Glūdas pagasta Nākotnes bērnu deju kolektīvs "Taurenītis"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Vadītājs:

Ilze Lomakina

Tālrunis:

29377105

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Nākotnes kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Glūdas pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” bērni sāk dejot jau no 1,5 gadu vecuma. Katrai vecuma grupai ir sava nodarbību satura programma. Sasniedzot 5, 6 gadu vecumu tiek veidots deju kolektīvs. Šis deju kolektīvs piedalās pagasta un novada rīkotajos pasākumos, tiek veidotas kopdejas ar VPDK „Nākotne”. Kopš 2015. gada septembra bērnu deju kolektīvs “Taurenītis” ir Nākotnes kultūras nama paspārnē.

Misija:

1.Veidot prasmi ritmiski dejot latviešu tautas deju pamatkustības, latviešu tautas dejas. 2. Sekmēt nacionālās un valstiskās identitātes, ētisko vērtību apzināšanos.

Darbība:

Kolektīvs ir izdejojis daudz un dažādas dejas. Piedalījies Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas tautas deju kolektīvu „Pavasara sadancī”, kas notiek ik gadu, pagasta rīkotajos pasākumos – Latvijas dzimšanas dienas pasākumā, kur bez savām dejām, bērnu deju kolektīvs dejoja kopā ar Vidējās paaudzes deju kolektīvu „Nākotne”, esam iepriecinājuši pagasta iedzīvotājus pavasara koncertā k/n Nākotne, uzstājušies ģimenes dienas pasākumā, kā arī izlaidumā. Esam tautas deju kolektīvs kuriem ir pašiem savi Zemgales novada tautas tērpi. Meitenēm un zēniem jau no bērnības jāmāca tautas tērpu valkāšanas kultūra un ļoti labi, ka to jau var darīt, apmeklējot bērnudārzu. Visiem „Taurenīša” audzēkņiem ļoti patīk dejot, arī tie bērni ,kuri nedejo deju kolektīvā, uzstājas visos iestādes rīkotajos pasākumos.

Nodarbības notiek:

Otrdienās un piektdienās no 15:00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

24

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12 12
līdz 13 gadiem 12 12
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Ļoti enerģiski un dejotgriboši bērni.

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Ilze Lomakina Bērnu deju iestudējumi Iestudētas dejas kopā ar VPDK Nākotne. Dejas emocionālas un ļoti patīk vecākiem un skatītājiem

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Visu sezonu Koncerts Tradicionālie Dalība pagasta un novada rīkotajos pasākumos.

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
Visu sezonu Bērnu pasākumi un sadanči

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Visu sezonu Koncerts Tradicionālie Dalība pagasta un novada rīkotajoes koncertos