Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Lāčplēša iela 48-8, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Antra Medne 67105942 28359901 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997. gada 4.marts

Misija:

Nodrošināt radošu un profesionāli kvalitatīvu kultūrvides saglabāšanu Rīgas pilsētā, dodot iespēju visiem interesentiem iepazīt vienu no 20. gadsimta modernisma pārstāvjiem latviešu literatūrā – Aleksandru Čaku un viņa atstāto intelektuālo un sadzīves mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu, pieejamību, izmantojumu pētnieciskā darbā, veicinot sabiedrības interesi un sniedzot iespēju līdzdarboties Muzeja veidotajos kultūras procesos.

Darbība:

Muzeja darbība - krājuma komplektēšana, saglabāšana un izmatošana. Pētnieciskā darba aktivizēšana, izmantojot Muzeja un citu radniecīgu kultūras iestāžu krājumu materiālus. Muzeja pieejamības nodrošinājums sabiedrībai, tā aktivitāšu integrācija Rīgas pilsētas kultūras projektos.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Kas aktualizē informāciju:

muzeja speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

AČMD

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, latviešu literatūras skolotājiem, Latvijas muzeja darbiniekiem, ICOM biedriem Ekspozīcijas un izstāžu apskate, dalība muzeja organizētajos pasākumos, kā arī iepazīšanās ar krājuma materiāliem.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, literatūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Ir iespējams skatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju "A.Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta", kā arī mainīgās, tematiskās izstādes muzejā. Muzeju var apmeklēt grupās un individuāli, biļetes cena ir nemainīga. Ekskursiju un lekciju garums ir 1 stunda. Muzeja ekskursijās ir iespēja klausīties gida stāstījumu latviešu, krievu un angļu valodās. 1,00 EUR
2 Muzeja materiālu deponēšana Pamatojoties uz A.Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja pakalpojumu cenrādi
3 Krājuma materiālu izmantošana Pamatojoties uz A.Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja pakalpojumu cenrādi
4 Krājuma materiālu izmantošanaprofesionālai filmēšanai Pamatojoties uz A.Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja pakalpojumu cenrādi
5 Pēc apmeklētāju pieprasījuma krājuma materiālu fotografēšana, filmēšana, kopēšana (sākot ar 1 vienību) Pamatojoties uz A.Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja pakalpojumu cenrādi
6 Lekcija ārpus muzeja Pamatojoties uz A.Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja pakalpojumu cenrādi
7 Audiogida izmantošana Audiogida izmantošana latviešu, angļu un krievu valodā EUR 2,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni un funkcijas formulētas muzeja misijā un reglamentā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Reglaments 10.02.2010
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja krājumu 24.04.2012 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma priekšmetu aizsardzība ārkārtas situācijā 14.12.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem 24.05.2010
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija 29.11.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības nolikums par A. Čaka memoriālā dzīvokļa - muzeja krājuma komisijas izveidošanu. 26.01.2016 AČMD-16-2-RS

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

3785

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3785

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

14

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

14

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 14 14

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

20

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Grāmatas restaurācija 20

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

450

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

27

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1017

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

41

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

41

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

813

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

766

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 766 766

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

47

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

47

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Lieluma ābolā kodējs" 24 24
2 "Dzejnieka kods" 16 16
3 "Seno japāņu gravīru ceļš" 7 7

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2 28 30
Digitālo attēlu izgatavošanai 24 10 34

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
2. Monogrāfijas 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Antra Medne "Personība un atmiņa. Aleksandra Čaka piemērs. 03.07.2018 04.08.2017 ICLCM konference pabeigts
2 Antra Medne "Aleksandra Čaka literārā darba aizsākumi Krievijā" 03.09.2018 31.10.2018 Konference "Kultūras krustpunkti" Kultūras akadēmija pabeigts
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Antra Medne Aleksandra Čaks. Foto albums. Fotoalbum. 64 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
Antra Medne Biographical Museums of Latvia 46 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

14

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

130

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4161
Individuālie 420
Pārējie 105
Apmeklētāji grupās 3636
Skolēni grupās 3381
Ārzemnieki grupās 53
Pārējie grupās 202
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2004

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

255

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2034

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

328

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

68

Lekciju skaits muzejā:

58

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

31

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

492

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

60

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

4

tai skaitā muzejā:

