Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> jauktais
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Vadītājs:

Sandra Cirvele

Kontaktpersona:

Smaida Šnikvalde

Tālrunis:

25425751
22021270

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2003

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Dundagas Kultūras pils

Piederība:

Dundagas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs izveidojies no baznīcas kora. Dziedātāji ne vienmēr spējuši visi atnākt uz mēģinājumu. Laika gaitā apvienojās neliela cilvēku kopa, kuriem dziedāšana bija sirds lieta. Tā izveidojies ansamblis "Sendienas", kurš ar šadu nosaukumu darbojas jau 10 gadus.

Misija:

Uzturēt dzīvu dziedāšanas tradīcijas, celt saulītē sen aizmirstas dziesmas, kā arī dot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Darbība:

Kolektīvā darbojas dziedāšanas entuziasti, kam dziedāšana tik tiešām ir sirds lieta. Aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos. Četras reizes gadā Dundagas novadā notiek pensionāru kluba "Sendienas" tikšanās, kur aktīvu dalību ņem arī vokālais ansamblis "Sendienas" ar savām dziesmām. Savā repertuārā pārsvarā iekļauj senas, mīļas, bet jau aizmirstas dziesmas.

Nodarbības notiek:

Maija ielā 4-2 Katru otrdienu no 18.00-20.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 7
45-61 gads 4
62 un vairāk gadi 1 3

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
16.03.19. Koncerts Leģionāru atceres diena
25.03.19. Koncerts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
21.06.19. Svētki Jāņu dienas ielīgošana
27.07.19. Festivāls Sklandraušu festivāls
18.11.19. Koncerts Latvijas Republikas Proklamēšanas diena
20.12.19. Koncerts Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Koncerts Kolkā
Koncerts Vīdalē