Rīga, Latvijas Poļu savienības Kultūras kluba "Polonez" jauktais koris "Polonez"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais
Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Slokas iela 37, Rīga, LV-1048

Vadītājs:

Eduards Fiskovičs

Tālrunis:

67601498
29664346

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1983

Statuss:

Sabiedriskas organizācijas kolektīvs (NVO)

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Jaukto kori „Polonez” 1983.gadā dibinājusi un vadījusi Ļudmila Paršuta. No 1989. gada kori vada Eduards Fiskovičs. Koris piedalās visos LPS (Latvijas Poļu savienības) pasākumos Latvijas pilsētās un rajonos, kā arī ārzemju festivālos, koncertos un salidojumos, neprasot par to samaksu.

Darbība:

Kora repertuārā ir gan poļu, gan latviešu dziesmas. „Polonez” piedalījies vispasaules poļu koru salidojumā Košaļinā (Polija). Atzīmēts ar goda rakstiem un balvām. Latvijā piedalījies koru skatēs, mazākumtautību kultūras festivālos, koncertos. Diriģents apbalvots ar Rīgas domes Kultūras departamenta goda rakstu par aktīvu darbu sabiedrības un integrācijas procesa veicināšanā.

Nodarbības notiek:

Rātes laukumā 7, Rīgā, LV-1050 un Slokas ielā 37a, Rīgā, LV-1048 Trešdienās un piektdienās no 18.00 līdz 20.00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2011
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Mazākumtautību kolektīvs:

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

34

Kolektīva dalībnieki:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 25
līdz 13 gadiem 2 6
14-24 gadi 1
25-44 gadi 5
45-61 gads 1 3
62 un vairāk gadi 6 10