Apes sieviešu vokālais ansamblis

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Sandra Oto

Tālrunis:

29326532

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1987

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Apes sieviešu vokālais ansamblis dibināts 1987.gadā. Ansamblī dzied 12 sievietes. Lielākā daļa dalībnieču dzied no tā izveidošanas brīža, piepulcējot sev klāt vēl savas meitas un ik pa brīdi vēl kādu jaunu dziedātāju. Kolektīvs ir ļoti saliedēts, draudzīgs. Savā pastāvēšanas laikā tikai vienu reizi ir izpalicis labākā kolektīva diploms Alūksnes rajonā. Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ir spēcīgākais Apes un Alūksnes novados. Ansamblis 2012.gadā nosvinēja savu 25. jubileju.

Misija:

Izkopt vokālās dziedāšanas prasmes. Saglabāt vokālo ansambļu kustību. Dzīvot - dziedot !

Darbība:

Kolektīvs piedalās dažādos pilsētā rīkotos pasākumos, neatsakās arī no dažādām trakulībām un dullībām. Dziesmu pūrs kolektīvam ir ļoti bagāts un daudzveidīgs. Sākot ar latviešu tautas dziesmām, skanīgajām Raimonda Paula dziesmām un beidzot ar liturģiskām dziesmām. Kolektīvs labprāt sniedz koncertus arī citur.

Nodarbības notiek:

Trešdienās plkst. 19.00 - 21.00

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2016.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12
14-24 gadi 1
25-44 gadi 6
45-61 gads 5
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis daudzu gadu garumā ir novērtēts ar pirmās pakāpes diplomiem vietējās nozīmes skatēs un ar labiem rezultāties republikas skatēs.

Iegūtās atzinības

Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
26.02.2017. Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate Augstākā pakāpe Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
17.04.2016. Vokālo ansambļu II kārtas sakte Siguldā 2. pakāpe punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
27.02.2016. Starpnovadu vokālo ansambļu skate Gulbenē 1. pakāpe 43,5 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
28.02.2015. Starpnovadu vokālo ansambļu skate Viļakā 1. pakāpe 43,5 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis