Gaujienas tautas nama kamerkoris

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais

Adrese:

Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Vadītājs:

Sarmīte Varta

Kontaktpersona:

Laima Poševa

Tālrunis:

64381600

Kolektīva piederība

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Gaujienas tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2003.gadā notika kora atjaunošana. Pēc senioru kora tika izveidots jauktais koris „Gaujiena”. Diriģēšanu uzņēmās Sarmīte Varta. Korī dzied dalībnieki no Gaujienas, Virešiem, Vidagas, Palsmanes un Zvārtavas. Kora repertuārs ir ļoti dažāds – garīgā rakstura dziesmas, latviešu un citu tautu tautas dziesmas, mūsdienu komponistu sacerējumi, pasaules mēroga hitu kora versijas. 2004.gadā par koncertmeisteri sāka darboties Dace Purvlīce, kura ar lielu atbildības sajūtu strādāja pie mākslinieciskā snieguma kvalitātes un dažādoja kora repertuāru. Jauktais koris "Gaujiena" pārstāv mūsu mazo pagastu dažāda mēroga pasākumos. Ar koncertiem pabūts Rīgā, Jaunpilī, Grenctālē, Inčukalnā, Tilžā, Cesvainē, Palsmanē, Cēsīs, Ogrē, Smiltenē un daudzās citās vietās, arī Igaunijā. 2004.gadā koris piedalījās „Melngaiļa mūzikas svētkos” Vidrižu pagasta „Melngaiļos”. Neaizmirstami ir 2006. un 2007.gada Ogres Operas mūzikas svētki, kuros mūsu kora dalībnieki dziedāja kopā ar izcilajiem operas solistiem. Viens no spilgtākajiem braucieniem bija 2007.g. maijā uz Aglonu un Daugavpili. 2008.gada maijā koris Gaujienā sniedza izcilu koncertu, iezīmējot pirmos piecus gadus. 2013.gadā, jau mazākā sastāvā, nosvin kora 10 gadu jubileju. Katru gadu maijā koris sniedz apjomīgus sezonas atskaites koncertus, kuros pieaicina arī citus māksliniekus programmu dažādošanai. Vislielāko gandarījumu sniedz koncerti, kuri tiek sniegti dažādās Latvijas baznīcās – Elejā, Cēsīs, Palsmanē, Smiltenē, Mikužu saieta namā un Gaujienas draudzes dievkalpojumos, kuri notika O.Vācieša Gaujienas vidusskolā. Laika gaitā ir nostabilizājies kora sastāvs. Skaitliski tas ir neliels -15 dziedātāji un diriģente Sarmīte Varta. Šajā sezonā koris ir sniedzis Ziemassvētku koncertu Gaujienas vidusskolā un pašlaik strādā pie jaunas programmas pavasara sezonai, kura ir iecerēta parādīt Gaujienā, Vijciemā, Vaidavā un Rīgā.

Misija:

Lai nezūd dziedātprieks

Nodarbības notiek:

SVĒTDIENĀS 11:00-15:00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

11

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 4 7
25-44 gadi 1 1
45-61 gads 3 6
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs aktīvi piedāla Apes novada un pagasta pasākumos. Aktīvi koncertus sniedz dažādos draudzes dievkalpojumos un pasākumos, koncertē ārpus sava novada.

Iegūtās atzinības

Atzinības 2019.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
31.05. Kamerkora 15 gadu jubilejas koncerts, kurā visi 15 dalībnieki saņem pateicības rakstus Pateicība