Ērgļu saieta nama sporta deju kolektīvs "Vizbulīte"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> sarīkojuma dejas

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2007

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Ar nelieliem pārtraukumiem sporta deju kolektīvi( agrāk- balles dejas) Ērgļu saieta namā darbojas jau 30 gadus. Tagad kolektīva nosaukums ir "Vizbulīte". Un tieši pavasarī, vizbuļu ziedēšanas laikā, Ērgļu saieta namā uz deju konkursu sabrauc dejotāji no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Gan iesācēji, gan profesionālāki dejotāji cīnās par labāku sniegumu, ar savu mākslu un krāšņajiem tērpiem priecē gan ērglēniešu, gan iebraucēju sirdis.

Misija:

Popularizēt un attīstīt sporta deju mākslu. Aktīvi un veselīgi pavadīt laiku. Attīstīt dejotāju individuālās spējas un dotumus. Organizēt un pašiem piedalīties sporta deju konkursos. Organizēt deju apmācības jauniešiem un pieaugušajiem. Piedāvāt individuālas deju nodarbības jaunajiem pāriem gatavojoties kāzu svinībām.

Darbība:

Dejotāji bieži piedalās saieta nama un novada organizētajos pasākumos. Brauc uz sporta deju konkursu citās pilsētās un novados visā Latvijā.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un trešdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

28

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 14 14
līdz 13 gadiem 11 11
14-24 gadi 3 3