Jelgavas bērnu un jauniešu centra muzikālā studija un popgrupa "Lai skan"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā mūzika >> vokālā

Adrese:

Pasta iela 32, Jelgava, LV-3001

Vadītājs:

Inta Šveicere

Kolektīva piederība

Piederība:

Jelgavas izglītības pārvalde

Kolektīva raksturojums

Sākums:

BJC "Junda" " Lai skan" skolotājas Intas vārdiem - esmu 17 gadus mācījusies un jau 31 gadu mācījusi mūziku, un pavisam noteikti zinu, ka tieši šobrīd, viedtālruņu un datoru ērā, mans darbs ar bērniem un jauniešiem kultūrizglītībā ir tas, kas bērnu var attīstīt pašizteiksmei, katra pavadītā stunda nodarbībā, ir ieguldījums viņa nākotnē!

Misija:

Izkopt audzēkņu muzikālās spējas un prasmes, attīstīt radošās spējas un veicināt pašizteiksmi, sekmēt estētiski domājošas un emocionāli izglītotas personības veidošanos. iestudēt koncertprogrammas dalībai iestādes vai pilsētas pasākumos. Sagatavot audzēkņus dalībai konkursos un festivālos.

Darbība:

Piedalīšanās dažādos BJC "Junda", PII "Kultūra" un citos pasākumos. Piedalīšanās tādos konkursos kā "Baltic Talents", "Pavasara balsis", "Debut", "Nāc sadziedāt", "Pop Fest Jūrmala" u.c.

Nodarbības notiek:

"Jundā", Skolas ielā 2, Jelgavā

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2013
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

83

Kolektīva dalībnieki 2013.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 76
līdz 13 gadiem 5 63
14-24 gadi 2 13