Maļinovas pagasta saieta nama sieviešu vokālā grupa "Ivuški"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Skolas iela 2A, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov., LV-5459

Vadītājs:

A.Ozoliņa

Kontaktpersona:

J.Vasiļjeva

Tālrunis:

29177540

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Īstenot atpūtas iespējas visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībam Maļinovas pagastā.

Nodarbības notiek:

Tešdienās no pl.16.00 - 20.00 Piektdienās no pl.16.00 - 20.00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

7

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 6
45-61 gads 0 1
62 un vairāk gadi 1 5