem” 27.09.2018 lēmums Nr.340
9 Alūksnes muzeja 2019.gada lietu nomenklatūra 28.12.2018 14.01.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/19
10 Krājuma darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
11 Pētniecības darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
12 Komunikācijas darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
13 Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģija 2020.-2024.gadam 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
14 Kārtība, kādā notiek velorikšas biļešu tirdzniecība, glabāšana, naudas iemaksa un uzskaite 01.07.2019 01.07.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/21
15 Alūksnes pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņa nolikums 01.07.2019 01.07.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/21

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

54851

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

35209

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2587

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1340

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 2586 1339

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

3

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Klarnete un tās futrālis Konservācija un restaurācija 2
2 Leo Kokles glezna “Terēze” Restaurācija 1
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Fortepiano telpas sienu fragmentāra atsegšana Attīrīšana, konservācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

867

Vienību skaits, kas netika atrastas:

3

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

7

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

9921

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

420

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

258

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

635

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

475

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

434

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Leo Kokle. Mākslinieka istaba 68 68
2 Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba 26 21
3 Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki 20 20
4 Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija "Laikmetu mielasts" 361 325

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

209

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

201

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde “Leo Kokles dvēseles portrets” 7 7
2 Izstāde “Pa 7.SKP pēdām” 15 10
3 „No trimdas Latvijā-Austras Lindes 120 tautumeitas miniatūrā” 6 6
4 „19.gadsimta muižkungu guļamistaba” 7 6
5 “Muzejnakts “Varoņstāsti”” 164 162
6 "Mēneša priekšmets" 10 10

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

77

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

42

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karavīru ekipējuma un sadzīves priekšmeti Ekspozīcijai NBS Kājnieku skola 14 9 04.01.2019 31.12.2019
2 Naudas lāde Ekspozīcijai Jaunlaicenes muižas muzejs 1 1 05.11.2014 02.12.2019 09.12.2019 Atbilst līguma nosacījumiem
3 Skulptūra "Māsas" Piemiņas vieta Biedrība "Latviskais mantojums" 1 1 12.06.2017 12.06.2027
4 Piemiņas priekšmets, fotogrāfija Latvijas muzeju kopizstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 27.11.2017 31.05.2021 19.06.2019 Atbilst līguma nosacījumiem
5 Dzelzceļnieku priekšmeti Ekspozīcijai Alūksnes Tūrisma informācijas centrs 8 1 07.08.2019 08.08.2024
6 Arheoloģijas kolekcijas priekšmeti Restaurācija SIA "Antik.lv" 16 28.11.2018 31.01.2020 04.11.2019 Atbilst līguma nosacījumiem
7 Ērģeles Restaurācija SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 12.12.2018 12.12.2019
8 Klarnetes futrālis Restaurācijai SIA Sēpija 1 1 12.04.2019 15.09.2019
9 Klarnete Restaurācija Herberts Niedriņš 1 1 12.04.2019 15.09.2019
10 Afišas Ekspozīcijai Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 8 8 01.04.2019 17.05.2019
11 Glezna Restaurācijai SIA ACS Restaurators 1 1 19.06.2019 31.03.2020
12 Gleznas Ekspozīcijai Bejas novadpētniecības centrs 15 15 30.07.2019 04.09.2019
13 Arheoloģiskie priekšmeti Restaurācijai SIA Antiklv 7 04.11.2019 31.01.2020
14 Flīģelis Restaurācijai SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 19.11.2019 31.12.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 77 218 295
Digitālo attēlu izgatavošanai 1305 6 1311

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 4 4
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 5 5
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

14

no tiem realizēti:

14

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

6

no tām uzsāktas īstenot:

