Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Kuldīgas iela 18, Ventspils, LV-3601

Vadītājs:

Nataļja Cinkmane

Kontaktpersona:

Nataļja Cinkmane

Tālrunis:

29101720

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1985

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Krievu folkloras kopa "Zdravica" savu darbību uzsākusi 1985.gadā. Kolektīva dibinātāja un vadītāja ir Leņingradas kultūras institūta absolvente, Ventspils Mūzikas vidusskolas pasniedzēja Natālija Cinkmane, bet koncertmeistere – Ventspils 3.vidusskolas mūzikas skolotāja Ludmila Baidarova.

Darbība:

Savos pastāvēšanas gados kolektīvs aktīvi koncertē gan pašu mājās, piedaloties pilsētas un novada kultūras pasākumos un dažādu tradīciju svētkos, gan citās Latvijas pilsētās un ārzemēs – Baltkrievijā, Igaunijā. Krievu folkloras kopa “Zdravica” ir daudzgadēja Starptautiskā masku festivāla dalībniece, kā arī starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībniece. Kolektīva repertuārs nepārtraukti mainās un papildinās. Ja gribētu izveidot koncertprogrammu no dziesmām, kas apgūtas savas pastāvēšanas gados, tad šis koncerts skanētu vairākas diennaktis. Kopas “Zdravica” koncertprogrammas veidotas kā krievu seno tradīciju uzvedumi: tradicionālie kāzu godi, Svētās Trīsvienības sumināšana, Ziemassvētku un Svēto vakaru (Svjatku) ceremonijas, Meteņu (Masļeņicas) tradīcijas. Pēdējos gados kolektīvs pievērsusies kazaku dziesmu tradīciju izpētei un apgūšanai, īpašu uzmanību pievēršot Urālu kazaku dziesmu mantojumam.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 Ventspils 3.vidusskolā

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Krievu

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12
25-44 gadi 1
45-61 gads 7
62 un vairāk gadi 4