Amatas kultūras centra vīru koris

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141

Vadītājs:

Marika Slotina Brante

Tālrunis:

29249647

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1980

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Amatas kultūras centrs

Kolektīva raksturojums

Misija:

Popularizēt koru dziesmas, saglabāt vīru koru un dziesmusvētku tradīcijas.

Darbība:

Vīru koris uztur aktīvu koncertdarbību, piedalās Amatas novada rīkotajos pasākumos, koru skatēs, ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Vīru

Dalībnieku skaits:

20

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 20
25-44 gadi 5
45-61 gads 10
62 un vairāk gadi 5
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs aktīvi iesaistās Amatas novada rīkotajos pasākumos,ir Vispārējo Dziesmu svētku dalībnieks.