Bērsteles kultūras nama amatierteātris "Ursula"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> amatierteātris

Adrese:

Bērstele, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., LV-3927

Vadītājs:

Sarmīte Rutka

Kontaktpersona:

Svetlana Poča

Tālrunis:

29725621

Kolektīva piederība

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Trešdienās 17.00-19.00

Pārskata periods
2014
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2014.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 7
līdz 13 gadiem 3 4
14-24 gadi 2 3
Papildus informācija par kolektīva darbību:

Bērsteles amatieru teātris savu darbību uzsāka 2001.gadā. Ar saviem priekšnesumiem ir piedalījies Viesturu pagasta pasākumos, amatieru teātru skatēs, Rundāles novada pasākumos, kā arī viesizrādēs. Amatieru teātrī ir apvienojušies piecpadsmit dalībnieki vecumā no 12 gadiem līdz 74 gadiem. Teātra misija: Bērsteles amatierteātra misija ir godam sniegt prieka, pārdomu un mīlestības pilnus mirkļus sava novada iedzīvotājiem, ciemiņiem, kā arī godam pārstāvēt savu pagastu citos Latvijas novados. Ar savu darbību Bērsteles amatierteātris atbalsta vietējo kultūras dzīvi, padarot to daudzveidīgāku, bagātāku. Teātris - tas ir sirds aicinājums, kam atsaucas tie, kas to dzird!