Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis ''Naktsvijole''

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu

Adrese:

Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Daiga Griestiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
26333506

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1997

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Sieviešu vokālajā ansamblī ''Naktsvijole'' darbojas vidējās paaudzes sievietes. Piedalās pagasta rīkotajos kultūras pasākumos:muzikāli radoša tikšanās ar novadnieci dzejnieci Inetu Atpili-Jugani. Valsts svētku pasākumā ''Saules mūžu Latvijai''.Kā arī ar saviem priekšnesumiem piedalās citu pagastu rīkotajos pasākumos: Viļānu novada Dekšāres pagasta Vecgada pasākumā un Rugāju novada Tautas nama rīkotajā Lūcijas dienas pasākumā.

Nodarbības notiek:

Bērzpils vidusskolas dziedāšanas kabinetā un Bērzpils saieta namā

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

7

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7
45-61 gads 7