Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Lāčplēša iela 48-8, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Antra Medne 67105942 28359901 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

1997. gada 4.marts

Misija:

Nodrošināt radošu un profesionāli kvalitatīvu kultūrvides saglabāšanu Rīgas pilsētā, dodot iespēju visiem interesentiem iepazīt vienu no 20. gadsimta modernisma pārstāvjiem latviešu literatūrā – Aleksandru Čaku un viņa atstāto intelektuālo un sadzīves mantojumu, nodrošinot tā saglabāšanu, pieejamību, izmantojumu pētnieciskā darbā, veicinot sabiedrības interesi un sniedzot iespēju līdzdarboties Muzeja veidotajos kultūras procesos.

Darbība:

Muzeja darbība - krājuma komplektēšana, saglabāšana un izmatošana. Pētnieciskā darba aktivizēšana, izmantojot Muzeja un citu radniecīgu kultūras iestāžu krājumu materiālus. Muzeja pieejamības nodrošinājums sabiedrībai, tā aktivitāšu integrācija Rīgas pilsētas kultūras projektos.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Kas aktualizē informāciju:

muzeja speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

112A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

AČMD

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, 1. un 2. grupas invalīdiem, latviešu literatūras skolotājiem, Latvijas muzeja darbiniekiem, ICOM biedriem Ekspozīcijas un izstāžu apskate, dalība muzeja organizētajos pasākumos, kā arī iepazīšanās ar krājuma materiāliem
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, literatūru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apmeklējums Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "A. Čaks un viņa pēdējā dzīvesvieta", kā arī mainīgo izstāžu apskate. Ekskursiju un lekciju garums ir 1 stunda. Muzeja ekskursijās ir iespēja klausīties gida stāstījumu latviešu, krievu un angļu valodās. Muzeju var apmeklēt grupās un individuāli, biļetes cena ir nemainīga - 2,00 EUR
2 Audiogids Muzejā pieejams audiogids latviešu, angļu un krievu valodā - 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Reglaments 10.02.2010
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja krājumu 24.04.2012 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma priekšmetu aizsardzība ārkārtas situācijā 14.12.2012
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem 24.05.2010
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdzēsības instrukcija 29.11.2017
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības nolikums par A. Čaka memoriālā dzīvokļa - muzeja krājuma komisijas izveidošanu. 26.01.2016 AČMD-16-2-RS

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

3736

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

3736

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

34

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 iespieddarbi restairēts iesējums, traipu tīrīšana 30
2 trauki (piemiņas lietas) restaurēti glazūras bojājumi, plaisas, nolūzušās detaļas 4

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

49

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

49

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Fotogrāfijas 28 krājumā paliek analogi eksemplāri Kultūras ministrijas 28.10.2019 rīkojums Nr.2.5-1-167
2 Iespieddarbi 14 Zaudējuši muzejisko vērtību Kultūras ministrijas 28.10.2019 rīkojums Nr.2.5-1-167
3 Grāmatas 5 Neatbilst Muzeja misijai Kultūras ministrijas 28.10.2019 rīkojums Nr.2.5-1-167
4 Rokraksti 2 Zaudējuši muzejisko vērtību Kultūras ministrijas 28.10.2019 rīkojums Nr.2.5-1-167

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

550

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

34

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1066

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

49

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

813

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

766

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

766

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 766 766

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

7

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

7

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Domas par pilsētu 7 7

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

40

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

40

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dzejnieka kods 16 16
2 Lieluma ābolā kodējs 24 24

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna, K. Baltgailis, "Kokaīnisti", eļla Izstāde R. Sutas un A. Beļcovas muzejā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 06.08.2019 05.12.2019 izpildīts atbilstošs

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 215 89 304
Digitālo attēlu izgatavošanai 7 26 33

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 4 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Antra Medne Aleksandra Čaka literārā ceļa aizsākumi Krievijā. 03.02.2019 01.03.2019 Referāts, nolasīts konferencē Kurzemes Humanitārajā institūtā Pabeigts
2 Antra Medne Aleksandra Čadaraiņa dzīve, literārā darbība un politiskās aktivitātes Krievijā (1917–1922)” 15.09.2019 08.10.2019 Priekšlasījums, publiska lekcija A. Beļcovas un R.Sutas muzejā Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Antra Medne Aleksandra Čaka laiks Rīgas Aleksandra ģimnāzijā (1911-1920) Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis 24 lpp.
2 Antra Medne Robežu paplašināšana. Aleksandra Čaka muzeja piemērs. ICLCM konferences materiāli 10 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Antra Medne Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis-muzejs 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

80

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5320
Individuālie 1080
Apmeklētāji grupās 4240
Skolēni grupās 3780
Pārējie grupās 460
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3500

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

255

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1530

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

306

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

66

Lekciju skaits muzejā:

85

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

19

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

250

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

23

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

tai skaitā muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Medne Pa A. Čaka pēdām Pārdaugavā 3 56 skolēni, interesenti
2 A. Medne A. Čaka personība un daiļrade 40 455 skolēni, skolotāji, interesenti
3 S. Elerta A. Čaka dzīve un darbība Lācplēša ielas dzīvoklī 36 625 skolēni, skolotāji
4 A. Medne A. Čaka literārās darbības aizsākumi 4 72 skolēni, interesenti
5 S. Elerta Dzejnieks A. Čaks un latviešu strēlnieki 2 48 skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Medne Rīgas centra puika Aleksandrs Čaks 2017 16 190 skolēni
2 A. Medne Iepazīsti A. Čaku 2015 2 34 3. klases skolēni
3 A. Medne Pa A. Čaka takām Pārdaugavā 2017 1 26 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Medne Pa Čaka takām Pārdaugavā 2016 1 23 interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Mēneša priekšmets "Drēbniekmeistara J. Čdaraiņa durvju plāksne" 16.02.2019-16.03.2019 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 1 62 interesenti
2 Mēneša priekšmets "Rakstnieka Soduma radioaprāts" 16.01.2019-15.02.2019 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 1 57 interesenti
3 Muzeja krājuma restaurācija: ieguvumi un zaudējumiu 27.03.2019 Imanta Ziedoņa muzejs 1 33 Latvijas personību muzeju darbinieki
4 "Varoņu gaismā", muzeju nakts. 18.05.2019 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 1 298 interesenti
5 Kartupeļu brālība "Čaks" 25.09.2019 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 63 skolēni un skolotāji
6 "Lieluma ābolā kodējs" 22.10.2019 Rīgas Ēbelmuižas pamatskola 1 49 skolēni un skolotāji
7 "Pils + sēta" 10.10.2019 Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs 1 36 Bolderājas 33. vidusskolas skolēni
8 Izstāžu veidošana 17.12.2019 J. Akuratera muzejs 1 25 Latvijas personību muzeju darbinieki
9 Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas ceremonija "Lieluma ābolā kodējs" 25. 10. 2019 Izstāžu zāle Rīgas Mākslas telpa 1 112 aicinātie viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas 3. stāvā bez lifta
2. Redzes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas redzes invalīdiem, izmantojot audio ierakstus-mūziku un dzejas ierakstus profesionāku aktieru izpildījumā.Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas neredzīgo un vājredzīvo bērnu internātskolu ar lekcijām un audio ierakstiem.
3. Dzirdes invalīdiem Muzejā tiek vadītas grupas dzirdes invalīdiem, izmantojot surdotulkojumu. Muzeja darbinieki tiek aicināti arī uz Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolu, ar kuru muzejam jau 9 gadus radoša sadarbība. Muzeja darbinieki jau 3 gadu ir arī Dzejas dienu konkursa, kas notiek Rīgas nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu internātskolā, žūrijas komisijā
4. Citām invalīdu grupām Muzejā tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem no dienas centriem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iepazīstināšana ar muzeju, priekšmetiem, dzejnieka biogrāfiju.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji tiek acināti aizpildīt sagatavotu anketu par muzeja darbu

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

8

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
ICLCM konference, Baku (Azerbaidžāna) Dalība starptautiskajā konferencē 01.09.-05.09. ICOM Baku Azerbaidžāna
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Starptautiska konference "Latviešu literatūras mantojums" Nolasīt referātu 14.03.-16.03.2019 Liepājas Universitāte Liepāja Latvija
Oskara Lutsa muzejs Tartu Pieredzes apmaiņa 09.04.-10.04. 2019 Oskara Lutsa muzejs Tartu Tartu Igaunija
Muzejs kā kultūras centrs. Tradīciju nākotne. Referāts 01.09.- 07.09. 209 ICOM Japan Kioto Japāna
Rīgas Aleksandra ģimnāzija Krievijā 1917.-1922. Ekspedīcija pa A. Čaka vietām Krievijā 08.04.-15.04. Saranskas Novadpētniecības muzejs, Krievija Saranska, Penza Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
ICLM starptautiskā konference Referāts 04.08.2018 ICOM, ICOM LATVIA, ICLCM Rīga Latvija
ICOM seminārs Ukrainā Pieredzes apmaiņa 17.09.-21.09.2018 ICOM Latvija, T. Ševčenko muzejs Kijevā Kijeva Ukraina
Starptautiska konference "Kultūras krustpunkti" Referāts 02.11.2018 Latvijas Kultūras akadēmija Rīga Latvija
Tartu pilsētas kultūras departaments "Rīgas kultūras dienas Tartu" Prezentācija 16.10.-17.10.2018 Tartu pilsētas dome Tartu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstādes. jauni ietvari. Grieķija ICLM konference 15.09.-20.09.2017. ICLM Grieķija Iraklija Grieķija
Varšavas literatūras un mākslas muzeji Pieredzes apmaiņa 10.10.-13.10.2017. ICOM Polija Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lāčplēša 48 -8, Rīga Fizisko personu īpašums 1913

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

79

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 62
Krājuma telpas 11
Pārējās telpas 6
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri