Beverīnas novada jauktais koris "Trikāta"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais

Adrese:

Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731

Vadītājs:

Ēriks Derums

Tālrunis:

26465266

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1865

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Trikātas kultūras nams

Piederība:

Beverīnas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Trikātas dziedāšanas biedrība ir dibināta 1865.gadā. 1871.gada 29.augustā Trikātā notiek 1.dziedāšanas svētki. Diriģenta Daumanta Vītola vadītais Trikātas draudzes koris aktīvi darbojās līdz 2.pasaules karam. šajā laikā populāri bijuši Trikātas novada dziesmu svētki. 2.pasaules katrš pārtrauca kora darbnību, bet pakāpeniski kilektīvs atjaunojās un darbijas ar pārtraukumiem līdz šodienai. No 1988. gada līdz 2001. gadam kori vadīja Agra jankovska. No 2007.gada rudens kori vada diriģents Ēriks Derums. Trikātas koris ir viens no senākajiem koriem Latvijā.

Misija:

Trikātas kora misija ir rūpēties par Latvijas tautas kultūras mantojuma saglabāšanu un iedzīvināšanu mūsdienu kultūrtelpā. Turpināt kora dziedāšanas tradīcijas, kā arī radīt interesi par kora dziedāšanu novada iedzīvotājos.

Darbība:

Trikātas koris regulāri ir piedalījies Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Katru vasaru Trikātas pilskalna estrādē notiek novada dziesmu un deju svētki, kuros piedalās novada pašdarbības kolektīvi un pieaicinātie viesi. Katra gada janvāra pirmā sestdienā notiek koru draudzības koncerts "Zvaigznēm līdzi", kad tiek uzaicināti gan jauktie, gan vīru un sieviešu kori, un tiek izdziedātas mīļākās Ziemassvētku dziesmas. Koris regulāri koncertē sava novada pagastos un arī tuvākajā apkārtnē - Strenču, Plāņu kultūras namos u.c.

Nodarbības notiek:

Trešdienās plkst. 19.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

32

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10 22
14-24 gadi 3
25-44 gadi 2 3
45-61 gads 6 11
62 un vairāk gadi 2 5

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
05.01.2019. Koncerts "Zvaigznēm līdzi" Koru draudzības koncerts 35
16.03.2-19. "Iznes mani caur mūžiem" Muzikāli literārs vēstījums par dzimtu, ģimeni un tautu. Ieskats Trikātas pilsnovada dēla ģenerāļa Kārļa Goppera ceļos un darbos, kontekstā ar laikmetu un viņa dzimtu.