Cīravas kultūras nama sieviešu senioru vokālais ansamblis

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Tautas nams, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453

Vadītājs:

Lāsma Jūrmale

Tālrunis:

26529933

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1997

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Cīravas kultūras nams

Piederība:

Aizputes novada domes Cīravas pagasta pārvaldes Kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs dibināts 1997.gada nogalē, kad senioru kopas aktīvākajām dalībniecēm radās ideja sagatavot priekšnesumus Ziemassvētku koncertam. Tā kolektīvs darbojas līdz šim brīdim bez pārtraukuma.

Misija:

Saglabāt, rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību vokālo ansambļu nozares popularizēšanā. Iesaistīt seniorus kultūras dzīvē.

Nodarbības notiek:

Otrdienās plkst.16.00-18.00 Cīravas kultūras namā vai pagasta pārvaldes mazajā zālē.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8
45-61 gads 1
62 un vairāk gadi 7

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Kolektīvs aktīvi iesaistās Cīravas pagasta aktivitātēs, regulāri piedaloties dažādos pasākumos. 2018.gadā piedalījies 25.marta atceres pasākumā, 18.11. Valsts svētku pasākumā, pagasta svētku koncertos, senioru Ziemassvētku pasākumā. Ar saviem priekšnesumiem papildinājis Aizputes novada mākslinieciskās pašdarbības sezonas noslēguma koncerta programmu. Regulāri kolektīvs ar koncertu iepriecina pansionāta "Rokaiži" iemītniekus. Divas reizes gadā kolektīvs katru gadu piedalās Kurzemes novada sadziedāšanās koncertā Liepājā Latviešu biedrības namā (jūnijā - Ielīgošanas pasākums, decembrī - Ziemassvētku ieskaņas pasākums).
Liepājas reģiona vokālo ansambļu skates obligātais repertuārs

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
22.06.2019 Svētki Cīravas pagasta svētki Pagasta svētki visiem pagasta iedzīvotājiem, un viesiem.
25.03.2019 Koncerts Piemiņas brīdis pie akmens Atceres brīdis, cilvēkiem kurus aizsūtīja uz Sibīriju.
16.11.2019 Svētki Valsts svētku pasākums Cīravas k.n Pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem, valsts svētku noskaņās
12.2019 Koncerts Senioru Ziemassvētku pasākums Cīravas senioru pasākums Ziemassvētkus gaidot
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
Aprīlī Koncerts Kurzemes reģiona senioru ansambļu koncerts Durbē
03.05.2019 Koncerts Aizputes novada pašdarbības kolektīvu koncerts Kazdangas KC
15.06.2019 Koncerts Kurzemes novada senioru ansambļu sadziedāšanās Kurzemes novada senioru ansambļu sadziedāšanās pasākums Liepājā, koncertestrādē „Pūt, vējiņi!”
27.04.2017 Festivāls Vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums Ikšķilē
Augusts Svētki Aizputes pilsētas svētku koncerts Aizputē
Decembrī Koncerts Aizputes novada sadziedāšanās koncerts Aizputē

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
03.03.2018 Vokālo ansambļu skate Grobiņā 1 pakāpe Cīravas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Priekā"