Alsviķu kultūras nama senioru kopa "Noskaņa"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs:

Anna Rebane

Kontaktpersona:

Marina Ramane

Tālrunis:

28330421

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2004

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Alsviķu kultūras nams

Piederība:

Alsviķu pagasta pārvaldei

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Organizē un apmeklē kopīgus pasākumus, aktualizē jaunāko informāciju, svin dalībnieku jubilejas, dodas pieredzes apmaiņas braucienos.

Nodarbības notiek:

Seniori kopā sanāk katra mēneša otrajā trešdienā no 10.00 līdz 13.30

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

30

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 25
62 un vairāk gadi 5 25