Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Diāna PELAKA

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta BALDIŅA 64381321 25665538 @
Direktors Diāna PELAKA 64381321 29205295 @
Direktora vietnieks Elīna BIRZNIECE 64381321 26454374 @
Krājuma glabātāja Ilze MIĶELSONE 64381324 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada 1. aprīlī.

Misija:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas vēsturisko liecību izpēte, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, veicinot pils un parka autentiskās kultūrvides attīstību un iekļaušanos aktīvā kultūras tūrismā.

Darbība:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa sastāv no trīs pamata sadaļām – pils komplekss, muižas parks un Alūksnes muzejs. Alūksnes muzeja sadaļa informē mājas lapas apmeklētājus par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā – izstādēm, pasākumiem, izglītojošām nodarbībām, krājuma darbu, kā arī sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Padziļināti tiek raksturotas aktuālās izstādes, pastāvīgās ekspozīcijas un muzeja pedagoģiskās nodarbības. Katra mājaslapas sadaļa ir papildināta ar fotogrāfijām.

Mājaslapas adrese:

Alūksnes Jaunās pils mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2011
2018

Kas aktualizē informāciju:

Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

7622

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

54A4

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 16:00 Ziemas sezonā, no 1.septembra līdz 31.maijam, muzejs svētdienās slēgts.
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzeju iespējams apmeklēt ārpus noteiktā darba laika.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums atklāšanas laikā Visiem apmeklētājiem
2 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
3 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apmeklējums Starptautiskās Muzeju nakts laikā Visiem apmeklētājiem
4 Izglītojoša nodarbība Uzrādot attiecīgo dokumentu - bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam; bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim; personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); personai ar 2.vai 3.grupas invaliditāti; bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājiem (maksimālais skaits 2); grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2); politiski represētai personai; Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai; akreditēta Latvijas muzeja darbiniekam; ICOM (Starptautiskās Muzeju padomes) biedram.
5 Latvijas valsts svētkiem un Alūksnes pilsētas svētkiem veltītās izglītojošās nodarbības Visiem interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs (1 personai)
1.1 Pastāvīgo ekspozīciju 1 apmeklējums Pieaugušajam - 2.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.00 EUR
1.2 Mainīgo izstāžu 1 apmeklējums Pieaugušajam - 1.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.50 EUR
1.3 Speciālās/ tematiskās izstādes, komercizstādes 1 apmeklējums Maksas pakalpojuma aprēķinu veic katrai izstādei atsevišķi, ko apstiprina Alūksnes novada dome
1.3.1 Tematiskās izstādes "No trimdas Latvijā Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras" 1 apmeklējums Pieaugušajam - 2.00 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 2.00 EUR
1.4 Pastāvīgo ekspozīciju 1 apmeklējums ģimenei 1 vai 2 vecāki, līdz 7 bērniem līdz 18 gadu vecumam - 1.00 EUR
2 Ekskursiju vadīšana muzeja speciālista pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā
2.1 Alūksnes muzejā vai Alūksnes Muižas parkā (līdz 2 stundām) Pieaugušajam - 25.00 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 15.00 EUR
3 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskie pasākumi
3.1 Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiska pasākuma 1 apmeklējums Pieaugušajam - 2.50 EUR Skolēnam, studentam, pensionāram - 1.00 EUR
4 Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu
4.2 Pieprasījuma materiālu atlase un atbildes sagatavošana
4.2.1 - materiālu atlase izpētītai tēmai 1 vienība - 0.28 EUR
4.2.2 - materiālu atlase maz pētītai vai nepētītai tēmai 1 vienība - 0.43 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Alūksnes pilsētas un apkārtējās teritorijas kultūrvēsturiskā, materiālā un nemateriālā mantojuma pētīšana un saglabāšana; muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana; kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši sabiedrības prasībām; Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūves un restaurācijas realizācijas uzsākšana; Alūksnes muižas parka teritorijas vēsturiskās vides veidošanās izpēte un atjaunošana; valsts un starptautisko projektu un programmu pils un parka attīstībai īstenošana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Alūksnes muzeja Nolikums 24.07.2014 Nr.2/2014, 24.07.2014 lēmums Nr.261
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Alūksnes muzeja krājumu 02.05.2019 02.05.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/20
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas situācijās 06.06.2014 Protokols Nr.1
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Alūksnes muzeja Darba kārtības noteikumi 22.09.2017 Rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/26
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcijas u.c. 22.08.2007 Nr.1-6
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Alūksnes muzeja krājuma komisijas nolikums 07.05.2014 protokols Nr.2
2 Alūksnes muzeja krātuvju telpu un to inventāra tehniskā stāvokļa apsekošanas kārtība 07.05.2014 protokols Nr.2
3 Alūksnes muzeja Maksas pakalpojumi 24.09.2013 lēmums Nr.424
4 Grozījumi Alūksnes muzeja nolikumā 30.07.2015 30.07.2015 lēmums Nr.244
5 Alūksnes muzeja krājuma priekšmetu izmantošanas kārtība 28.06.2017 19.07.2017 protokols Nr.1
6 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas reglaments 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
7 Arhīva pārvaldības kārtība 01.12.2017 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/17/32
8 Grozījumi “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem” 27.09.2018 lēmums Nr.340
9 Alūksnes muzeja 2019.gada lietu nomenklatūra 28.12.2018 14.01.2019 rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/19/19
10 Krājuma darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
11 Pētniecības darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
12 Komunikācijas darba politika 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
13 Alūksnes muzeja darbības un attīstības stratēģija 2020.-2024.gadam 25.04.2019 Alūksnes novada domes lēmums Nr.106
14 Grozījumi Darba kārtības noteikumos 26.02.2020 Rīkojums Nr. MUZ/1-5.1/20/6
15 Par drošības noteikumu apstiprināšanu 19.05.2020 Rīkojums Nr.MUZ/1-5.1/20/9
16 Alūksnes pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņa nolikums 30.06.2020 Rīkojums Nr.1-5.1/20/12
17 Drošības noteikumi Alūksnes muzejā Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā no 2020.gada 1.augusta 29.07.2020 Rīkojums Nr. MUZ/1-5.1/20/15
18 Drošības noteikumi Alūksnes muzejā ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada novembra līdz 2020.gada 6.decembrim10.11.2020. 10.11.2020 Rīkojums Nr. MUZ/1-5.1/20/19

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

55541

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

35290

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

690

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

81

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 690 81

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

25

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Flīģelis Konservācija un restaurācija 1
2 Arheoloģiskie priekšmeti Konservācija 24
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Fortepiano telpas sienu un griestu atsegšana Attīrīšana, konservācija, restaurācija 1
2 Ērģeļu telpas sienu un griestu atsegšana Attīrīšana, konservācija, restaurācija 1
3 Svinību zāles sienu un griestu fragmentu atsegšana Attīrīšana, konservācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1790

Vienību skaits, kas netika atrastas:

9

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

10184

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

263

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

562

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

596

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

500

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Leo Kokle. Mākslinieka istaba 69 69
2 Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba 26 21
3 Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki 20 20
4 Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija "Laikmetu mielasts" 469 378
5 Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē 12 12

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

87

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

62

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde “Pa 7.SKP pēdām” 15 10
2 „No trimdas Latvijā-Austras Lindes 120 tautumeitas miniatūrā” 6 6
4 „19.gadsimta muižkungu guļamistaba” 4 1
5 “Goda plāksnē- sievietes” 46 31
6 "Mēneša priekšmets" 16 14

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

90

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

36

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Karavīru ekipējuma un sadzīves priekšmeti Ekspozīcijai NBS Kājnieku skola 15 10 04.01.2019 31.12.2019
2 Naudas lāde Ekspozīcijai Jaunlaicenes muižas muzejs 1 1 05.11.2014 02.12.2019 09.12.2019 Atbilst līguma nosacījumiem
3 Skulptūra "Māsas" Piemiņas vieta Biedrība "Latviskais mantojums" 1 1 12.06.2017 12.06.2027
4 Piemiņas priekšmets, fotogrāfija Latvijas muzeju kopizstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 27.11.2017 31.05.2021 19.06.2019 Atbilst līguma nosacījumiem
5 Dzelzceļnieku priekšmeti Ekspozīcijai Alūksnes Tūrisma informācijas centrs 7 1 07.08.2019 08.08.2024
6 Arheoloģijas kolekcijas priekšmeti Restaurācija SIA "Antik.lv" 17 28.11.2018 31.01.2020 04.11.2019 Atbilst līguma nosacījumiem
7 Ērģeles Restaurācija SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 12.12.2018 12.12.2019
8 Glezna Restaurācijai SIA ACS Restaurators 1 1 19.06.2019 31.03.2020
9 Arheoloģiskie priekšmeti Restaurācija SIA Antiklv 7 04.11.2019 31.01.2020
10 Flīģelis Restaurācijai SIA Ugāles ērģeļbūves darbnīca 1 1 19.11.2019 31.12.2020
11 Dokumenti Ekspozīcijai Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs 6 6 19.06.2020 06.10.2020
12 Koferis Ekspozīcijai Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļa 1 1 14.07.2020 16.07.2020
13 Arheoloģiskie priekšmeti Restaurācijai SIA Antiklv 6 12.10.2020 30.06.2021
14 Arheoloģiskie priekšmeti Restaurācijai SIA Antiklv 24 11 29.10.2020 30.09.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 11 66 77
Digitālo attēlu izgatavošanai 533 185 718

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 6 6
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

7

no tiem realizēti:

7

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Zanda Pavlova Alūksnes ēku stāsti 01.08.2019 30.11.2020 Alūksnes pilsētvidi un vēsturisko apbūvi raksturojoša publikācija Pabeigts
2 Zanda Pavlova Livonijas ordeņa pils vēsture 01.08.2020 31.12.2020 Raksturot Livonijas ordeņa pils vēsturisko un stratēģisko nozīmi, kā arī tās lomu sabiedrībā viduslaiku un jauno laiku periodā Pabeigts
3 Ilze Māra Janelis, Zanda Pavlova Alūksnes Jaunās pils interjera izpēte 01.12.2020 31.12.2021 Veikt Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva telpu vēsturiskās apdares restaurāciju un pils interjera ekspozīcijas izveidi Procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova Krājuma priekšmets - laikraksta “Malienas Ziņas” 1. numurs Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
2 Zanda Pavlova Krājuma priekšmeta godā – Ādolfa Liepaskalna medaļa Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
3 Zanda Pavlova 1930. gada Alūksnes draudzes kapusvētku lapiņa Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
4 Zanda Pavlova Brāļu draudzes nama plāksne Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,4 lpp.
5 Zanda Pavlova Lauksaimniecības biedrības karogs Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” A3 0,5 lpp.
6 Zanda Pavlova, Elīna Birzniece, Ilze Miķelsone, Didzis Eglītis Alūksnes ēku stāsti Grāmata "Alūksnes ēku stāsti" 180 lpp.
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova, Elīna Birzniece, Ilze Miķelsone, Didzis Eglītis Alūksnes ēku stāsti 180 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zanda Pavlova Piemiņas plāksnes atklāšana Annas pagasta “Ķiršās” 2650zīmes / A4 2 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Sandra Apine Pulka ietekme uz pilsētas tiesību iegūšanu A3 0,4 lpp. Raksts laikrakstā "Alūksnes un Malienas Ziņas" (AMZ).
2 Saiva Keisele Alūksnes muzejā atceras barikāžu laiku A3 0,7 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
3 Līga Vīksna Restaurē Fortepiano un Ērģeļu istabas A3 0,75 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
4 Evita Aploka Alūksnes Jaunajā pilī atsedz divu telpu vēsturisko apdari A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "Alūksnes novada vēstis" (ANV)
5 Zanda Pavlova Mēneša priekšmets. Sveču mēnesī godā ceļam senu gaismekli A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
6 Sandra Apine Alūksnes Muižas parks- Vidzemes kultūrvieta A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
7 Zanda Pavlova Leo Kokles zīmējums A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
8 Evita Aploka Alūksnes muižas parks- Vidzemes populārākā kultūrvieta A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
9 Diāna Pelaka Alūksnes muzejs- vēstures un kultūras mantojuma glabātājs A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
10 Elīna Birzniece Atbalstīts Alūksnes muzeja projekts grāmatas “Alūksnes ēku stāsti" izdošanai A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
11 Agita Bērziņa Alūksnes ēku stāstus apkopos grāmatā A3 0,2 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
12 Dace Plaude Papildina Leo Koklem veltīto ekspozīciju A3 0,75 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
13 Zanda Pavlova Alūksnes grāmata A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
14 Evita Aploka Turpinās plānotie darbi pārrobežu projektā A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
15 Līga Vīksna Alūksnes muzejā- rotu izstāde A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
16 Līga Vīksna Alūksnes fotogrāfus aicina uz plenēru A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
17 Jolanta Baldiņa Alūksnes muzejs piedāvā iepazīt viduslaiku spēles un rotaļlietas A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
18 Evita Aploka Jaunās pils divu telpu apdares atjaunošanai nepieciešami papildus līdzekļi A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
19 Zanda Pavlova Latvijas arheoloģiskajā materiālā reti sastopama monēta apskatāma Alūksnē A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
20 AMZ redakcija Foto entuziastu plenērs A3 0,2 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
21 Evita Aploka Jaunās pils divu telpu apdares atjaunošanai nepieciešami papildu līdzekļi A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
22 Jolanta Baldiņa Alūksnes fotogrāfi un foto entuziasti tikās plenērā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
23 Elīna Birzniece Atbalstīts Alūksnes muzeja projekts Jaunās pils Ērģeļu istabas sienu zudušo apdares daļu rekonstrukcijai A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
24 Zanda Pavlova 6. klases skolnieces pierakstu burtnīca matemātikā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
25 Aivita Lizdika Glezna ir tulks, kas sarunājas ar sabiedrību A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
26 Jolanta Baldiņa Alūksnes muzeja piedāvājums gadalaiku mijā A3 0,4 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
27 Līga Vīksna Alūksnes muzejs restaurēs senlietas A3 0,5 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
28 Dace Plaude Spēles spēlēja arī viduslaikos A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
29 Loreta Jargane, Zanda Pavlova Atmiņu stāsts: Alūksnes ezera zvejnieki A3 1 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
30 Elīna Birzniece Alūksnes muzejam atbalstīti divi projekti vēsturisko liecību saglabāšanai A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "AMZ"
31 Alūksnes muzejs Alūksnes muzejs izdevis grāmatu par Alūksnes ēku stāstiem A3 0,3 lpp. raksts laikrakstā "ANV"
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Astrīda Gaile, Zanda Pavlova “Goda plāksnē sievietes” 14 lpp.
2 Astrīda Gaile Aina Muze “Bezgalīgais pavediens” 10 lpp.
3 Astrīda Gaile Aigis Auders “Daba un rotas” 14 lpp.
4 Astrīda Gaile Normunds Laņģis “Varde zelta podā sakuļ krējumu sviestā” 15 lpp.
5 Astrīda Gaile Edvīns Šakalis “Izzvanos zvanā” 13 lpp.
6 Astrīda Gaile Pēteris Postažs “Veltījums Alūksnei” 14 lpp.
7 Astrīda Gaile Latvijas Floristu Apvienība “Spārni” 10 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Astrīda Gaile “Par restaurāciju (ieskats Alūksnes Jaunajā pilī)” Iepazīstināt ar Jaunās pils interjera dekoratīvās apdares restaurāciju. 14 lpp.
2 Astrīda Gaile “Nāc ciemos pie Lieldienu zaķa” Iepazīstināt ar Lieldienu tradīcijām 7 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

21

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Izrakstu kartotēka 16
Objektu kartotēka 22
Uzskaites kartotēka 238 325
Personu kartotēka 5

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 73460
Individuālie 58039
Pārējie 543
Apmeklētāji grupās 14878
Skolēni grupās 3787
Ārzemnieki grupās 110
Pārējie grupās 10981
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

15159

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

218

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1440

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

121

Papildu informācija:

2020. gada ievērojamais apmeklējumu skaita pieaugums saistīts ar apmeklētāju uzskaites uzlabošanu un pilnveidošanu- tika precizēta divu bezmaksas izstāžu apmeklējumu uzskaite, kas agrāk netika veikta, kā rezultātā apmeklētāju uzskaite šajās izstādēs palielināja apmeklētāju skaitu. Atsākta un precizēta PĀRĒJO sadaļā reģistrējamo muzeja apmeklētāju uzskaite, kas iepriekšējā gadā netika veikta. Jaunajās muzeja izglītojošajās programmās iekļautas aktivitātes vairāku ekspozīciju un izstāžu ietvaros, kas palielina ekspozīciju un izstāžu apmeklējumu skaitu. Attīstoties tūrismam Alūksnē, vasaras sezonā, pateicoties Baltijas valstu ceļošanas "burbulim", bija liels apmeklētāju skaits. Lielākā daļa apmeklētāju izvēlējās visa muzeja apskati, kas veicināja pie mazāka apmeklētāju skaita lielāku apmeklējumu skaitu.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

89

Lekciju skaits muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

105

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

24

tai skaitā muzejā:

13

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Līga Jansone Alūksnes Jaunās pils interjera dekoratīvās apdares restaurācija 2 81 Skolēni, interesenti
2 Dace Pāže Gleznu restaurācija, glabāšanas nosacījumi mājas apstākļos, mākslinieka Leo Kokles personība un darbs pie viņa gleznu restaurācijas 1 12 Interesenti
3 Jolanta Baldiņa Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām 1 40 NBS kareivji, interesenti
4 Diāna Pelaka Neatkarības karam 100 1 50 NBS kareivji, interesenti
5 Rūta Vecmuktāne Spēles un rotaļlietas Latvijas arheoloģiskajā materiālā 1 32 Skolēni, amatnieki, interesenti
6 Uldis Kalējs Alūksnes viduslaiku pils izpētes vēsture. Spēļu priekšmetu atradumi tās arheoloģiskajā materiālā 1 32 Skolēni, amatnieki, interesenti
7 Vitolds Mašnovskis Muižas Ziemeļvidzemē 1 21 Interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Jolanta Baldiņa Tautumeitas pucējas 2018 1 20 Skolēni
2 Jolanta Baldiņa Pa Fītinghofu pēdām 2018 5 67 Skolēni
3 Astrīda Gaile Par restaurāciju/ieskats Alūksnes Jaunajā pilī 2020 1 18 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu dienu atceres pasākums “Janvāra spelgonī kūp atmiņu ugunskuri” 20.01.2020 Alūksnes muzejs 1 137 Barikāžu dalībnieki, NBS kareivji, jaunsargi, skolēni, interesenti
2 Alūksnes novada muzeju speciālistu tikšanās 06.02.2020 Alūksnes muzejs 1 18 Muzeju darbinieki, pašvaldības pārstāvji
3 Meteņdienas pasākums ar Viļakas folkloras kopu “Upīte” 08.02.2020 Alūksnes Muižas parks 1 98 Interesenti
4 Bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa „7. Siguldas kājnieku pulka devums Alūksnei” noslēguma pasākums 20.02.2020 Alūksnes muzejs 1 22 PII audzēkņi, skolēni, interesenti
5 Tematisks pasākums “Kāpēcīša stunda muzejā” 10.,11.03.2020 Alūksnes muzejs 2 38 PII audzēkņi, skolēni
6 Fotogrāfu un foto entuziastu plenērs “Alūksnes ēku fotoalbums” 06.06.2020 Alūknses pilsētvide 1 14 Fotogrāfi, interesenti
7 Saules sagaidīšanas rituāls “SVEIKSIM SAULI!” ar Stradu pagasta folkloras kopu “Saulgani” 21.06.2020 Alūksnes Muižas parks 1 50 Interesenti
8 Pārgājiens-ekskursija par parka vēsturi, mazajām arhitektūras formām un dendroloģisko daudzveidību Alūksnes Muižas parkā 04.07.2020 Alūksnes Muižas parks 2 47 Interesenti
9 Piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem atklāšanas pasākums Ziemera pagastā 10.07.2020 Alūksnes novada Ziemera pagasts 1 70 Represētie, zemessargi, interesenti
10 Ekskursija- pastaiga pa Muižas parku 18.07.,15.08.2020 Alūksnes Muižas parks 2 35 Interesenti
11 Foto prezentācija “Alūksnes ēku foto albums” 01.08.2020 Alūksnes muzejs 1 115 Interesenti
12 Tikšanās ar mākslas zinātnieci Ilonu Auderi, mākslinieku Robertu Muzi, tekstilmākslinieci Elīnu Lūsis-Grīnbergu un gleznotāju Agati Muzi par tekstilmākslinieces Ainas Muzes un rotu mākslinieka Aiga Audera radošo devumu mākslas un kultūras telpā 05.09.2020 Alūksnes muzejs 1 27 Mākslinieki, interesenti
13 Pētera Postaža izstādes “Veltījums Alūksnei” atklāšanas pasākums 10.09.2020 Alūksnes muzejs, Alūksnes Mākslas skola 1 52 Viesi, interesenti
14 Ekskursija- pastaiga pa Alūksnes vēsturisko centru 26.09.2020 Alūksnes pilsētvide, Muižas parks 1 8 Interesenti
15 Tikšanās ar keramiķi Normundu Laņģi un kalējmeistaru Edvīnu Šakali 03.10.2020 Alūksnes muzejs 1 32 Viesi, interesenti
16 Pasākums ”Pa nacionālo partizānu pēdām” 06.10.2020 Nacionālo partizānu piemiņas vietas Alūksnes novadā 1 46 Skolēni, jaunsargi, zemessargi, interesenti
17 Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā projekta “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” ietvaros 10.,11.10.2020 Alūksnes muzejs, Alūksnes Mākslas skola, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 2 54 Skolēni, amatnieki, interesenti
18 Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā projekta “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas” ietvaros 24.,25.10.2020 Alūksnes muzejs, Alūksnes Novada vidusskola 2 28 Skolēni, amatnieki, interesenti
19 Alūksnes muzeja grāmatas “Alūksnes ēku stāsti” prezentācijas video materiāla veidošana 18.11.2020 Alūksnes muzejs 1 6 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Realizēts ES ELFLA projekts "Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana", iegādāts kāpurķēžu pacēlājs "Jolly Standart". Nav bijuši pieteikumi. SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” būvprojekts “Alūksnes Jaunās pils telpu pārbūve un restaurācija”
2. Redzes invalīdiem Iepriekš piesakoties, piedāvājam sagatavot stāstījumus par dažādām vēsturiskām tēmām. Gida pavadībā ir iespēja apskatīt muzeju, klausoties viņa stāstījumā. Nav bijuši pieteikumi.
3. Dzirdes invalīdiem Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiktu meklēta iespēja nodrošināt tulkojumu zīmju valodā. Nav bijuši pieteikumi.
4. Citām invalīdu grupām Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakoties, tiek meklētas iespējas nodrošināt muzeja pieejamību dažādām invalīdu grupām. Nav bijuši pieteikumi.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2019. gadā veikta Alūksnes muzeja apmeklētāju viedokļa izpēte, sekojot ierakstiem atsauksmju grāmatās, atsauksmēm google.com kontā, kā arī individuālas sarunas ar apmeklētājiem par muzeja piedāvāto ekspozīciju, tematisko pasākumu, lekciju un muzejpedagoģisko programmu kvalitāti un saturu. Izvērtējot apmeklētāju viedokli, tika veikti iespējamie uzlabojumi muzeja darbā. Ir izstrādāta jauna anketa 2021. gadam, kas pieejama Alūksnes muzeja mājas lapā.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

15

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija "Laikmetu mielasts" Budžeta līdzekļi Papildināta ar restaurētiem priekšmetiem
2 Ekspozīcija “Leo Kokle. Mākslinieka istaba” Budžeta līdzekļi Papildināta ar restaurētu gleznu, atjaunotas anotācijas
3 “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras” Budžeta līdzekļi Papildināts ar pastkartēm

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Projekta ietvaros tiks atsegti Alūksnes Jaunās pils 1.stāva Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu, griestu un durvju gleznojumi, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, kā arī restaurēts Alūksnes muzeja krājuma priekšmets- 19.gs Leipcigas firmas “J.BLÜTHNER” koncertflīģelis (izgatavotāja Nr.1129), kas būs lietošanas kārtībā un ikdienā radīs multimediālu pārsteigumu apmeklētājiem. 2019-2021 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām”/ “630 Versts Full of Feelings” Radīt jaunu tūrisma galamērķi starp Sanktpēterburgu un Latviju, akcentējot sajūtas un izjūtas. Radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz tūristam dažādu sajūtu gammu- iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts, sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, parādot iespēju, kā var sekmīgāk radīt un papildināt piedāvājumu. Projektā tiks veidoti atsevišķi esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumi un mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojums gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos. 2018-2020 Pavlovskas muzejs-rezervāts, Izborskas muzejs, Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas piļu un muižu asociācija Sanktpēterburga Krievija
Somu karavīru piedalīšanās brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Piemiņas vietas Somijas karavīriem izveide Alūksnē, izglītojoši vēsturiskās izstādes “No miesta līdz pilsētai” realizācija 02.01.2019-30.12.2019 Tuomo Juntunen Tampere Somija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Somu karavīru piedalīšanās Latvijas brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Somijas karavīru piemiņas vietas izveide Alūksnē 02.01.2017-31.12.2018 Tuomo Juntunen Tampere Somija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Somu karavīru piedalīšanās Latvijas brīvības cīņās Alūksnes apkārtnē Izpētīt Somu karavīru piedalīšanos Babeckas (Bejas) kaujās, kā arī pētīt Alūksnes pilsētas vēsturi brīvības cīņu laikā 01.02.2016-31.12.2017 Tuomo Juntunen Tampere Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alūksnes Jaunā pils Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1863 2676
Apaļais tornis Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2675
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs) Pils iela 74, Alūksne Pašvaldības īpašums 1864 2677
Teritorijas kopējā platība (m2):

31434

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Alūksnes Jaunā pils
Apaļais tornis
Jaunais pagrabs (Ledus pagrabs)

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1554

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 635
Krājuma telpas 293
Pārējās telpas 626
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: