Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības JAVIR ansamblis "Javir"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Brīvības iela 199A, Jēkabpils, LV-5201

Kolektīva piederība

Statuss:

Sabiedriskas organizācijas kolektīvs (NVO)