Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis "Laima"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu

Adrese:

Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs:

Jānis Butkevičs

Tālrunis:

29392550

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1955

Statuss:

Augstākās mācību iestādes kolektīvs

Piederība:

Daugavpils Universitāte

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Deju ansambļa pirmsākumi datējami ar 1955.gadu, kad savu darbību uzsāka neliels dejotāju pulciņš Genovefas Barkovskas vadībā. Savukārt „Laimas” lielais ceļš aizsākās, kolektīvā ienākot Leonīdam Petrovam, kurš ieguldīja tā veidošanā lielu darbu. Viņa vadībā 1965. gadā kolektīvs iegūst Goda nosaukumu – Tautas deju ansamblis „Laima”. Tikpat nozīmīgas pēdas tautas deju ansambļa radošajā darbībā ir atstājuši Ludis Poselis un Renāte Ērmane. No 1985.gada līdz 2016.gadam ansambļa mākslinieciskais vadītājs bija Elmārs Belinskis.

Misija:

Latviešu tautas dejas un latgaliešu tautas tradīciju (etnogrāfija, mūzika, rituāli, svētki...) pamatvērtību saglabāšana. Dalība Dziesmu un deju svētkos.

Darbība:

Dažāda rakstura deju uzvedumu veidošana izmantojot horeogrāfisko materiālu no etnogrāfijas līdz mūsdienu interpretācijām.

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

30

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 13 17
14-24 gadi 10 12
25-44 gadi 3 5

