Amatas novada vīru koris

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> vīru

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov., LV-4141

Vadītājs:

Marika Slotina Brante

Tālrunis:

29249647

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1980

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Amatas kultūras centrs

Piederība:

Amatas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Misija:

Popularizēt koru dziesmas, saglabāt vīru koru un dziesmusvētku tradīcijas.

Darbība:

Vīru koris uztur aktīvu koncertdarbību, piedalās Amatas novada rīkotajos pasākumos, koru skatēs, ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Nodarbības notiek:

Ceturtdienās no plkst.18.00 Drabešu Tautas namā.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Vīru

Dalībnieku skaits:

20

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 20
14-24 gadi 1
25-44 gadi 3
45-61 gads 16