Līgatnes senioru klubiņš "Možums"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110

Vadītājs:

Estere Baumane

Kontaktpersona:

Laimdota Lapiņa

Tālrunis:

28395513
64153180

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Seniru klubs dibināts 2001.gadā ar senioru kluba koordinātores Esteres Baumanes iniciātīvu. Sākotēji klubiņš bija iespēja visiem senioriem sanākt kopā un nosvinēt jubilejas, kā arī atzīmēt citus notikumus. Šobrīd klubiņa dalībnieki ir kā liela ģimene, kura kopā svin gan priekus, gan dala bēdas, izpalīdz viens otram grūtā brīdī. 2004.gadā tika dibināts senioru kluba līnijdeju kolektīvs, kas aktīvi darbojas vēl jo projām. Kā atzīst paši dalībnieki, darbība klubiņā ir kā zāles pret visām vainām.

Darbība:

Senioru kluba dalībnieki sanāk kopā regulāri. Tiek rīkoti recepšu konkursi, pārrunāti jaunākie notikumi. Kolektīvs iesaistās novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumu veicināšanā. Ir aktīvi kultūras pasākumu apmeklētāji ne vien pašu mājās, bet arī organizē braucienus teātra un koncertu apmeklēšanai ārpus Līgatnes.

Mēģinājumi notiek:

Kolektīva dalībniekiem vienojoties par tikšanās laiku.

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Līgatnes novads
Pārskata periods
2012
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

35

Kolektīva dalībnieki 2012.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 28
62 un vairāk gadi 7 28