Ozolaines Tautas nama jauniešu dramatiskais kolektīvs

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

"Lazdas", Balbiši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4633

Vadītājs:

Marija Golubcova

Tālrunis:

26622934

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2007

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ozolaines Tautas nams

Kolektīva raksturojums

Misija:

Veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, artistisko prasmju attīstīšanu, mācīt prasmi uzstāties publikas priekšā un sekmēt mīlestību pret literārajiem darbiem.

Darbība:

Pulciņš iestudē teātra izrādes, Jaungada "eglīšu" programmas bērniem, rotaļas tautas nama rīkoto pasākumu vajadzībām. Kolektīvs dodas arī labdarības izbraukuma izrādēs, kā arī piedalās novada mēroga skatēs.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās plkst. 15.30-17.00 Gatavojoties pasākumiem, nodarbības vajadzības gadījumā notiek arī biežāk.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Krievu

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

7

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 6
14-24 gadi 1 6