Birzgales tautas nama bērnu tautas deju kolektīvs "Spārni"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033

Vadītājs:

Baiba Petrovska

Kontaktpersona:

Rita Reinsone

Tālrunis:

29424612

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2016

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Birzgales tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Deju kolektīvs „Spārni” savu darbību uzsāka jau ļoti sen - 1997.gadā. Darbojās visus šos gadus, taču ar nelielu pārtraukumu, kas ilga 3 gadus. Kolektīvs ilgus gadus darbojās kā Birzgales pamatskolas deju kolektīvs Birzgale. Savu nosaukumu „Spārni” kolektīvs ieguva tikai piecus gadus atpakaļ, kas radās pēc dejotāju ierosinājuma. 2016. gadā kolektīvs savu darbību turpina Birzgales tautas namā, kā tautas nama kolektīvs.

Darbība:

Savā darbības laikā deju kolektīvs ir piedalījies divos Dziesmu un deju svētkos. Trīs gadus pēc savas dibināšanas, 2000.gadā deju kolektīvs ar savu jaunāko sastāvu- pirmsskolas vecuma bērniem- piedalījās VIII Skolēnu Dziesmu un deju svētkos, skatē iegūstot augstāko punktu daudzumu starp pirmsskolas vecuma bērniem. IX Skolēnu Dziesmu un deju svētkos kolektīvs nepiedalījās, jo svētki iekrita darbības pārtraukumā. 2010. gadā deju kolektīva dejotāji bija X Skolēnu Dziesmu un deju svētku dalībnieki 1.-4. klašu grupā, skatē iegūstot augstāko pakāpi. XI Skolēnu Dziesmu un deju svētkos „Spārni” piedalījās ielu koncertos, uzstājoties ēdināšanas kompleksa „Lido” laukumā. Katra mācību gada beigās deju kolektīvs „Spārni” aktīvi piedalās deju festivālā „Latvju bērni danci veda”, kas katru gadu notiek kādā no skaistajām Latvijas pilsētām. Piemēram, pagājušā 2015./2016.m.g. izskaņā „Spārni” ceļoja uz Latgales vienu no skaistākajām pilsētām - Ludzu. Deju kolektīvs aktīvi koncertē gan vietējā mēroga pasākumos, gan ārpus tiem. Vieni no kolektīva mīļākajiem draugiem ir bērnu deju kolektīvs no Lauberes „Bitītes”.

Nodarbības notiek:

Otrdienās: 13:00-15:00 Piektdienās: 13:00-15:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

30

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12 18
līdz 13 gadiem 12 18
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs līdz šim darbojās Birzgales pamatskolā, kopš 2016. gada rudens darbu turpina kā Birzgales tautas nama deju kolektīvs. Kolektīvā ir divas grupas: 1.-3. klases audzēkņi un 4.-6. klases audzēkņi