Demenes kultūras nama teātra pulciņš "Marija & Co"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> bērnu amatierteātris

Adrese:

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442

Vadītājs:

Marija Romanovska

Kontaktpersona:

Jolanta Morozova

Tālrunis:

65476707

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2010

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Demenes kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pulciņš dibināts 2010.gadā.

Misija:

Iemācīt pulciņa dalībniekiem spēlēt teātrī, attīstīt un saglabāt dalībnieku teatrālās un mākslinieciskās iemaņas. Ļaut dalībniekiem izpaust savas emocijas Popularizēt pulciņa darbību piedalītos dažādos pasākumos, rīkojot dažādus svētkus u.c.

Darbība:

Piedalās Demenes kultūras namā rīkotājos sarīkojumos, Zemgales vidusskolas koncertos.

Nodarbības notiek:

Pirmdien plkst. 16:00-19:36, Piektdiena plkst 15:00-18.36

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Krievu

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 9
līdz 13 gadiem 8 5
14-24 gadi 1 4