6

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Zanda Pavlova 7. Siguldas kājnieku pulka ieguldījums Alūksnē 01.10.2018 29.03.2019 Izstāde, katalogs, lekcija Pabeigts
2 Zanda Pavlova No miesta līdz pilsētai 01.03.2019 31.07.2019 Izstāde Pabeigts
3 Baiba Guste Alūksnes muzeja tēlniecības kolekcijas izpēte 02.01.2019 30.04.2019 Alūksnes muzeja krājumā esošo skulptūru izpēte Pabeigts
4 Zanda Pavlova Alūksnes ēku stāsti 01.08.2019 30.11.2020 Raksturot Alūksnes pilsētvidi un vēsturisko apbūvi Procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova 7. Siguldas kājnieku pulka formēšana un dislocēšana Alūksnē Katalogs “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” 9330 zīmes / 3 lpp.
2 Linda Apšusala 7. Siguldas kājnieku pulka dislocēšana Viļakā, Gulbenē un Litenē Katalogs “Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām” 5103 zīmes / 1,6 lpp.
3 Zanda Pavlova Blaumaņa iela Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” 2128 zīmes / 1,5 lpp.
4 Zanda Pavlova Brīvības ielas stāsts Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” 3820 zīmes / 2,5 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova, Linda Apšusala, Inese Janēviča “Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām” Alūksnes muzeja krājuma, NBS Kājnieku skolas digitālā arhīva materiāli par 7.SKP gaitām izstādei “Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām” 61 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova Piemiņas akmens atklāšana Alsviķu pagasta Strautiņos 4433 zīmes / 2 lpp.
2 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova Piemiņas akmens atklāšana Veclaicenes pagastā 1629 zīmes / 2 lpp.
3 Jolanta Baldiņa Alūksnes muzejs (LV, ENG) 3 lpp.
4 Diāna Pelaka Alūksnes muižas parks 2 lpp.
5 Jolanta Baldiņa Metodiskais materiāls ceļojošajai izstādei “No miesta līdz pilsētai” 36 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Līga Vīksna Aicina uz tikšanos Alūksnes muzejā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "Alūksnes un Malienas ziņas" (AMZ)
2 Zanda Pavlova, Sandra Apine Pilsmuižas parks A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
3 Zanda Pavlova, Sandra Apine Alūksnes ezers A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
4 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Raues kunga māja A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
5 Līga Vīksna Aicina iemūžināt atmiņu stāstus A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
6 Dace Plaude Kā top bērnu grāmatu ilustrācijas? A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
7 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Tīklu jeb Šlosa saliņa A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
8 Dace Plaude Muzejā jauna tradīcija A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
9 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Akmens tilta ceļojums A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
10 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Skulptūra Nāra A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
11 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Lazdu kalniņā notikuši ziedu svētki A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
12 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Ontensona kunga māja A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
13 Līga Vīksna Gada labākā būve A3 0,2 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
14 Dace Plaude Aicina iesaistītie izstādes veidošanā par 7.Siguldas kājnieku pulku A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
15 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Bērziņu ģimenes māja A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
16 Jolanta Baldiņa Māksliniekam Leo Koklem - 95 A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
17 Elīna Birzniece Atbalstīti divi Alūksnes muzeja iesniegtie projekti A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
18 Elīna Birzniece Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis divus Alūksnes muzeja projektus A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "Alūksnes Novada Vēstis" (ANV)
19 Diāna Pelaka Jauna izstāde stāsta par Alūksnes izaugsmi no miesta līdz pilsētai A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
20 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Skats uz Alūksni no Karatkalna A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
21 Līga Vīksna Alūksnes muzejs saņem vērtīgus dāvinājumus A3 1,7 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
22 Zanda Pavlova, Sandra Apine Rosīgais Jāņkalna ielas 44. nams. A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
23 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Tirgotāju ielā 12 rosījušies amatnieki A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
24 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Tirgotāju ielā 10 rosījušies amatnieki A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
25 Dace Plaude Alūksnes muzejā Janas Rāgas fotoizstāde A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
26 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Dzirnavu un Parka ielu stūra nams A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
