Rīga, Latvijas Ukraiņu biedrības "Dņipro" ukraiņu tautas dziesmu jauktais vokālais ansamblis "Dņipro"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> jauktais
Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Visvalža iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs:

Nikolajs Belošickis

Tālrunis:

67175081
26407340

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1988

Statuss:

Sabiedriskas organizācijas kolektīvs (NVO)

Piederība:

Rīgas Ukraiņu biedrība "Dņipro"

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Rīgas Ukraiņu vidusskola, Visvalža ielā 4, Rīga, LV-1050 Trešdienās, svētdienās no 17.00 līdz 21.00

Informācija citās internetvietnēs: