Balvu Kultūras un atpūtas centra vājredzīgo dramatiskā kopa "Redzēt ar sirdi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> amatierteātris

Adrese:

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs:

Vaira Resne

Kontaktpersona:

Vaira Resne

Tālrunis:

28373122

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Pašvaldības

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Laikā no 2009.-2013.gadam Balvos realizējās Labklājības Ministrijas un Latvijas Neredzīgo biedrības īstenotais projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem”. Šinī laikā ar Apes, Alūksnes, Gulbenes un bijušā Balvu rajona ļaudīm darbojās mūsu režisore Vaira Resne. Tika iestudēta literāri muzikāla kompozīcija „Redzēt ar sirdi” un uzvedums, kurā dalībnieki mācījās Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” stāstus. Kopā 2017.gada Balvu Kultūras un atpūtas centra kolektīvs.

Misija:

Mazināt sociālās atstumtības grupas – cilvēku ar redzes traucējumiem – sociālo izolētību, sekmēt šīs mērķgrupas izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu nākotnē. Darbība: Projekts beidzās, bet vēlme darboties neredzīgajiem cilvēkiem palika. Dramatisko kopu atbalstīja Kultūras un atpūtas centra direktore un 2016.gadā režisore Vaira Resne iestudēja literāro kompozīciju „Vārds”, kurā teksti ņemti no grāmatām „Mieram tuvu” un Selmas Lāgerlēvas grāmatas „Kristus leģendas”. Ar šo kompozīciju vājredzīgo dramatiskā kopa 2017.gadā piedalījās Balvu novada dramatisko kolektīvu skatē un ieguva 1.pakāpi, bet 10.februārī startēja Latvijas mēroga skatē „Gada izrāde 2016”, kura notika Alūksnē. Par skatuves noformējumu un muzikālo noformējumu rūpējas Astra Ločmele-Ambarova

Darbība:

AKTIVITĀTES 2018.GADĀ: 2.03. Neredzīgo dramatiskā kopa piedalās skatē Alūksnē „Gada izrāde” ar iestudējumu S.Lāgerlēva - „Bēgšana uz Ēģipti.” 1.pakāpe - 42.0 punkti. 27.04. Neredzīgo dramatiskās kopas izrāde „Bēgšana uz Ēģipti” Sakrālās kultūras centrā.

Nodarbības notiek:

Trešdienās no pulksten 11.00 Balvu muižā

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 9
25-44 gadi 1 2
45-61 gads 4 3
62 un vairāk gadi 4

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
2.03.2018. Reģiona skate Alūksnē - "Gada izrāde 2017". 1.pakāpe. Iestudējums: S.Lāgerlēva - "Bēgšana uz Ēģipti". 42,00 punkti.