Degumnieku vidējās paaudzes deju kolektīvs "Degumnieki"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Vadītājs:

Mārtiņš Mežulis

Kontaktpersona:

Ilze Melngaile

Tālrunis:

25622223

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1986

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Degumnieku tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Šis kolektīvs Degumnieku tautas namā darbojas visilgāk.Tālajā 1986.gadā kolektīvs darbu sāka kā jauniešu deju kolektīvs kopā ar savu vēl pavisam „zaļo” deju skolotāju Anitu Tropu.Tika studēti apraksti, visi kopīgi mācījās veidot deju pēc zīmējumiem.

Misija:

Saglabāt latviešu tautu dejas tradīcijas, virzīties uz augstāku mākslinieciskā snieguma kvalitāti.Rast iespēju kopā būt cilvēkiem, kam deja ir sirdī, kas kopā jūtas labi.

Darbība:

Ja paskatās pagātnē, tad tautu dejas Anitas Tropas vadībā dejojuši gandrīz visi Degumnieku pamatskolas skolēni – vispirms skolā, tad tautas nama kolektīvos.Par tradīciju kļuva koncerti pavasarī, kur savu varēšanu rādīja visu paaudžu dejotāji.Vēlāk radās doma veidot deju uzvedumus pēc kāda konkrēta scenārija – „Īstā līgaviņa”, „Čaka ielas vīzijas”, „Brigadona”. Nevar nepieminēt arī Dziesmu un Deju svētkus.Iegūts rūdījums skatēs, izkopts dejas solis un atkal kāpiens pa kāpnēm augšup – dejotājiem pavērās iespēja dejot Eiropiādē Spānijā, Dānijā, Šveicē un Lietuvā.Kolektīvs radis iespēju piedalīties arī folkloras fetivālā Velsā.Laba sadarbība izveidojusies arī ar pārējiem Degumnieku TN kolektīviem. Patreiz kolektīvu vada aktīvs, jauns puisis, kurš savas deju gaitas arī uzsācis Anitas vadītajā kolektīvā, bet vēlāk savas prasmes nostiprinājis citos Latvijā atpazīstamos deju kolektīvos.Tas ir Mārtiņš Mežulis.

Nodarbības notiek:

2x nedēļā

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2016.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 9
14-24 gadi 3 2
25-44 gadi 5 7
45-61 gads 1

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Kolektīvs dejo obligāto repertuāru, kā arī dejas, kuras patīk pašiem.

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Koncerts Kolektīvs aktīvi piedalās tautas nama rīkotajos pasākumos, kā arī dodas koncertēt uz citiem kultūras namiem.
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
01.04. Skate Madonas deju apriņķa skate Madonas KN

Iegūtās atzinības

Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
09.04. Madonas deju apriņķa deju kolektīvu skate I pakāpe (40 punkti) VPDK "Degumnieki"