Anna Vanaga

Par mākslinieku

Vārds, uzvārds:

Anna Vanaga

Dzimšanas gads:

1990

Dzimšanas vieta:

Rīga

Adrese:

Rīga

Mākslas jomas, kurās mākslinieks strādā:

Dizains