4

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Pa A. Čaka pēdām Pārdaugavā 1 21 Interesenti
2 Antra Medne A. Čaka personība 21 354 Skolēnii un interesenti
3 Solvita Elerta A. Čaka dzīve un daiļrade Lāčplēša ielas dzīvoklī 33 726 Skolēni
4 Solvita Elerta Ķīniešu dzeja 20.gs. 1. pusē 1 20 Interesenti
5 Antra Medne A. Čaka literārā ceļa aizsākumi 1 23 Interesenti
6 Solvita Elerta A. Čaks un kino kritika 1 16 Interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Rīgas centra puika A. Čaks 2017 25 370 Skolēni
2 Antra Medne Pa Čaka takām Rīgas centrā 2015 3 62 Skolēni
3 Antra Medne Iepazīsti A. Čaku 2015 2 34 Sākumskolas skolnieki
4 Antra Medne Pa Čaka takām Pārdaugavā 2017 1 26 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Pa A. Čaka takām Pārdaugavā 2016 2 23 Interesenti
2 Antra Medne Pa A. Čaka takām Vidzemē 2015 3 37 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 A. Čaka dzejas grāmatas "Uzburt mīlestību" atvēršanas svētki 025.01.2018. A. Čaka muzejs 1 26 Interesenti
2 A. Čaka tulkojumi angļu valodā 09.02.2018. Eiropas māja 1 32 Interesenti
3 Ceļā uz Latviju 21.02.2018 Rīgas internātskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 1 82 Interesenti
4 Igauņu māksliniekam E. Vīraltam 120 07.03.2018 Kumu mākslas muzejs Tallinā 1 10 Skolēni un skolotāji
5 Ķīniešu dzejas vakars 20.03.2018 A. Čaka muzejs 1 20 Interesenti
6 Personība un laiks muzeju ekspozīcijās 25.04.2018 VEF kultūras pils 1 21 Aicinātie viesi
7 Baltā galdauta svētki 03.05.2018 Rīgas Latviešu biedrība 1 123 Rīgas internātskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem
8 Latviešu rakstnieku parks Spārē 10.05.2018 Spāres muiža 1 137 Interesenti un rakstnieki
9 Pilsētas skaņu šūpulis (Muzeju naksts) 19.05.2018 Čaka muzejs 1 273 Interesenti
10 Raiņa dzejas tēlu ietekme A. Čaka darbos 01.06. 2018 Raiņa muzejs "Tadenava" 1 17 Rīgas internātskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem
11 100 dzejoļi Latvijai 18.07.2018 A. Čaka muzejs 1 53 Aicinātie viesi un interesenti
12 A. Čaka pirmajiem dzejas krājumiem 90 18.10.2018 Rīgas internātskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 1 62 Skolēni
13 A. Čakam 117 26.10.2018 Izstāžu zāle RMT 1 112 Aicinātie viesi
14 Personību muzeju garīgais mantojums 12.12.2018 J. Akuratera muzejs 1 29 Latvijas personību muzeju darbinieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas 3. stāvā, bez lifta.
2. Redzes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus-mūziku un dzejas ierakstus profesionāku aktieru izpildījumā.Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas neredzīgo un vājredzīvo bērnu internātskolu ar lekcijām un audio ierakstiem.
3. Dzirdes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas dzirdes invalīdiem, izmantojot surdotulkojumu. Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolu, ar kuru muzejam jau 8 gadus radoša sadarbība. Muzeja darbinieki jau otro gadu ir arī Dzejas dienu konkursa, kas notiek Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolā, žūrijas komisijā
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Anketa

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiska konference "Latviešu literatūras mantojums" nolasīt referātu 14.03.-16.03.2019 Liepājas Universitāte Liepāja Latvija
Oskara Lutsa muzejs Tartu pieredzes apmaiņa 09.04.-10.04. 2019 Oskara Lutsa muzejs Tartu Tartu Igaunija
Muzejs kā kultūras centrs. Tradīciju nākotne. referāts 01.09.- 07.09. 209 ICOM Japan Kioto Japāna
Starptautiska konference "Kultūras krustpunkti" referāts 02.11.2019 Latvijas Kultūras akadēmija Rīga Latvija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
ICLM starptautiskā konference referāts 04.08.2018 ICOM, ICOM LATVIA, ICLCM Rīga Latvija
ICOM seminārs Ukrainā pieredzes apmaiņa 17.09.-21.09.2018 ICOM Latvija, T. Ševčenko muzejs Kijevā Kijeva Ukraina
Starptautiska konference "Kultūras krustpunkti" referāts 02.11.2018 Latvijas Kultūras akadēmija Rīga Latvija
Tartu pilsētas kultūras departaments "Rīgas kultūras dienas Tartu" prezentācija 16.10.-17.10.2018 Tartu pilsētas dome Tartu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstādes. jauni ietvari. Grieķija ICLM konference 15.09.-20.09.2017. ICLM Grieķija Iraklija Grieķija
Varšavas literatūras un mākslas muzeji pieredzes apmaiņa 10.10.-13.10.2017. ICOM Polija Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lāčplēša 48 -8, Rīga Fizisko personu īpašums 1913
Teritorijas kopējā platība (m2):

79

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lāčplēša 48 -8, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

79

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 62
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 6
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes