Višķu pagasta sabiedriskā centra sieviešu vokālais ansamblis "Anima Corde"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Vadītājs:

Agate Jermaļonoka

Kontaktpersona:

Vita Vanaga

Tālrunis:

27100562
28751563

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Višķu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs savu darbību uzsāka 2015.gadā. Sākumā tas bija daudzskaitlīgāks . Tagad kolektīvā darbojas jaunietes un sievietes, kam dziedāšana un dziesma ir sirdslieta.

Misija:

Dziedāšanas tradīciju, latviešu un latgaliešu dziesmu popularizēšana Višķu pagasta, Daugavpils novada un Latgales kultūrvidē.

Nodarbības notiek:

Sestdienās 12:00 - 15:00 Svētdienās 12:00 - 14:00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

6

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 6
25-44 gadi 6