Ērgļu saieta nama mūzikas teorijas studija

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā mūzika >> vokālā

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Virdžīnija Burova

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1984

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Mūzikas studiju galvenokārt apmeklē bērni, kuri vēlas iemācīties dziedāt, spēlēt klavieres, komponēt, improvizēt. Pedagoģe ar ilggadēju pieredzi strādā ar katru audzēkni individuāli, pēc tieši viņam izstrādātas programmas

Misija:

Attīstīt muzikālās prasmes, uzlabot muzikālo dzirdi, apgūt mūzikas teoriju, solfedžo, harmoniju, kompozīciju. Mūz. pedagoģe palīdz sekmīgi sagatavoties iestājai mūzikas vidusskolā un konservatorijā. Pēc vecāku vēlēšanās, tiek piedāvātas nodarbības ar terapeitisku ievirzi.

Darbība:

Pēc bērnu un viņu vecāku vēlmēm tiek izstrādāta programma, pēc kuras vadās pedagoģe individuālās nodarbībās ar bērnu. Dažreiz audzēkņi savas klavierspēles vai dziedāšanas prasmes parāda arī saieta nama rīkotajos pasākumos.

Nodarbības notiek:

Ceturtdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

10

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 3 7
līdz 13 gadiem 3 7