Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> kultūras identitātes saglabāšanas klubs

Adrese:

Dzintarkalni, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Vadītājs:

Ilga Porniece

Tālrunis:

29595334

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2004

Piederība:

Ventaspils novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kultūras mantojums ir tautas bagātība un spēks, tas vieno un dzīvi liek dzīvot svētīgu, darinot to kuplumā, daiļumā un spēkā. Kopā darbojas 8 dalībnieki vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Misija:

apgūt, saglabāt un rūpēties par tautas tradicionālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu.

Darbība:

Kopas darbība veicina Latvijas vērtības – Tārgales pagasta vietējās līvu kultūras un valodas pārmantošanu, pastāvot asimilācijas draudiem uz unikālu tautību saglabāšanu - līvu kultūru, kas atrodas uz izzušanas robežas. Folkloras kopas dalībnieki mācās sajust senču saknes, izzināt un apgūt līvu kultūras tradīcijas, kas vēl nesenā pagātnē Tārgales pagastā dzīvoja tik vienkārši un dabiski. Darbības veidi - dziedāšana, rotaļāšanās, stāstāmā folklora, muzicēšana, tautas instrumentu spēle (kokle, bundziņas, svilpavnieki).

Nodarbības notiek:

Piektdienās plkst.16:30

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Lībiešu

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 4 4
līdz 13 gadiem 4 3
14-24 gadi 1