Ezeres kultūras nama sieviešu koris "Kaprīze"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> sieviešu

Adrese:

Centra iela 1A, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891

Vadītājs:

Indra Eisule

Kontaktpersona:

Liene Šteinberga

Tālrunis:

28771538

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Piederība:

Ezeres kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs aktīvi darbojas kopš 2005 gada.

Misija:

Popularizēt kora mūzikas nozari,apgūstot obligāto koru skates un Dziesmu svētku repertuāru.

Darbība:

Gatavoties koru skatei,apgūt Dziesmu svētku repertuāru,gatavot koncertprogrammas dažādiem kultūras pasākumiem pagastā,novadā,valsts mēroga pasākumos.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās no 19.00-21.00 trešdienās no 19.00-21.00

Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

27

Kolektīva dalībnieki 2015.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 27
14-24 gadi 3
25-44 gadi 12
45-61 gads 12