Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole''

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Daiga Griestiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
26333506

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1997

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

1997.gads

Darbība:

Sieviešu vokālajā ansamblī ''Naktsvijole'' darbojas vidējās paaudzes sievietes. Piedalās pagasta rīkotajos kultūras pasākumos.

Nodarbības notiek:

Bērzpils saieta namā, pēc dalībnieku vienošanās.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8
45-61 gads 8