Ogresgala tautas nama dāmu klubiņš SKABARGAS

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Bumbieru iela 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041

Tālrunis:

65035157

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ogresgala Tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Radošu un izglītoties gribošu dāmu apvienošanās ar mērķi apgūt senos arodus un to pielietojums mūsdienu vajadzībām.

Misija:

Stiprināt kultūrapziņu, veicināt kultūras vērtību izzināšanu, izkopšanu un tālāknodošanu nākamajaām paaudzēm.

Darbība:

Motivēt, izglītot un iesaistīt vietējos iedzīvotājus tautas mākslas saglabāšanā. Jaunu tehnoloģiju un arodu apgūšana izmantojot dažādus materiālus, sekmējot to pielietošanu mūsdienu vajadzībām.

Mēģinājumi notiek:

Pirmdienās 18:30 - 21:15