27 Līga Vīksna Aicina iesaistīties akcijā “Satiec savu meistaru” A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
28 Zanda Pavlova, Sandra Apine Nemainīga laika ritumā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
29 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Galdnieka māja Pils ielā 30 A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
30 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Paideru pagastskola A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
31 Līga Vīksna Uz nākotni- ar iecerēm un problēmām A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
32 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Alūksnes ielas pirmās brīvvalsts laikā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
33 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Livonijas ordeņa pils tilts A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
34 Sandra Apine Šodien atklās mākslinieku darbu kopizstādi A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
35 Dace Plaude Uztraucas par vēstures liecību saglabāšanu A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
36 Dace Plaude Izstādē atspoguļo radošās domas A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
37 Sandra Apine, Dace Plaude Muzeju nakts burvība A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
38 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Pils iela 28- ēka ar uzrakstu A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
39 Dace Plaude Ne tikai Ērenpreiss A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
40 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Meldera māja, kuras vairs nav A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
41 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Helēnas iela 58. Kārļa Šteinera māja A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
42 Dace Plaude Restaurēs Leo Kokles gleznu A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
43 Dace Plaude Novada muzeji pēta vēsturi A3 2 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
44 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Lillijas jaunkundzes māja A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
45 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad- pulka simtgadē vēsturisks foto A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
46 Žaklīna Stricka Pieredzēt gleznu radīto fantāzijas lidojumu A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
47 Aivita Lizdika Svin 7.Siguldas kājnieku pulka simtgadi A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
48 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Vasaras tirdzniecības paviljoni A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
49 Aivita Lizdika Atver kājnieku pulkam veltītu izstādi A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
50 Elīna Birzniece Alūksnes muzejs restaurēs Leo Kokles gleznu A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
51 Sandra Apine, Zanda Pavlova Agrāk un tagad. Alūksnes ezera salas A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
52 Līga Vīksna Alūksne attīstīs sajūtu tūrismu A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
53 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Stūra namiņš A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
54 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Ielu labiekārtošana A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
55 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Kurpnieka darbnīca Pils ielā 24 A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
56 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Ezeriņš Jāņkalniņa pakājē A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
57 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Senču bajāru māja svētkiem A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
58 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Tempļakalna parks A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
59 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Vēstule karavīram A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
60 Līga Vīksna Alūksnē aicina iepazīt Muižas parka arhitektūru A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
61 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Pilsētas ormaņi A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
62 Loreta Jargane Muzejs piedāvā jaunas izglītojošas programmas A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
63 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Alūksnes elektrifikācija A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
64 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. No saimniecības ēkas līdz kafejnīcai A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
65 Līga Vīksna Alūksnes Jaunā pils- pērle, kas jāsargā un jāspodrina A3 2 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
66 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Alūksnes krāšņums periodikā un pastkartēs A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
67 Dace Plaude Monstru pasaule Kristiana Brektes gleznās A3 0,75 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
68 Ilze Miķelsone Restaurēti divi Alūksnes muzeja krājuma priekšmeti A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
69 Sanita Pāsa Pārrobežu partneri iepazīst Alūksnes novada labo praksi sajūtu piedāvājuma radīšanā A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
70 Zanda Pavlova, Sandra Apine Pretrunīgi vērtētās laivu būdas A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
71 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Dzīvojamā māja visos laikos- Pils iela 22 A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
72 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Kioski- pilsētvides elegance A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
73 Sandra Apine Pretendē uz izcilākās kultūras vietas statusu. A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
74 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Degvielas uzpildīšana A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
75 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Dzimtas māja Uzvaras ielā 8 A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
76 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Kā patiesībā radies Katrīnas ritenis? A3 0,4.lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
77 Aivita Lizdika Aicina uz Adventes vainagu meistarklasi. A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
78 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Rosīgais namiņš Lielā Ezera ielā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
79 Jolanta Baldiņa Piecos likteņstāstos izdzīvo vēsturi A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
80 Evita Aploka Pārrobežu sadarbības projektā starptautiska konference A3 0,75 lpp. raksts laikrakstā ANV
81 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. “Siļķu karaļa” nams A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
82 Zanda Pavlova, Sandra Apine Alūksnes slimnīca laikmeta griežos A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
83 Dace Plaude Izstādē rada ziemas sajūtu A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
84 Sandra Apine Vilksim svētkus kalniņā! A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
85 Zanda Pavlova, Sandra Apine Agrāk un tagad. Jāņkalna iela 10 A3 0,4.lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
86 Zanda Pavlova Marutas Sinātes (dzim.Kupča) atmiņu stāsts A4 2 lpp. raksts grāmatu sērijas "Rūgtais vērmeļu kauss" 5.grāmatā
87 Zanda Pavlova No Alūksnes muzeja A4 1 lpp. raksts grāmatu sērijas "Rūgtais vērmeļu kauss" 5.grāmatā
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Linda Apšusala Gundegas Muzikantes ilustrāciju izstāde “Bilžu stāsti” 6 lpp.
2 Jana Kļačica Leo Kokles jubilejas izstāde “Dvēseles portrets” 8 lpp.
3 Jana Kļačica Māras Krieviņas vainagu izstāde “Zīļu vainagi” 6 lpp.
4 Jana Kļačica Janas Rāgas fotogrāfiju izstāde “Cits iesākums un atvērti horizonti” 4 lpp.
5 Zanda Pavlova, Dace Baidekalne “No miesta līdz pilsētai” 24 lpp.
6 Jana Kļačica Viļņa Blūma fotogrāfiju izstāde “Alūksne toreiz un tagad” 2. lpp.
7 Jana Kļačica Alūksnes mākslinieku un radošo personību kopizstāde “Dvēseles spogulis” 8 lpp.
8 Jana Kļačica Mārtiņa Belicka velosipēdu privātkolekcijas izstāde “Ne tikai Ērenpreiss” 6 lpp.
9 Jana Kļačica Muzeju nakts ekspresizstāde “Varoņstāsti” 2 lpp.
10 Zanda Pavlova, Linda Apšusala, Nadīna Dudare “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” 10 lpp.
11 Žaklīna Stricka Vitālija Jermolajeva mirdzošo gleznu izstāde “Inner Light” 10 lpp.
12 Žaklīna Stricka Piebalgas porcelāna fabrikas izstāde “Barons un porcelāna stāsti” 8 lpp.
13 Diāna Pelaka Kristina Brektes personālizstāde “Monstri” 6 lpp.
14 Diāna Pelaka Ilzes Dūdiņas stikla mākslas darbu personālizstāde “Ledus ir salts un silts” 6 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jolanta Baldiņa “Bilžu stāsti” Iepazīties ar grāmatu ilustrāciju vēsturi Latvijā, to tapšanas procesu un mākslinieces Gundegas Muzikantes grāmatu ilustrāciju izstādi. 16 lpp.
2 Jolanta Baldiņa “Lieldieniņa braukšus brauca” Rosināt bērnu interesi par raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām, kā arī veidot pozitīvu attieksmi par dabas izpētes procesu. 14 lpp.
3 Jolanta Baldiņa, Elīna Birzniece, Zanda Pavlova, Daiga Bētere Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “5 likteņstāsti” Veicināt skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā. 54 lpp.
4 Jolanta Baldiņa “Barons un porcelāna stāsti” Iepazīt porcelāna vēsturi, izejvielas, ražošanu, kvalitātes zīmes un vienīgo ražotni Latvijā- Piebalgas Porcelāna fabriku. 19 lpp.
5 Jolanta Baldiņa “Mistiskie briesmoņi latviešu tautas folklorā” Iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas folklorā sastopamiem mistiskiem tēliem- sumpurņiem, lietuvēniem, vilkačiem, pūķiem, velniem un raganām un aplūkot mistisko briesmoņu attēlojumu Kristiana Brektes personālizstādē “Monster”. 22 lpp.
6 Jolanta Baldiņa “Tec, Laimiņa, tu pa priekšu” Iepazīties ar laimes tēmu latviešu tautas folklorā, darināt savu Laimes pogu no piparkūku mīklas un, vērojot stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas ziemīgos stikla mākslas darbus, aprakstīt savas laimes sajūtas dzejā. 9 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

14

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Izrakstu kartotēka 16
Objektu kartotēka 15
Uzskaites kartotēka 839 273
Personu kartotēka 7

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 48649
Individuālie 29342
Apmeklētāji grupās 19307
Skolēni grupās 3568
Ārzemnieki grupās 1527
Pārējie grupās 14212
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

12437

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

296

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1978

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

61

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

91

Lekciju skaits muzejā:

29

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

103

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1732

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

8

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

250

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

118

tai skaitā muzejā:

42

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Zanda Pavlova "Marutas Sinātes (dzim.Kupčas) dzimtas stāsts" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
2 Mudīte Rusakova "Arī viņi dzīvoja un strādāja šajā Latvijas simtgadē. Līga Šāvele" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
3 Antoņina Girs "Skolu vēsture Pededzē" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
4 Nora Ceriņa "Mana balss Latvijai. Andris Apinis" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
5 Sarmīte Meļķe "Senioru kopa "Noskaņa"- dzīves gudrības avots" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
6 Rudīte Jaunzema "Stāsts par Ilgas Voropajevas radošo darbību Ziemeru pagastā" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
7 Sandra Magaziņa "Šodienas Alūksnes novadam nozīmīgs un iedvesmojošs cilvēks- Elita Laiva" 1 39 Novada kultūras darbinieki, interesenti
8 Zanda Pavlova "Alūksnes vēsture. 19.gs.beigas/ 20.gs.sākums" 2 70 Skolēni, interesenti
9 Jolanta Baldiņa "Modes vēsture" 1 8 Skolēni
10 Jolanta Baldiņa "Padomju varas represijas pret Latvijas iedzīvotājiem" 1 140 Skolēni, interesenti
11 Zane Grīnvalde "Alūksnes apbūve no pilsētas statusa iegūšanas līdz Lielajam ugunsgrēkam" 1 61 Skolēni, interesenti
12 Ineta Zelča-Sīmansone "Muzejs un vietas identitāte" 1 12 Novada muzeju darbinieki, tūrisma speciālisti
13 Astra Binde "Alūksnes Muižas parks un tā dabas dārgumi" 1 66 Skolēni, interesenti
14 Zanda Pavlova "7.Siguldas kājnieku pulks" 1 12 Novada muzeju darbinieki
15 Sandra Jankovska "Jaunlaicenes muižas muzeja 2018.gada pētījumi" 1 12 Novada muzeju darbinieki
16 Aiva Lielbārde "Skolas Kalncempjos" 1 12 Novada muzeju darbinieki
17 Diāna Pelaka "Alūksnes simtgade" 1 30 Studenti, interesenti
18 Juris Pavlovs “Alūksnes Muižas parka mazo arhitektūras formu restaurācija” 1 33 Skolēni, interesenti
19 Juris Pavlovs “Izaicinājums sabiedriski publisko objektu restaurācijā” 1 22 Interesenti
20 Ināra Caunīte “Alūksnes Jaunā pils arhitekta skatījumā” 1 39 Interesenti
21 Lolite Hermsa “Atklājumi Fortepiano istabas un kāpņu telpas sienu gleznojumu restaurācijas gaitā” 1 39 Interesenti
22 Zinaida Grīnfelde “Alūksnes Jaunās pils Vējtvera un Muižas parka Aleksandra paviljona dekoratīvās apdares restaurācija” 1 39 Interesenti
23 Mg.arch.Laimonis Šmits “Alūksnes Muižas parks un tā mazo arhitektūras formu kultūrvēsturiskā izpēte, restaurācija un atjaunošana” 1 39 Interesenti
24 Zanda Pavlova "7.Siguldas kājnieku pulka devums Latvijas valsts veidošanā" 2 63 Skolēni, interesenti
25 Kristians Brekte, Auguste Petre "Laikmetīgā māksla" 1 16 Skolēni, interesenti
26 Diāna Pelaka "Alūksnes Jaunās pils un Muižas parka kultūrvides attīstība" 1 40 Konferences dalībnieki
27 Jolanta Baldiņa "Alūksnes vēsture. 19.gs.beigas/ 20.gs.sākums" 1 20 Skolēni, interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Maija Semjonova, Jolanta Baldiņa “Iepazīsti Alūksni” 2011 6 97 Skolēni
2 Marita Oldere, Ilze Miķelsone „Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” 2013 4 77 Skolēni
3 Ilze Miķelsone „Barona laboratorija” 2014 5 110 Skolēni, PII audzēkņi
4 Zanda Pavlova, Jolatna Baldiņa „Arheoloģija” 2016 4 77 Skolēni
5 Zanda Pavlova „Livonijas ordeņa pils” 2016 2 42 Skolēni
6 Diāna Pelaka “Naudas vēsture” 2016 1 14 Skolēni
7 Jolanta Baldiņa „Pa Fītinghofu pēdām” 2018 6 103 Skolēni
8 Jolanta Baldiņa „Tautumeitas pucējas” 2018 17 346 Skolēni
9 Jolanta Baldiņa „Bilžu stāsti” 2019 7 134 Skolēni, PII audzēkņi
10 Jolanta Baldiņa „Lieldieniņa braukšus brauca” 2019 4 62 PII audzēkņi
11 Jolanta Baldiņa „Barons un porcelāna stāsti” 2019 2 31 Skolēni, PII audzēkņi
12 Jolanta Baldiņa, Zanda Pavlova, Elīna Birzniece, Daiga Bētere “Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “5 likteņstāsti”’ 2019 17 152 Skolēni
13 Jolanta Baldiņa “Mistiskie briesmoņi latviešu tautas folklorā” 2019 11 209 Skolēni, PII audzēkņi
14 Jolanta Baldiņa “Tec, Laimiņa, tu pa priekšu” 2019 17 278 Skolēni, PII audzēkņi
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Marita Oldere, Inese Janēviča Kāzu programma 2013 6 234 Kāzu viesi
2 Linda Apšusala “Ģērbies muižkungu tērpos un uzspēlē kroketu” 2014 1 6 Interesenti
3 Jolanta Baldiņa “Pa Fītinghofu pēdām” 2018 1 10 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991.gada barikāžu atceres pasākums 20.01.2019 Alūksnes Kultūras centrs 1 68 Barikāžu dalībnieki, interesenti
2 Alūksnes novada pašvaldības novadpētniecības konkursa “Šodiena jau rīt būs vēsture” darbu prezentācija 25.01.2019 Alūksnes muzejs 1 39 Interesenti
3 Gundegas Muzikantes izstādes “Bilžu stāsts” atklāšana 30.01.2019 Alūksnes muzejs 1 26 PII audzēkņi, interesenti
4 Meteņdienas svinības Alūksnes Muižas parkā ar folkloristiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem. 09.02.2019 Alūksnes Muižas parks 1 214 Deju festivāla dalībnieki, interesenti
5 Tikšanās ar ceļojošās izstādes “No miesta līdz pilsētai” veidotājām- muzeja vēsturnieci Zandu Pavlovu un izstāžu un ekspozīciju kuratori Lindu Apšusalu 14.02.2019 Alūksnes muzejs 2 70 Skolēni, interesenti
6 Mākslinieces, ilustratores Gundegas Muzikantes radošās nodarbības 16.02.2019 Alūksnes muzejs 2 17 Skolēni, interesenti
7 Alūksnes muzeja ceļojošās izstādes "No miesta līdz pilsētai" atklāšana 23.02.2019 Alūksnes Kultūras centrs 1 97 Interesenti
8 Izstādes “Leo Kokles dvēseles portrets” atklāšana, tikšanās ar Leo Kokles dzīvesbiedri Terēzi Kokli un mākslas vēsturniekiem Ilzi un Zigurdu Konstantiem 09.03.2019 Alūksnes muzejs 1 23 Interesenti
9 Leģionāru piemiņas dienas pasākums- video filmu „Latvijas stāvstrops. Zedelgema, Beļģija” un „Esi stipra – tu esi latviete” seanss 16.03.2019 Alūksnes muzejs 1 26 Represēto kluba biedri
10 Radošās dienas Alūksnes muzejā “Gleznotājam Leo Koklem- 95” 12.03-02.04.2019 Alūksnes muzejs 6 87 Skolēni, PII audzēkņi
11 Alūksnes un Apes novadu skolu pētniecisko un radošo darbu konkurss „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” 26.03.2019 Alūksnes muzejs 1 22 Represētie, skolēni
12 Pētniecisko darbu konkursa “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē” noslēgums 04.04.2019 Alūksnes muzejs 1 9 Skolēni
13 „Satiec savu meistaru 2019”, Alūksnes pusei raksturīgo vainagu darināšana, vada Latvijas Amatniecības kameras meistare Māra Krieviņa 05.04.-06.04.2019 Alūksnes muzejs 2 23 Interesenti
14 Janas Rāgas izstādes “Cits iesākums un atvērti horizonti” atklāšana 11.04.2019 Alūksnes muzejs 1 34 Interesenti
15 Alūksnes mākslinieku kopizstādes “Dvēseles spogulis” atklāšana 10.05.2019 Alūksnes muzejs 1 25 Mākslinieki, interesenti
16 Muzeju nakts Alūksnes muzejā “Varonības nakts pie barona- prāts, spēks, veiklība” 19.05.2019 Alūksnes muzejs 1 1904 Muzejnakts apmeklētāji
17 Alūksnes novada muzeju un vēstures krātuvju 2018.gada pētniecisko darbu lasījumi 21.05.2019 Alūksnes muzejs 1 12 Muzeju darbinieki, Interesenti
18 Piemiņas plāksnes nacionālajiem partizāniem atklāšana 30.05.2019 Alsviķu pagasta Strautiņos 1 43 Represētie, vēsturnieki, interesenti
19 Izstādes “Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām” atklāšana 20.06.2019 Alūksnes muzejs 1 107 NBS KS kareivji, skolēni, interesenti
20 Skolēnu pētniecisko darbu “7.Siguldas kājnieku pulkam pa pēdām” prezentācija 20.06.2019 Alūksnes muzejs 1 43 NBS KS kareivji, skolēni, interesenti
21 Vasaras saulgriežu pasākums „Sauksim sauli” 21.06.2019 Alūksnes Muižas parks 1 78 Interesenti
22 Vitālija Jermolajeva mirdzošo gleznu teātra “Inner Light” izstādes atklāšana 29.06.2019 Alūksnes muzejs 1 54 Interesenti, mākslinieks
23 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” dalībnieku tikšanās 04.07.2019 Alūksnes muzejs 1 25 Projekta dalībnieki
24 Vēsturisko dārzu dienas Alūksnē 06.07.2019 Alūksnes muzejs, Alūksnes Muižas parks 1 14 Interesenti
25 Izstādes “Barons un porcelāna stāsti” atklāšana 02.08.2019 Alūksnes muzejs 1 10 Interesenti
26 Solveigas Selgas, Jāņa Poļa un Viļņa Blūma filmas “Tālumu aicinātie. Pieskāriens Leo Svempa un Jāņa Selgas dzīvei” prezentācija un tikšanās ar filmas veidotājiem 03.08.2019 Alūksnes muzejs 1 25 Interesenti
