Balvu pagasta Tautas nama vokālais ansamblis "Malduguns"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> jauktais

Adrese:

Saulstari, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

Vadītājs:

Gunta Ripa

Kontaktpersona:

Aina Biseniece

Tālrunis:

26607937

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Balvu pagasta tautas namā darbojas jauktais vokālais ansamblis ”Malduguns”, kurš savu darbību 2001. gadā uzsāka kā sieviešu vokālais ansamblis. Nedaudz vēlāk pievienojās arī vīri un tika izveidots jauktais vokālais ansamblis, kuru šos desmit gadus vada Gunta Ripa, koncertmeistars – Ģirts Ripa Ansambļa dziedātās dziesmas skan ne tikai savā pagastā , bet arī citos pagastos un novados. Katru gadu ansamblis aizstāv sava pagasta godu skatēs, kurās uzrāda labus rezultātus.

Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2015.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 9
14-24 gadi 1 2
25-44 gadi 2 5
45-61 gads 2 2

Iegūtās atzinības

Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
04.03.2016 Jaukto vokālo ansambļu skate II pakāpes diploms
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
02.05.2015 Jaukto vokālo ansambļu skate II pakāpes diploms