Pabažu pirmskolas vecuma bērnu studija "Punktiņskola"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Pabažu klubs, Pabaži, Sējas nov., LV-2162

Vadītājs:

Zeltīte Osmane

Pārskata periods
2011
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 3 5
līdz 13 gadiem 3 5
Papildus informācija par kolektīva darbību:

Veic organizatoriski metodisko un informatīvo darbību. Galvenais uzdevums ir nodrošināt bērnu kvalitatīvas uzraudzības iespēju to attīstību veicinošos un drošos apstākļus, sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem darba un ģimenes dzīves apvienošanas īstenošanā, nodrošinot bērniem drošu vidi, organizēt bērnu pieskatīšanu, tiem saturīgi pavadot brīvo laiku drošā vidē un veicināt novadā dzīvojošo bērnu sociālo integrāciju un daudzpusīgu attīstību.