Pabažu dāmu klubiņš "Baltā"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Pabažu klubs, Pabaži, Sējas nov., LV-2162

Vadītājs:

Rita Celma

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1999

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Piederība:

Pabažu kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Iepazīt savas dzīves kultūru un apgūt iespēju dzīvot saskaņā ar sevi, kā arī iemācīties nepakļauties dažādiem aplamiem spriedumiem no malas, jo mērķtiecīgi pilnveidojot un izkopjot sevi, sieviete var kļūt pašapzinīga, mierīga, līdzsvarota un veiksmīga gan sabiedrībā, gan personīgajā dzīvē.

Misija:

Pabažu dāmu klubiņš darbojas no 1999. gada ar pašizglītošanos, izveidojusies nepieciešamība iesaistīt ar vien jaunas dalībnieces, kurām ir grūti iekļauties sabiedrības aktīvajās pārmaiņās. Dāmu klubs sievietēm dod jaunas iespējas • palīdzēt iegūt jaunas zināšanas, pilnveidot sevi; • izbaudīt darbīgo sieviešu atmosfēru un pabūt kopā ar interesantiem un gudriem lektoriem; • satikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem; • izrauties no mājas, būtu sabiedrībā un justies vajadzīga; • dot iespēju palīdzēt risināt sasāpējušas problēmas tepat uz vietas.

Darbība:

1. Palīdzēt sievietēm izkļūt no grūtdienības, kas laukos ir viena no lielākajām problēmām. 2.Veicināt lauku sieviešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs. 3. Rast sev un citām sajūtu, ka esi nepieciešama. 4. Problēmu risināšanas veidu izzināšana stresa situācijās. 5. Pētīt veselības problēmu cēloņu un sakarību saistību ar psiholoģisko klimatu ģimenē un sabiedrībā. 6. Alkoholisms un narkomānija – problēmas risināšana ģimenē. 7. Palīdzība nelabvēlīgajām ģimenēm.

Nodarbības notiek:

1 līdz 2 x mēnesī

Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

10

Kolektīva dalībnieki 2015.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10
25-44 gadi 3
45-61 gads 7
Papildus informācija par kolektīva darbību:

Pabažu dāmu klubiņš nodarbojas no 1999.gada ar pašizglītošanos pieaugušo izglītībā iesaistot ar vien jaunas dalībnieces, kurām ir grūti iekļauties sabiedrības aktīvajās pārmaiņās. Dāmu klubiņa ,,Baltā,, uzdevums ir Iepazīt savas dzīves kultūru un apgūt iespēju dzīvot saskaņā ar sevi, kā arī iemācīties nepakļauties dažādiem aplamiem spriedumiem no malas, jo mērķtiecīgi pilnveidojot un izkopjot sevi, sieviete var kļūt pašapzinīga, mierīga, līdzsvarota un veiksmīga gan sabiedrībā, gan personīgajā dzīvē.