Glūdas pagasta līnijdeju kolektīvs "Rainbow"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> līnijdejas

Adrese:

Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Vadītājs:

Agita Maļinovska

Tālrunis:

29170551

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2012

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Jelgavas novada , Glūdas pagasta līnijdeju deju kolektīvs „Rainbow”. Kolektīvam rit 6 deju sezona. Kolektīva vadītāja Agita Maļinovska. Pašlaik kolektīvā dejo 9 vidējās paaudzes dejotāji, dažādu profesiju pārstāvji. Mūsu dejotājiem dejošana ir sirdslieta, deja mūs vieno. Dalība festivālos, novadu sadančos un pagasta rīkotajos pasākumos - Lieldienu pasākums un Jāņu ielīgošana, pirtnieku festivālā, ražas svētkos “Zemnieku cienastā”, Slāvu kopas „Slavjanočki” rīkotajos koncertos, dalība Ziemassvētku pasākumā pagasta senioriem. Gatovojoties uz koncertu vai pasakumu kolektīvs piemeklē tematikai atbilstošu muziku un dejas. Līnijdeju priekšorcība- dažādi deju stili, atbilstoša mūzika pasākumam. Līnijdeju kolektīva „Rainbow” : moto – Dejo visi!

Misija:

Parādīt citiem, ka līnijdejas var dejot ne tikai līnijās, bet veidot dažādus rakstus pie atbilstošas mūzikas, piesaistīt dažādus tēlus atbilstoši tempam.

Darbība:

Kolektīvs labprāt brauc un uzstājas citu kolektīvu rīkotajos koncertos, kā arī piedalās novada rīkotajos pasākumos. Dalība sadraudzības pasākumos.

Nodarbības notiek:

Otrdienās no 18.30

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

9

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 8
45-61 gads 1 8
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Interesanti priekšnesumi, dejošanā vērojamas atraktīvas izpausmes.

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
R.Maļinovskis Katriem svētkiem - oriģināls priekšnesums Rūpīgi iestudēta dejas, interesantas ar kostīmiem, pasniegšanas stilu.

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Visu gadu Koncerts Svētkos kopā Katriem svētkiem oriģinālas dejas. Ļoti patīk skatītājiem ar oriģinālu priekšnesumu un tērpiem
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Jūlijs Koncerts bauskas kantri festivāls bauska ikgadējais kantri mūzijas un deju festivāls

Iegūtās atzinības

Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
visu gadu Glūdas pagasta rīkotie pasākumi Ļoti apmierināti skatītāji un koncerta dalībnieki

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Visu gadu Koncerts tematiskie koncerti Visu sezonu aktīva līdzdalība pagasta un nivada pasākumos.