Bērzpils pagasta fokloras kopa "Saivenis"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Dārza iela 25, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Daiga Griestiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
26333506

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1997

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Folkloras kopā ''Saivenis''' dzied gan vidējās, gan vecākās paaudzes sievas. Repertuārā latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, arī ziņģes. Ir piedalījies Starpnovadu folkloras kopu un etnografisko ansambļu skatē starptautiskajam folkloras festivālam ''Baltica- 2018''-I pakāpe ''Vasaras saulgrieži Latvijas novados'' Dagdā ; Ieskandināja tirgus aktivitātes Bērzpils pagasta svētkos;Tradīciju pasākumā Līgo- Bērzpils pagasta centrā;Valsts svētku pasākumā Bērzpilī; Andrejdienas ieskaņas koncertā Dricānu KN; Gada noslēguma pasākumā Bērzpilī.

Nodarbības notiek:

Bērzpils saieta namā

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

11

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 11
14-24 gadi 1
25-44 gadi 1
45-61 gads 9