Ērgļu saieta nama deju kolektīvs "Pastalnieki"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Marija Taškāne

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1946

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Deju kolektīvs šogad svinēs savas pastāvēšanas 73. gadadienu. Kolektīvā pastāv tradīcija: ikgadējais pasākums , atskaite par padarīto, sadancošanās ar draugiem pavasarī koncertā "Ielūdz "Pastalnieki". Darbošanās ir visas dienas garumā ar sporta sacensībām, atrakcijām, kopīgām maltītēm.

Misija:

Latviešu kultūrvēsturisko vērtību kopšana un saglabāšana. Tautas tērpa valkāšanas kultūras apguve. Latvisko svinību un godu tradīciju saglabāšana un kopšana. Aktīva brīvā laika pavadīšana.

Darbība:

Kolektīvs ar priekšnesumiem piedalās gandrīz visos saieta nama organizētajos pasākumos, kā arī novada svētku koncertos. Bieži viesojas pie draugiem citos novados.

Nodarbības notiek:

Piektdienās un svētdienās

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 8
25-44 gadi 3 3
45-61 gads 5 5