27 Tikšanās un diskusija ar Alūksnes un Apes novadu politiski represētajiem un sadraudzības partneriem no Ugāles 08.08.2019 Alūksnes muzejs 1 28 Represētie, interesenti
28 Pasākuma “Baltijas ceļam 30” ietvaros Askolda Saulīša dokumentālās filmas “Baltijas brīvības ceļš” seanss 23.08.2019 Alūksnes muzejs 1 64 Dalībnieki, skolēni, interesenti
29 Tikšanās un diskusija ar Alūksnes un Apes novadu politiski represētajiem un sadraudzības partneriem no Igaunijas par “Baltijas ceļa” norisi 30 gadus senā pagātnē 23.08.2019 Alūksnes muzejs 1 20 Represētie, interesenti
30 Eiropas kultūras mantojuma dienu (EKMD) ietvaros Rudens pārgājiens ar dažādām aktivitātēm pirmsskolas vecuma bērniem pa Muižas parku, iepazīstot mazās arhitektūras formas un augu daudzveidību 13.09.2019 Alūksnes Muižas parks 1 74 PII audzēkņi, interesenti
31 EKMD ietvaros Ekskursija- pārgājiens Muižas parka gida pavadībā, rodot sajūtu un iegūstot zināšanas par parka kultūrvēsturisko mantojumu un tur veiktajiem mazo arhitektūras formu atjaunošanas un restaurācijas darbiem 14.09.2019 Alūksnes Muižas parks 1 40 Interesenti
32 EKMD noslēguma pasākums Muižas parkā, dažādas aktivitātes un koncertprogramma “Visa pasaule ziedos” pie atjaunotā Pomonas tempļa 14.09.2019 Alūksnes Muižas parks 1 100 Interesenti
33 Jogas un meditācijas nodarbība kopā ar Antru Aizupieti Vitālija Jermolajeva izstādes noskaņā 24.09.2019 Alūksnes muzejs 1 14 Interesenti
34 Tikšanās ar Kuldīgas pašvaldības delegāciju, prezentācijas par tūrismu, kultūras aktivitātēm un projektu realizāciju Alūksnes novadā 25.09.2019 Alūksnes muzejs 1 21 Kultūras darbinieki
35 Kristiana Brektes personālizstādes “MONSTER” atklāšana 28.09.2019 Alūksnes muzejs 1 23 Interesenti, mākslinieks
36 Piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem atklāšana Veclaicenē 04.10.2019 Veclaicenes pagasts 1 68 Represētie, pētnieki, interesenti
37 Leģendu nakts 2019 Alūksnes Jaunajā pilī 26.10.2019 Alūksnes muzejs 1 99 Interesenti
38 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības Alūksnes muzejā ar aktivitātēm 18.11.2019 Alūksnes muzejs 1 80 Interesenti
39 Tikšanās ar mākslinieku Kristianu Brekti un izstādes “Monster” idejas autori Augusti Petri sarunā par laikmetīgo mākslu 19.11.2019 Alūksnes muzejs 1 15 Interesenti
40 Vides dizaineres, floristes Ingas Nagles Adventes vainagu darināšanas meistarklase 29.11.2019 Alūksnes muzejs 1 9 Interesenti
41 Stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas personālizstādes “Ledus ir salts un silts” atklāšana un radošā darbnīca 07.12.2019 Alūksnes muzejs 1 31 Interesenti, māksliniece
42 Ziemas saulgriežu svinības ar Druvienas kultūras nama folkloras kopu “Pērlis” 21.12.2019 Alūksnes muzejs 1 80 Interesenti
43 Rūķu darbnīca Otrajos Ziemassvētkos muzejā 26.12.2019 Alūksnes muzejs 1 22 Apmeklētāji
44 Izbraucieni (ekskursijas) ar velorikšu 01.05.-30.09.2019 Alūksnes Muižas parks 67 134 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Realizēts ES ELFLA projekts "Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana", iegādāts kāpurķēžu pacēlājs "Jolly Standart". Nav bijuši pieteikumi.
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, piedāvājam sagatavot stāstījumus par dažādām vēsturiskām tēmām. Gida pavadībā ir iespēja apskatīt muzeju, klausoties viņa stāstījumā. Nav bijuši pieteikumi.
3. Dzirdes invalīdiem Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiktu meklēta iespēja nodrošināt tulkojumu zīmju valodā. Nav bijuši pieteikumi.
4. Citām invalīdu grupām Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiek meklētas iespējas nodrošināt muzeja pieejamību dažādām invalīdu grupām. Novadītas 3 ekskursijas Alūksnes invalīdu biedrības biedru grupām, Rēzeknes internātpamatskolas- attīstības centra audzēkņiem, invalīdu grupai no Igaunijas.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2019. gadā veikta Alūksnes muzeja apmeklētāju viedokļa izpēte, izmantojot anketēšanas metodi (103 anketas), atsauksmju grāmatas (199 ieraksti), kā arī individuālas sarunas ar apmeklētājiem par muzeja piedāvāto ekspozīciju, tematisko pasākumu, lekciju un muzejpedagoģisko programmu kvalitāti un saturu. Anektēšanā izmantota 2019.gadā izveidota anketa, kuras mērķis noskaidrot, kur apmeklētāji iegūst informāciju par muzeja aktualitātēm, kāds muzeja piedāvājums ir saistošs, kādēļ apmeklētājs izvēlējies apmeklēt Alūksnes muzeju un kādas novitātes vēlētos redzēt Alūksnes muzejā. Anketa pieejama Alūksnes muzeja mājas lapā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

