Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Pūtēju orķestris

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Pēteris Leiboms

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūrizglītības mācību iestādes kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pūtēju orķestris tika dibināts drīz pēc MMS filiāles atvēršanas Ērgļos. Tajā spēlē mūzikas skolas audzēkņi, kuri sāk apgūt pūšamos instrumentus. Katru gadu orķestra muzikantu sastāvs mainās. Orķestra vadītājs ilggadējais pūšamo instrumentu pasniedzējs Pēteris Leiboms.

Misija:

Saglabāt pūtēju orķestra tradīcijas Ērgļos. Radīt jauniešos interesi par mūziku. Piedalīties dažādos pasākumos Ērgļos un citos novados.

Darbība:

Pūtēju orķestris ar priekšnesumiem kuplina mūzikas skolas, vidusskolas un saieta nama pasākumus. Dažreiz ar koncertiem viesojas arī citos novados.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un ceturtdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

20

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 13 7
līdz 13 gadiem 6
14-24 gadi 6 7
25-44 gadi 1