Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs "Puzurs"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu

Adrese:

Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862

Vadītājs:

Laine Liepa

Tālrunis:

28353524

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1990

Statuss:

Vispārizglītojošās skolas kolektīvs

Piederība:

Druvas vidusskolas kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Koncertmeistare: Inguna Vēja

Nodarbības notiek:

Druvas vidusskolā, Pirmdienās un trešdienās: 16:00- 18:00

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

22

Kolektīva dalībnieki 2014.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 13
14-24 gadi 9 13