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2018.11.01. Koncerts Viens vienīgs tango... Latviešu kultūras centra 2018. gada koncertsezona Daugavpilī iesāksies 11. janvārī ar Oskara Stroka mūziku. Šogad izcilajam tango meistaram – 125! Koncerta radošā komanda: Profesionālais pūšamo instrumentu orķestris „Daugava” – diriģents Arnolds Grīnberts; Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis „Laima” – vadītājs Jānis Butkevičs; solisti: Dainis Skutelis, Jeļena Borele, Anna Kazarinova, Lidija Breska – vokāls; Ojārs Tūmiņš – trompete, Jurijs Murņikovs – tenorsaksofons. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
2018.2.03. Koncerts Viens vienīgs tango... Koncerts - apsveikums Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 5. zinātniskās konferences dalībniekiem. Daugavpils Universitātes koncertzālē, Parādes ielā 1.
2018.4.03. Skate Deju skate XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzveduma "Māras zeme" deju kolektīvu repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases skate. Iegūta II pakāpe.
2018.4.05. Koncerts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts svinīgais pasākums Svētku koncerts Vienības laukumā, Daugavpilī. Koncerta dalībnieki: Daugavpils Latviešu kultūras centra jauktais koris „Daugava” (dir. J. Ustinskovs), Daugavpils Universitātes Studentu deju ansamblis „Laima”, vad. J. Butkevičs (izpildīja dejas: "Dzīsme", "Rūžeņa", "Tiš koktā" "Jezups", "Pērtiņš") un īpašie viesi – kapela „Dunduri”.
2018.24.05. Koncerts Jubilejas pasākums "Daugavpils Ukraiņu biedrībai "Mrija" - 15!" Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis "Laima" piedalījās koncertā, sveicot Daugavpils ukraiņu biedrību "Mrija" 15. gadu jubilejas pasākumā. Koncertā piedalījās Līvānu, Jēkabpils, Rēzeknes, Preiļu ukraiņu biedrību kolektīvi.
2018.13.11. Izstāde Izstādes atklāšana Daugavpils Universitātē Dalība (dejas priekšnesums) Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Dizaina departamenta kolektīva izstādes – veltījums Latvijai 100. dzimšanas dienā – “KOLĒĢI” atklāšanā.
2018.11.12. Koncerts "Laikmeta ainiņas" Daugavpilī, Vienības nama koncertzālē - Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis „LAIMA” koncertā “LAIKMETA AINIŅAS”. Pirmizrāde! Koncertā trīs dažādi uzvedumi. Horeogrāfi: Jānis Butkevičs un Marita Irbe. Pirmais deju uzvedums – “Večerinka” – Latgales večerinkas gaisotnē ar jestriem dančiem, šīberēšanos, rotaļu elementiem un attiecību raksturiem, kas skatītājiem ļāva iejusties tipiskā danču vakarā…, kā tas bija kādreiz, vēl mūsu vectēvu un vecmammu skaistajā jaunībā… Otrais deju uzvedums – „Balle” – ar izcilu mūziku, valšiem, mazurku, polonēzi, galopu, un citu deju izpildījumu, kurā “Laimas” dejotāji skatītājiem atklāja 19. gadsimta salona ainiņas. Balles noskaņu un aristokrātisku atmosfēru palīdzēja uzburt biedrības “Atmiņu lāde” skaistie, pašdarinātie ampīra stila tērpi. Trešais deju uzvedums – “Tusiņš” – no visa pa druskai – brīvā gaisotnē, brīvā deju solī, brīvā un draiskā izpildījumā…
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2018.16.02. Koncerts Viens vienīgs tango... Daugavpils novads, Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vieta Višķi Koncerts - apsveikums Starptautiskās Mākslas skolu modes skates "Cauri gadsimtu prizmu" dalībniekiem. Rīkotāji: Daugavpils novada Špoģu Mūzikas un mākslas skola.
2018.18.03. Koncerts Viens vienīgs tango... Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Akadēmijas ielā 10 Koncerts - veltījums O.Strokam - 125. Piedalījās Daugavpils Latviešu kultūras centra profesionālais pūšamo instrumentu orķestris "Daugava", Daugavpils Universitātes studentu ansambļa "Laima" dejotāji, Jelgavas solisti, akordeonisti. Koncertu rīkoja Jelgavas Krievu biedrība "Istok"sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Atbalstīja: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.
2018.6.05. Koncerts Ar sirdi dejā un svētkos VEF Kultūras pilī, Rīga Latvijas novadu deju kolektīvu cikla "Ar sirdi dejā un svētkos" koncerts "No X līdz XV Deju svētkiem". Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis "Laima" izpildīja XIII Deju svētku virsvadītāja Elmāra Belinska deju "Dzīsme" un XIII Deju svētku virsvadītāja Jāņa Butkeviča deju "Jezups".
2018.10.06. Koncerts Ieskaņas koncerts "Gaudeamus 2018" Rīga, Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā 2018. gada 10. jūnijā plkst. 18.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, ieskandinot XVIII Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkus "Gaudeamus 2018", vasaras saulgriežu noskaņās notika koncerts, kas pulcināja Latvijas augstskolu korus, dejotājus un mūziķus. Koncertā Daugavpils Universitāti pārstāvēja studentu deju ansamblis "Laima".
2018.1.-7.07. Svētki XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīga, Daugavas stadions XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Svētkos, kas šogad (2018) notika Latvijas valsts simtgades zīmē - Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis "Laima" piedalījās deju svētku uzvedumā "Māras zeme".
Piedalīšanās pasākumos ĀRVALSTĪS:
Norises laiks Veids Nosaukums Valsts Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
2018.22.-24.06. Svētki XVIII Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētki "Gaudeamus 2018" Igaunija Tartu pilsēta XVIII Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētki "Gaudeamus 2018" notika no 22. līdz 24. jūnijam Igaunijā, Tartu. Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblis "Laima" piedalījās triju valstu (Lietuva, Latvija, Igaunija) deju lielkoncerta uzvedumā "Līgo nakts mistērija" (dejas: "Induļa žigliņš", "Pavaicāju Jānišām"," Pa gadskārtu", Latviešu ("Šurp Jāņa bērni"), lietuviešu un igauņu etnogrāfisko deju svīta) Tartu stadionā, un Gaudeamus svētku noslēguma koncertā Tartu estrādē kopā ar pūtēju orķestriem un Latvijas augstskolu koriem (deja "Govju kazaks").