Auces novada Kultūras centra amatierteātris "Kopā"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Amatierteātris >> amatierteātris

Adrese:

Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708

Vadītājs:

Lilita Zāmele

Tālrunis:

29196484

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1958

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Teātra spēlēšanas tradīcijas Aucē ir ļoti senas. Kā vēsta vēstures liecības, piemēram, pagājušā gadsimta 30.gados teātra pulciņi ir bijuši gandrīz katrā lielākajā iestādē un biedrībās. Savukārt amatierteātra kā stabila, vienota kolektīva dibinātājs ir Nikolajs Norenbergs, kurš to izveidoja 1958. gadā, tolaik Auces kultūras namā. Nikolajs Norenbergs ar savu ģimeni ieradās Aucē 1958. gadā, toreizējā Auces kultūras nama direktora Arvīda Grīnberga aicināts. Viņa izveidotajā kolektīvā un vadībā aktiermeistarības noslēpumus apguvuši Elmīra Žvibule, Dzintars Zubrovics, Ilga Skudra, Zita Ļūļa, Laila Jauce, Lilita Zāmele, Bruno Lejavs, Irida Balode. Amatierteātris “Kopā” ir bijušā aucenieka, kultūras darbinieka, talantīgā režisora un aktiera Nikolaja Norenberga (1914. – 1994.) iedibināto amatierteātra mākslas tradīciju mantotājs un turpinātājs. Tas apvieno radošus, teātra mākslu mīlošus un cienošus cilvēkus, kuri kopā domā, dara, mācās, pilnveido savu personību un prasmes un izglīto skatītāju.

Misija:

Mūsu kolektīva galvenais uzdevums, lai kopā izlolotais rezultāts – izrāde – sniegtu gandarījuma sajūtu katram aktierim par labi paveiktu darbu un prieku skatītājam. Lai redzētais un pārdzīvotais izrādes laikā mudinātu skatītāju domāt, vērtēt un raisītu viņā pozitīvas emocijas. Amatierteātris ir draudzīgs un saliedēts, kolektīvs, ir kopā veiksmēs, priekos un arī dzīves skumjajos brīžos, atbalsta viens otru, cik vien iespējams, ne velti arī kolektīva nosaukums - ”Kopā”, bet pats galvenais - visi nesavtīgi mīl TEĀTRI!

Darbība:

Laika gaitā, mainoties ržisoriem, kolektīvam pievienojās Laila Mešķe, Ilmārs Reimanis, Indra Čeido, Maija Rozenvalde, Ilmārs Žvibulis, Rūta Mihelsone, Dzintra Milta, Andis Krieviņš un atsevišķās izrādēs piedalījušies paši gados jaunākie aktieri Inese Skrastiņa, Alens Antanāvičs un Miks Krieviņš. Vairāki kolektīva dalībnieki amatierteātrim uzticīgi jau 30, 40 un pat vairāk gadu. Diemžēl, laiks ir nepielūdzams, un vairāki aktieri uz mums noraugās no mākoņa maliņas… Irida Balode, Indra Čeido, Maija Rozenvalde, Elmīra Žvibule un Ilmārs Žvibulis paliks mūsu draugi vienmēr, viņu vārdi un viņu sirdsdarbs vienmēr būs saistīti ar mūsu kolektīvu. Laika gaitā pašsaprotami mainījies arī aktieru sastāvs, kopš 2018. gada kolektīvā ienāk jauni spēki – Nelda Vinokurova un Kristaps Upmanis. Amatierteātris katru gadu iestudē vismaz vienu jaunu lugu un, pirmkārt, savu veikumu “atrāda” novada pagastu skatītājiem. Nozīmīgākie iestudējumi ir: A. Brodele “Bezdarbnieks Kurbads Kreilis”; E. Vulfs “Līnis murdā”, viencēliens “Cienītās kundzes”; U. Segliņš “Kādas sēdes gulta”; B. Jukņēviča “Ak, šī jaukā lauku dzīve!”; S. Kalniņa ”Milzu zīles, rauši saldi”; J. Jurkāns “Ak, nauda naudiņa”; M. Birze “Kalmāru konservi”; A. Čehovs “Jubileja”; Gluatomass “Ģimenes svinības”; V. Belševica “Tās dullās Paulīnes dēļ”; I. Šteinberga “Šurpu, turpu”; A. Niedzviedzis “Dūdene zin”; Danskovīte “Antons un Anna” pirmā daļa “Antons un vampīri”; Danskovīte “Antons un Anna” otrā daļa “Kāzu gada jubileja”- pašreiz sagatavošanā. Kolektīvs ir piedalījies amatierteātru skatēs un festivālos “Spēlējam, dancojam” Vītiņos, Dobelē, Koknesē, Vircavā, Dižstendē, Bauskā, Ludzā, Matīšos, “Spēlētprieks ezermalā” Kliģos, Jaunakmenē. Tā ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, ieskatu citu amatierteātru darbībā, parādīt savu veikumu un saņemt novērtējumu, kā arī rast jaunus draugus.

Nodarbības notiek:

Auces novada Kultūras centrā, otrdienās 19.00-21.00 un ceturtdienās 19.00-21.00.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

9

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 2 7
25-44 gadi 1
45-61 gads 1 5
62 un vairāk gadi 2