Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Lāčplēša iela 48-8, Rīga, LV-1011

Vadītājs/ direktors:

Antra Medne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Antra Medne 67105942 28359901 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997. gada 4. marts

Misija:

Nodrošināt radošu un profesionāli kvalitatīvu kultūrvides saglabāšanu Rīgas pilsētā, dodot iespēju visiem interesentiem iepazīt vienu no 20. gadsimta modernisma pārstāvjiem latviešu literatūrā – Aleksandru Čaku un viņa atstāto intelektuālo un sadzīves mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu, pieejamību, izmantojumu pētnieciskā darbā, veicinot sabiedrības interesi un sniedzot iespēju līdzdarboties Muzeja veidotajos kultūras procesos.

Darbība:

Muzeja darbība - krājuma komplektēšana, saglabāšana un izmatošana. Pētnieciskā darba aktivizēšana, izmantojot Muzeja un citu radniecīgu kultūras iestāžu krājumu materiālus. Muzeja pieejamības nodrošinājums sabiedrībai, tā aktivitāšu integrācija Rīgas pilsētas kultūras projektos.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

AČMD

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Ekspozīcijas un izstāžu apskate, dalība muzeja organizētajos pasākumos, kā arī iepazīšanās ar krājuma materiāliem pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, latviešu literatūras skolotājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās Muzeju padomes - ICOM biedriem.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, literatūru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "A. Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta", kā arī mainīgo izstāžu apskate. Ekskursiju un lekciju garums ir 1 stunda. Muzeja ekskursijās ir iespēja klausīties gida stāstījumu latviešu, krievu un angļu valodās. Muzeju var apmeklēt grupās un individuāli, biļetes cena ir nemainīga - 2,00 EUR
2 Audiogids Muzejā pieejams audiogids latviešu, angļu un krievu valodā - 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Reglaments 14.02.2020
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja krājumu 24.04.2012 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma priekšmetu aizsardzība ārkārtas situācijā 14.12.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem 31.01.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdzēsības instrukcija 13.03.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības nolikums par A. Čaka memoriālā dzīvokļa - muzeja krājuma komisijas izveidošanu. 26.01.2016 AČMD-16-2-RS

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

3736

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3736

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

67

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Grāmatas restaurācija 44
2 Iespieddarbi restaurācija 12
3 Mēbeles restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

550

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

67

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1125

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

59

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

59

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

778

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

766

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 766 766

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

12

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

12

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Veiksmes gadi - Aleksandra Čaka memoriālajam dzīvolim - muzejam 20 12 12

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 50 2 52
Digitālo attēlu izgatavošanai 46 5 51

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Antra Medne Aleksandra Čaka poēmu cikla „Mūžības skartie” tapšanas galvenie iedvesmas avoti. 01.02.2020 20.01.2021 Publikācijai Pabeigts
2 Antra Medne No futūrisma idejas līdz mākslinieku biedrībai “Zaļā vārna”. Ceļš no Tālajiem Austrumiem līdz Rīgai . 01.06.2020 15.01.2021 Publikācijai Pabeigts
3 Antra Medne Aleksandrs Čaks: poēmu cikla "Mūžības skartie" rašanās. 01.03.2020 05.05.2020 Publikācijai Pabeigts
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Antra medne Sajūtu restaurācija. Dzejnieka Aleksandra Čaka un viņa ģimenes ikdiena Grāmata, kas veidota uz A. Čaka muzeja krājuma bāzes, iepazīstinātu interesentus ar latviešu dzejnieka A. Čaka un viņa ģimenes pēdējo dzīves vietu un iedzīvi, kas saglabājusies, pateicoties dzejnieka mantiniekiem. Jau 20 gadus katram interesentam ir iespēja iejusties 20. gadsimta 30.-40. gadu Rīgas klasiskā pilsētnieku dzīvoklī, kurā saglabājušās piemiņas lietas, kuras bijušas svarīgas dzejnieka A. Čaka ģimenei. Tās raksturo dzejnieku un viņa atpazīstamību Latvijas kultūras ainavā kopumā – brilles, cepure, grāmatas, A. Čaka skicētas mēbeles, rakstāmlietas un daudz citu interesantu priekšmetu. 78.lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

65

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1428
Individuālie 530
Apmeklētāji grupās 898
Skolēni grupās 800
Pārējie grupās 98
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

520

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

146

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1168

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

270

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

65

Lekciju skaits muzejā:

42

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

14

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

232

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

11

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

165

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Aleksandra Čaka personība un daiļrade 20 400 vidusskolēni
2 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga 5 78 vidusskolēni
3 Solvita Elerta Aleksandra Čaka dzīve Lāčplēša ielas 48 dzīvoklī Rīgā 15 238 interesenti un vidusskolēni
4 Solvita Elerta Aleksandra Čaks un latviešu strēlnieki poēmā "Mūžības skartie" 2 26 vidusskolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Pa Aleksandra Čaka pēdām Pārdaugavā 2017 5 100 vidusskplēni
2 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga (pastaiga pa Rīgas centru)) 2019 5 76 vidusskolēni
3 Antra Medne Iepazīsti Aleksandru Čaku 2019 4 56 sākumskolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Antra Medne Pa Aleksandra Čaka pēdām Pārdaugavā (ārpus muzeja ekskursija) 2019 6 89 vidusskolēni
2 Antra Medne Aleksandra Čaka Rīga (ārpus muzeja ekskursija) 2019 5 76 vidusskolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Dzejas dienas Pārdaugavā 06.10.2020. Torņakalns 1 20 Interesenti
2 Mantojuma saglabāšana literātu bibliotēkās 13.10.2020 Ziedoņa muzejs 1 13 latvijas personību muzeju speciālisti
3 Mākslas darbi A. Čaka kolekcijā 16.10.2020. J.Rozentāla Rīgas mākslas skola 1 79 Studenti un pasniedzēji
4 Māju sajūta. A. Čaka piemiņas nozīmītes pasniegšanas ceremonija 27.10.2020. A. Čaka muzejs 1 15 Aicinātie viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Kopš 2020. gada oktobra Lāčplēša ielā 48 darbojas lifts, kas dod iespējas muzeju apmeklēt plašākam apmeklētāju lokam.
2. Redzes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus-mūziku un dzejas ierakstus profesionāku aktieru izpildījumā.Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas neredzīgo un vājredzīvo bērnu internātskolu ar lekcijām un audio ierakstiem.
3. Dzirdes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas dzirdes invalīdiem, izmantojot surdotulkojumu. Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolu, ar kuru muzejam jau 16 gadus radoša sadarbība. Muzeja darbinieki jau 7 gadu ir arī Dzejas dienu konkursa, kas notiek Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolā, žūrijas komisijā
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiska konference "Kultūras krustpunkti" Referāts 04.11. Latvijas Kultūras akadēmija Rīga Latvija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Oskara Lutsa muzejs Tartu Pieredzes apmaiņa 09.04-10.04. Oskara Lutsa muzejs Tartu Igaunija
Starptautiska konference "Latviešu literatūras mantojums" Nolasīts referāts 14.03.-16.03. Liepājas Universitāte Liepāja Latvija
Muzejs kā kultūras centrs. Tradīciju nākotne. Referāts 01.09.-09.09. ICOM Japan Kioto Japāna
Rīgas Aleksandra ģimnāzija Krievijā 1917.-1922. Ekspedīcija pa A. Čaka vietām Krievijā 08.04.-15.04. Saranskas Novadpētniecības muzejs Saranska Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
ICLM starptautiskā konference Referāts 04.08. ICOM Latvia Rīga Latvija
ICOM seminārs Ukrainā Pieredzes apmaiņa 17.09.-21.09. T. Ševčenko muzejs Kijeva Ukraina
Starptautiska konference "Kultūras krustpunkti" Referāts 02.11. Latvijas Kultūras akadēmija Rīga Latvija
Tartu pilsētas kultūras departaments "Rīgas kultūras dienas Tartu" Prezentācija 16.10.-17.10. Tartu pilsētas dome Tartu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
zstādes. jauni ietvari. Grieķija ICLM konference 15.09.-20.09. ICLM Grieķija Iraklija Grieķija
Varšavas literatūras un mākslas muzeji ICOM Polija 10.10.-13.10. ICOM Polija Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lāčplēša 48 -8, Rīga Fizisko personu īpašums 1913
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lāčplēša iela 48

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

79

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 62
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 6
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes