Gaigalavas pagasta jauniešu centrs "Enjoy"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Vadītājs:

Marika Skābarde

Tālrunis:

22311127

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Gaigalavas jauniešu centrs „Enjoy” ir biedrības „Radītprieks” izveidots un 2014.gada 29.augustā dibināts jauniešu centrs.

Misija:

Radīt vidi, kur jauniešiem kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Centra uzdevumi –  pulcēt jauniešus kopā siltā un omulīgā telpā,  piedāvāt jauniešiem alternatīvas iespējas mūsdienu tehnoloģiju izmantojumam,  iesaistīt jauniešus savstarpējā komunikācijā,  palīdzēt īstenot ieceres un idejas,  attīstīt jauniešu un pagasta pašizaugsmi.

Darbība:

Jaunieši piedalās Gaigalavas KN rīkotajos pasākumos, iesaistās Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes organizētajos un koordinētajos jaunatnes projektos un konkursos, apmeklē Rēzeknes novada pagastu jauniešu rīkotos pasākumus, uzņem ciemos citu pagastu un novadu jauniešus, staro enerģijā, mīlestībā, dzīvespriekā !

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

44

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 24 20
līdz 13 gadiem 4 6
14-24 gadi 13 11
25-44 gadi 7 3