Latvijas Lauksaimniecības universitātes vīru koris "Ozols"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> vīru

Adrese:

Lielā iela 4, Jelgava, LV-3001

Vadītājs:

Guntis Galiņš

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1940

Statuss:

Augstākās mācību iestādes kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Jaunizveidotajā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā sākās arī studentu sabiedriskās dzīves dažādie pasākumi, un, kā jau tas latviešu mentalitātei piederas, viens no pirmajiem jau 1940.gada rudenī izveidojās vīru koris, ko vadīja profesors Jānis Mediņš. Kopš tiem laikiem allaž repertuārā ir viņa vīru kora dziesma Tēvu zemei. Turpmākajos dziesmotajos gados vīru kora izaugsmē lielāko ieguldījumu devuši dažādi zināmi diriģenti: Pauls Kvelde (1953-58), īslaicīgi kori vadījuši arī diriģenti Oskars Zviedris, Valdis Čukurs un Skaidrīte Znotēna, Rūdolfs Šteins (1962-65), Edvīns Dreiblats (1965-70), Viesturs Liepiņš (1970-76), Arnis Poruks (1976-91), koncertmeistare Silvija Audre (1980-92), Jānis Keičs (1991- 94), Guntis Galiņš (kopš 1994).

Misija:

90.gadu sākumā, kad viens pēc otra Latvijā savu radošo darbību beidza daudzi vīru kori, pateicoties Gunta Galiņa pacietībai, neizsīkstošajām darba spējām, neatlaidībai, uzņēmībai un optimismam, tika saglabāts šobrīd viens no Latvijā vecākajiem vīru koriem. „Kora rindās, gatavojoties atzīmēt 60 gadu darbības jubileju, ir dalībnieki ar vairāk nekā 30 gadu kopējo dziesmoto darbību – Edgars Simanovičs, Jānis Truksnis, Gunārs Brēmers, vienmēr aktīvie kora patrioti Arnolds Embrekšs, Edgars Zass, Ēriks Lomanovskis, Olģerts un Armands Sabuļi, Inguss Sprūde, Ivars Dombrovskis un patreizējais kora prezidents Kondrāts Kalveitis, nesenie LLU absolventi, kuri atrod un ziedo brīvo laiku korim – Nauris Rumpāns, Jānis Kažotnieks, Raimunds Šeļegovskis, Kaspars Šķēle un daudzi citi.”, tā par saviem kolēģiem vīru korī Ozols 2000.gadā rakstīja kora dalībnieks, profesors Valdis Klāsens.

Darbība:

Savas darbības laikā koris piedalījies visos Latvijas Dziesmu un Baltijas valstu Studentu Dziesmu svētkos Gaudeamus. Vīru kora panākumus raksturo novērtējums Dziesmu svētku un salidojuma skatēs savā grupā: 3.vieta 1965.gadā, 2.vieta 1968.un 1970.gadā, 1.vieta 1973.gadā (Dziesmu svētku simtgade) un 1977.gadā. Pēc tam sekoja Tautas kora nosaukums (1977) un lauksaimniecības augstskolai atbilstošs kora nosaukums – Ozols (1978). 1957.gadā koris piedalījās Vispasaules jaunatnes un studentu festivālā Maskavā, 1965.gadā koncerti Maskavā Kremļa Kongresu pilī, 1972.gadā koncertceļojums pa Sibīriju līdz Baikāla krastiem, 1979.gadā – piedalīšanās starptautiskajā koru dziesmu festivālā Mendzizdrojā un festivālā Camanta akadēmija Polijas Tautas Republikā, 1982.gadā – koncertceļojums pa Armēniju, 1989.gadā – koncerti Prāgas baznīcās. Pēdējos gados koris ir piedalījies tradicionālajos Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētkos Gaudeamus, Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, novadu dziesmu svētkos un vīru un sieviešu koru salidojumos. Koris ar noturīgiem rezultātiem ir piedalījies visās koru skatēs, J.Vītola gadskārtējās dziesmu dienās Gaujienas Anniņās, Ausekļa 150 gadu jubilejas pasākumos Alojā, Vizmu dienu pasākumos, Ziemassvētku kauju atcerē Tīreļpurvā, LLU tradicionālajos pasākumos un LLU svētkos un neskaitāmos draudzības koncertos visā Latvijā – Brocēnos, Rojā, Carnikavā, Talsos, Madonā, Rīgā un citur. Ozols var lepoties arī ar starptautisku koncertu pieredzi: 2006.gada 11.novembrī – dalība starptautiskā koru festivālā Lietuvā – Rasiņai; 2006.gada 16.decembrī – dalība starptautiskā koru festivālā Igaunijā – Pērnavā; 2007.gada 9.jūnijā – dalība starptautiskā koru festivālā Latvijā – Kauguros; 2007.gada 28.jūlijā – dalība 1.starptautiskajā koru festivālā Mūzikas iedvesmas lauks; 2008.gada 16.-19.martā – starptautiskā koru festivālā Itālijā – Riva Del Garda. 2010.gadā vīru koris ar repertuārā plašu un interesantu koncertu atzīmēja kora 70 gadu jubilejas koncertu.

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Vīru

Dalībnieku skaits:

32

Kolektīva dalībnieki 2014.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 32
14-24 gadi 4
25-44 gadi 8
45-61 gads 10
62 un vairāk gadi 10