22

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

17

Tai skaitā no muzeja krājuma:

8

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

7

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija "Laikmetu mielasts" Alūksnes novada pašvaldība Papildināta ar vērtīgiem jauniegūtiem eksponātiem, kas raksturo vēstures periodu Alūksnes teritorijā, restaurēti eksponētie arheoloģijas priekšmeti
2 Ekspozīcijas “Laikmetu mielasts” mainīgā daļa – “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” Alūksnes novada pašvaldība Papildināta ar interaktīvām spēlēm un puzli
3 Ekspozīcija “Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki” Alūksnes novada pašvaldība, VKKF Izstrādāta dizaina koncepcija un vizualizācija ekspozīcijas maiņai, veikta tēlniecības kolekcijas izpēte
4 “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras” Alūksnes novada pašvaldība Papildināts ar pastkartēm

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Projekta ietvaros tiks atsegti Alūksnes Jaunās pils 1.stāva Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu, griestu un durvju gleznojumi, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, kā arī restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets- 19.gs Leipcigas firmas “J.BLÜTHNER” koncertflīģelis (izgatavotāja Nr.1129), kas būs lietošanas kārtībā un ikdienā radīs multimediālu pārsteigumu apmeklētājiem. 2019-2021 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Radīt jaunu tūrisma galamērķi starp Sanktpēterburgu un Latviju, akcentējot sajūtas un izjūtas. Radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz tūristam dažādu sajūtu gammu- iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts, sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, parādot iespēju, kā var sekmīgāk radīt un papildināt piedāvājumu. Projektā tiks veidoti atsevišķi esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumi un mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojums gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos. 2018-2020 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Somu karavīru piedalīšanās brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Piemiņas vietas Somijas karavīriem izveide Alūksnē, izglītojoši vēsturiskās izstādes “No miesta līdz pilsētai” realizācija 02.01.2019-30.12.2019 Tuomo Juntunen Tampere Somija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Somu karavīru piedalīšanās Latvijas brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Somijas karavīru piemiņas vietas izveide Alūksnē 02.01.2017-31.12.2018 Tuomo Juntunen Tampere Somija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Somu karavīru piedalīšanās Latvijas brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Izpētīt Somu karavīru piedalīšanos Babeckas (Bejas) kaujās, kā arī pētīt Alūksnes pilsētas vēsturi brīvības cīņu laikā 01.02.2016-31.12.2017 Tuomo Juntunen Tampere Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Jaunā pils Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1863 2676
Apaļais tornis Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2675
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs) Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2677
Teritorijas kopējā platība (m2):

31434

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alūksnes Jaunā pils
Apaļais tornis
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs)

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1554

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 635
Krājuma telpas 293
Pārējās telpas 626
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Ar Alūksnes muzeja direktores 27.03.2019. rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/19/11 par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar Janu KĻAČICU. Ar Alūksnes muzeja direktores 23.05.2019. rīkojumu Nr.MUZ/1-5.2/19/17 par darba attiecību izbeigšanu ar Janu KĻAČICU. Ar Alūksnes muzeja direktores 13.06.2019. rīkojumu Nr. MUZ/1-5.2/19/22 par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar Žaklīnu STRICKU. Ar Alūksnes muzeja direktores 27.08.2019. rīkojumu Nr. MUZ/1-5.2/19/38 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Žaklīnu STRICKU.