Galēnu kultūras nama līnijdejotāju kopa

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> līnijdejas

Adrese:

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311

Vadītājs:

Anita Sārne

Kontaktpersona:

Anita Sārne

Tālrunis:

26799719

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Piederība:

Galēnu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs sāka dejot 2015.gadā

Misija:

Uzstājas Galēnu KN rīkotajos pasākumos

Nodarbības notiek:

piektdienās plkst 18.00-20.00

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

9

Kolektīva dalībnieki 2016.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9
līdz 13 gadiem 3
25-44 gadi 3
45-61 gads 3

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
29.04. Koncerts Pensionāru atpūtas pēcpusdiena Piedalīsies koncertā 50
22.06. Koncerts Ielīgosim Jāņus Piedalīsies koncertā 100
27.08 Svētki Galēnu pagasta svētki Piedalīsies svētkos 150
25.12. Koncerts Ziemassvētku koncerts Piedalīsies koncertā 100