Cīravas kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Tautas nams, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Vadītājs:

Lāsma Jūrmale

Kontaktpersona:

Lāsma Jūrmale

Tālrunis:

26529933

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1997

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Cīravas kultūras nams

Piederība:

Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvaldes Kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs dibināts 1997.gada nogalē, kad senioru kopas aktīvākajām dalībniecēm radās ideja sagatavot priekšnesumus Ziemassvētku koncertam. Tā kolektīvs darbojas līdz šim brīdim bez pārtraukuma.

Misija:

Saglabāt, rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību vokālo ansambļu nozares popularizēšanā. Iesaistīt seniorus kultūras dzīvē.

Nodarbības notiek:

Otrdienās plkst.16.00-18.00 Cīravas kultūras namā vai pagasta pārvaldes mazajā zālē.

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2015.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8
45-61 gads 1
62 un vairāk gadi 7
Papildus informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs aktīvi iesaistās Cīravas pagasta aktivitātēs, regulāri piedaloties dažādos pasākumos. 2015.gadā piedalījies 25.marta atceres pasākumā, 18.11. Valsts svētku pasākumā, pagasta svētku koncertos, senioru Ziemassvētku pasākumā. Ar saviem priekšnesumiem papildinājis Aizputes novada mākslinieciskās pašdarbības sezonas noslēguma koncerta programmu. Regulāri kolektīvs ar koncertu iepriecina pansionāta "Rokaiži" iemītniekus. Divas reizes gadā kolektīvs katru gadu piedalās Kurzemes novada sadziedāšanās koncertā Liepājā Latviešu biedrības namā (jūnijā - Ielīgošanas pasākums, decembrī - ZIemassvētku ieskaņas pasākums).

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Liepājas reģiona vokālo ansambļu skates obligātais repertuārs

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
18.06.2016 Svētki Cīravas pagasta svētki Pagasta svētki visiem pagasta iedzīvotājiem, un viesiem.
17.11.2016 Svētki Valsts svētku pasākums Cīravas k.n. Pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem, valsts svētku noskaņās
12.2016 Koncerts Senioru Ziemassvētku pasākums Cīravas senioru pasākums Ziemassvētkus gaidot
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
12.03.2016. Skate Liepājas reģiona vokālo ansambļu skate Liepāja Dalība Liepājas reģiona vokālo ansambļu skatē
18.03.2016 Koncerts Vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums Lažas pagasta TN Aizputes novada vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums, kas veltīts R.Paula jubilejai
03.2016 Koncerts Labdarības pasākums Pansionātā Rokaiži Labdarības pasākums Rokaižu pansionātā - marts
aprīlis Skate Vokālo ansambļu skate Kuldīga
aprīlī Koncerts Kurzemes novada senioru ansambļu koncerts Durbē
03.05.2016 Koncerts Aizputes novada pašdarbības kolektīvu koncerts Kazdangas KC
15.06.2016 Koncerts Kurzemes novada senioru ansambļu sadziedāšanās Liepājā Kurzemes novada senioru ansambļu sadziedāšanās pasākums Liepājā, koncertestrādē „Pūt, vējiņi!”
augusts Koncerts Aizputes pilsētas svētku koncerts Aizpute Dalība Aizputes pilsētas svētku senioru koncertā „Tēvu tēvi laipas meta” - augusts
decembris Koncerts Aizputes novada labdarības akcija "No sirds uz sirdi" Aizpute

Iegūtās atzinības

Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
01.03.2015 Liepājas reģiona vokālo ansambļu skate 1 pakāpes diploms Cīravas kultūras nama senioru vokālais ansamblis "Priekā" Vadītāja Lāsma Jūrmale